Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.4. Патентні повірені : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

13.4. Патентні повірені


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Менеджеру, що опікується зовнішньоекономічною діяльніс-тю, слід самокритично оцінити свої знання і можливості у сфері інтелектуальної власності до того як приступати до вирішення якихось складних практичних питань. Можна наробити чимало помилок. He виключено, що простіше, ефективніше і дешевше скористатися послугами наших вітчизняних патентних повіре-них. Принаймні спочатку скористатися послугами патентного повіреного, а у подальшому можна буде працювати і самостійно, якщо здаватиметься, що досвіду накопичено достатньо і можна обійтися без патентного повіреного.

Автор цих рядків опікується патентно-ліцензійною роботою 3 1977 року. Як член державної комісії брав участь в ат’стації па-тентних повірених. Перша група патентних повірених зявилася в Україні восени 1992 року. Вона нараховувала 21 патентного по-віреного. За кілька місяців розрослася до 92 осіб. Лише з кілько-ма з-поміж них автор цих рядків не був знайомий впродовж по-передніх п’ятнадцяти років.

Після осені 1992 року кількість патентних повірених невпинно збільшувалася. На жаль, ряд патентних повірених-ветеранів пішли з цього світу. На щастя, з’явилося чимало грамотних молодих фахівців.

У книзі Дахно И. И. «Патентно-лицензионная работа». — К.: Блицинформ, 1996. — 256 с. містяться дві лекції, що стосуються патентних повірених:

—        № 10 «Патентньіе поверенньіе»;

—        № 17 «О несуразностях с авторскими свидетельствами и патентньіми поверенньіми».

У газеті «Бизнес» (1995, № 38), що публікується видавницт-вом «Блицинформ», є велика стаття автора цих рядків «О зару-бежньіх патентньіх поверенньіх».

Читачам буде цікаво ознайомитись із зазначеним матеріалом.

Діяльність патентних повірених в Україні регулюється низкою нормативно-правових актів. Зазначимо основні:

• «Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)». Затверджено

наказом Держпатенту України від 30.08.1994 № 95. Зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 21.09.1994 за № 244/434 // Ін-формаційний бюлетень Українського державного центру право-вої інформації, 1994, № 22.

•          «Положення про представників у справах інтелектуальної власності». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545. У новій редакції «Положення» було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 сер-пня 1997 р. № 938. Згодом до «Положення» вносилися зміни і доповнення.

•          «Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Затверджено наказом Міністер-ства освіти і науки України від 25.07.2006 р. № 556. Зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 30.08.2006 р. за № 102/12895. Реєстраційний код 37273/2006 // Офіційний вісник України, 2006, №35.

Вимоги до патентного повіреного:

1.         громадянин України;

2.         постійно проживає в Україні;

3.         має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності;

4.         має щонайменше п'ятирічний досвід практичної роботи в сфері інтелектуальної власності;

5.         склав кваліфікаційні іспити, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Патентний повірений — це-патентний адвокат і, навіть, біль-ше, бо виконує ще й аналітично-дослідницьку роботу. На своїх візитівках патентні повірені зазвичай вказують чим саме вони за-ймаються. На їх візитівках можна також побачити номер реєст-рації. Як правило, це роблять патентні повірені старшого віку. Чим менший номер реєстрації — тим більше підстав для зараху-вання патентного повіреного до когорти ветеранів.

Чимало патентних повірених мають юридичну освіту.

Список патентних повірених України міститься на веб-сайті Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерст-ва освіти і науки України (www.sdip.gov.ua). У списку станом на весну 2007 р. було понад 300 осіб.

Діє Всеукраїнська асоціація патентних повірених. її очолює патентний повірений України № 100 Красніков Василь Семено-вич. Його контактна адреса: поштова скринька 132, 03062, Київ, Україна. Тел. 38 (044) 454-32-64; тел/факс 38 (044) 494-15-20. е¬mail: krasnikov@voliacabel.com.

У сфері прав на сорти рослин є чинним «Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин». Затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 19.08.2002 № 1182 // Офіційний вісник України, 2002 №34.

Станом на весну 2007 р. опрацьовувалася нормативно-правова база діяльності таких представників.