Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток В Нормативно-правові акти і література : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

Додаток В Нормативно-правові акти і література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Примітка укладача. Нижче зазначено лише ті акти, згадка про які відсутня в додатку Б.

1.         Митний кодекс України (ЗУ від 11.07.2002 p. № 92-IV).

2.         Цивільний кодекс України (ЗУ від 16.01.2003 p. № 435-IV).

3.         Господарський кодекс України (ЗУ від 16.01.2003 p. № 436-IV).

4.         Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.1991 р. № 2371-III.

 

5.         Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р. № 2097-ХП.

6.         Закон України «Про ліцензування певних видів господарської ді-яльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІП.

7.         Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису і коду-вання товарів 1950 р.

8.         Угода про уніфіковані правила, що визначають походження това-рів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій в рам-ках загальної системи преференцій 1980 р.

9. Угода про єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав 1995 р.

10.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про лібералізацію зовніш-ньоекономічної діяльності» від 20.05.93 р. № 54-93.

11.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження пере-ліку органів ліцензування» від 14.11.2000 р. № 1698.

12.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження ліце-нзії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» від 20.11.2000 р. №1719.

13.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000 р. № 1755.

14.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження пере-ліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окре-мого виду господарської діяльності» від 04.07.2001 р. № 756.

15.       Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації» від 20.04.2005 р. № 314.

16.       Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна —> COT —> ЄС): Посіб-ник. — Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005.

17.       Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. — К.: Знання, 2004.

18.       Науменко В. П. Применение таможенньіх режимов в Украине: теория, практика, рекомендации. Практическое пособие. — К.: Знання, 2005.

19.       Основьі таможенного дела: Ученик. Под. общ. ред. В. Г. Драгано-ва. РТА ГТК России. — М.: ОАО «Изд-во «Зкономика», 1998.

20.       Петров О. П. Тлумачний митний словник-довідник. — Одеса; ЗАТ «ПЛАСКЕ», 2005. — 592 с.

21.       Таможенное право. Отв. ред. д. ю. н., проф. А. Ф. Ноздрачев. — М, 1998.

22.       Терещенко С, Науменко В. Основи митного законодавства в

Україні. — К.: AT «Август» 1999.

23.       Петров М., Завтур Д. Брокерская деятельность на украинской та-

МТя^^?Гп^^ка^°^о1^шх на декларирова-ние товаров и транспортньіх средств. — Митна справа № 6(48), 2006 p., С. 19—22

25.       Журнал «Митний брокер».

26.       www.customs.gov.ua — сайт Державної митної служби України

 

27.       www.mdoffice.com.ua — сайт НВО «Поверхность», розробника програмного забезпечення для ведення ЗЕД та митного оформлення.

28.       www.qdpro.com — сайт НТФ «Інтес», розробника програмного забезпечення для ведення ЗЕД та митного оформлення.