ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

– міжнародне конкурентне середовище підприємства (організа-ції); – маркетингове середовище підприємства; – типи середовища конкуренції; – конкурентоспроможність товару; – споживча цінність товару.

У другому змістовному модулі розглядаються типи міжнародно-го конкурентного середовища підприємства (організації), оцінюван-ня рівня та інтенсивності конкуренції на світових ринках, конкурен-тоспроможність товару (послуги), показники і чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації)