Тест 11. На вирішення яких основних проблем повинна бути орієн-тована державна програма забезпечення конкурентоспроможності націо-нальної економіки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

1)         створення сприятливих передумов для досягнення конкурентних пе-реваг в усіх детермінантах «національного конкурентного ромба»;

2)         визначення міжнародних ринків, на яких вітчизняні підприємства мо-жуть мати конкурентні переваги;

3)         пошук конкурентоспроможних галузей (підприємств);

4)         організація процесу раціонального використання коштів державного бюджету на поетапне перетворення цих галузей в галузі, які володіють реаль-ними конкурентними перевагами?