Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Варіанти завдання : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

Варіанти завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

магниевый скраб beletage

1.         У сфері масового виробництва в середовищі досконалої конкуренції.

2.         У сфері масового виробництва в середовищі монополістичної конку-ренції.

3.         У сфері вузької спеціалізації в середовищі досконалої конкуренції.

4.         У сфері диверсифікації в середовищі олігополістичної конкуренції.

5.         У сфері диверсифікації в середовищі чистої монополії.

6.         У сфері малого бізнесу в середовищі монополістичної конкуренції.

7.         У сфері малого бізнесу в середовищі чистої монополії.

8.         У сфері диверсифікації в середовищі досконалої конкуренції.

9.         У сфері інноваційної діяльності в середовищі монополістичної конку-ренції.

 

10.       У сфері інноваційної діяльності в середовищі досконалої конкуренції.

11.       У сфері масового виробництва в середовищі олігополістичної конку-ренції.

12.       У сфері вузької спеціалізації в середовищі монополістичної конку-ренції.

Основна мета індивідуального завдання для магістрів практичного спря-му вання — відпрацювання практичних навичок в аналізі і управлінні конку-рентоспроможністю підприємства, організації, фірми, компанії.

Зміст індивідуального завдання для магістрів практичного спрямуван-ня — проаналізувати ланцюжок цінностей підприємства; порівняти резуль-тати аналізу з відповідними показниками конкурентів; розробити практичні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Для того щоб реально оцінити конкурентні можливості фірми (під-приємства), необхідно виконати 4 дії:

1) скласти ланцюжок цінностей фірми за схемою 3.3. Для цього необхід-но розкрити зміст усіх ланок ланцюжка цінностей фірми. Наприклад: ланка «матеріально-технічне забезпечення» — як на підприємстві по-будована система МТЗ, яка її ефективність? Або «загальне керівни-цтво» — які функції виконує загальне керівництво фірми?

Індивідуальні завдання

2)         вивчити зв’язки між різними ланками всередині ланцюжка, а також зв’язки з постачальниками і споживачами;

3)         виявити ті види діяльності, які є визначальними для задоволення по-треб споживача і успіху на ринку;

4)         провести порівняльну оцінку витрат підприємства і порівняти струк-туру витрат з конкурентами, визначити, які види діяльності є голо-вними, а які ефективніше здійснюються іншими фірмами. Для цього використовується таблиця показників сильних і слабких сторін у кон-курентній позиції підприємства (див. табл. 3.3).

Завершується виконання індивідуального завдання обговоренням у формі дискусії його результатів на практичному занятті. Розподіл індивіду-альних завдань між окремими студентами слід проводити таким чином, щоб обрана галузь була представлена не менше, ніж трьома підприємствами. Це необхідно для того, щоб визначити рівень конкурентоспроможності кожного підприємства. Результати виконання індивідуального завдання оцінює в ба-лах викладач.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств