Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2. Брендингу зовнішньоекономічніи діяльності : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

14.2. Брендингу зовнішньоекономічніи діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Для формулювання теоретичних засад і практичного вживан-ня брендинга у сфері зовнішньоекономічної діяльності вітчизня-них підприємств необхідно, передусім, вивчити накопичений до-свід зарубіжних країн зі створення, просування і управління торговельними марками.

Впродовж останніх років з’явилася певна кількість зарубіжної літератури з бренд-менеджменту. Наявні літературні джерела до-зволяють виявити три характерні закономірності:

1.         Всі без винятку автори схиляються до думки, що брен-динг — це могутній інструмент успішного бізнесу. Багато поло-жень виданих книг розвивають цю думку у вигляді декларатив-них фраз і крилатих висловів, де відсутнє глибоке вивчення і методологічні основи брендингу як економічної категорії.

2.         Наявна література має відверто прикладний характер. Спи-раючись на неї, можна зрозуміти особливості практичного вжи-вання, але не проникнути у сутність такого явища як «брендинг».

3.         Окремі положення бренд-менеджменту, як правило, ілюст-руються прикладами ринку товарів повсякденного попиту. Ринок засобів виробництва, провідні галузі сировинних і оброблюваль-них галузей не аналізуються.

Аналіз зарубіжного досвіду управління торговельною маркою доцільно здійснювати в наступних напрямах:

•          дослідження конвергенції культур різних країн в управлінні торговельною маркою;

•          аналіз впливу процесу глобалізації на просування торгове-льних марок;

•          критичний аналіз практики зарубіжного бренд-менеджменту;

•          оцінка негативного зарубіжного досвіду брендингу.

В основі зарубіжного