Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.1. Сутність та значення реклами в зовнішньоекономіч-ній діяльності : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

12.1. Сутність та значення реклами в зовнішньоекономіч-ній діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Скасування державної монополії на зовнішньоекономічну дія-льність дало можливість багатьом українським підприємствам вийти на зарубіжні ринки. Для розширення міжнародних зв'язків, інтеграції економіки у світове господарство необхідне глибоке знання усього комплексу заходів ефективного впливу на конку-рентні позиції підприємства в ринкових умовах, з виділенням од-нієї з основних складових цього комплексу — реклами.

Рекламні заходи є однією з найважливіших складових марке-тингової стратегії підприємства. Вони значною мірою сприяють перерозподілу ринку між конкурентами, збільшенню його ємнос-ті, виходу на зовнішні ринки. Реклама є ефективним інструмен-том в спробах підприємства моделювати поведінку покупців, привернути їх увагу до своєї продукції, створити позитивний імідж самого підприємства, показати його суспільну значимість. За досить широкої вивченості теоретичних основ рекламної спра-ви, практичні питання організації рекламної діяльності, зокрема на зовнішніх ринках, досі не отримали всебічного та вичерпного висвітлення в наявній нині літературі. Все це викликає великий інтерес науковців, фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), маркетингу, менеджерів, підприємців до даного питання.

Швидке формування в Україні ринку товарів і послуг, значне загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках все більш наполегливо вимагають від товаровиробників та посе-редників використання реклами. Як відомо, її корені сягають в глибоку давнину і п