Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

Додаток Б


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ КУРСІВ МИТНИХ БРОКЕРІВ ТА ДЕКЛАРАНТІВ ЗАТ «Консалтинговий центр»

ЗУ «Про зовнішньоекономічну діялність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ (редакція ЗУ від 14.09.2006 p. № 139-V)

ЗУ «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через держав-ний кордон України» від 04.11.1999 p. № 1212-XIV

ЗУ «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371-ІП

Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпре-тації комерційних термінів» від 04.10.94 № 567/94

«Положення про індикативні ціни у сфері ЗЕД» (Затверджено Указом Пре-зидента України від 10.02.96 р. № 124/96)

Декрет КМУ «Про квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, по-слуг)» від 12.01.93 р. № 6-93

ПКМУ «Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів» від

02.12.96          № 1446

ПКМУ «Про ставки митних зборів» від 27.01.97 № 65

ПКМУ «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію» від

09.06.97          № 574

ПКМУ «Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасово-го вивезення) культурних цінностей з території України» від 30.06.2000 №984

ПКМУ «Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України» від 12.12.02 № 1864

ПКМУ «Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту» від 12.12.02 № 1881

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях (затверджено ПКМУ від 25.12.02 № 1948)

ПКМУ «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами» від 25.12.02 № 1952

ПКМУ «Деякі питання митного оформлення товарів» від 25.12.02 № 1985

ПКМУ «Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропус-ку через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких встанов-лено обмеження» від 25.12.02 № 1986

ПКМУ «Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» від 18.01.03 № 93

ПКМУ «Про затвердження Порядку збільшення строку пред’явлення та про-довження строків декларування митному органу товарів і транспортних за-собів, що переміщуються через митний кордон України» від 26.03.03 № 377

ПКМУ «Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України» від 23.04.03 № 584

ПКМУ «Деякі питання реекспорту товарів» від 06.08.03 р. № 1211

ПКМУ «Про затвердження порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України» від 28.08.03 № 1375

ПКМУ «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлені квоти у 2004 році» від 24.12.2003 р. № 1996

ПКМУ «Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і засто-сування при визначенні країни походження товару» від 27.12.03 № 2030

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку ведення обліку суб’єктів зовніш-ньоекономічної діяльності в митних органах» від 31.05.96 № 237

Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів (За-тверджено наказом ДМСУ від 31.12.96 р. № 592)

Наказ ДМСУ «Щодо виконання вимог п. 1.9 «Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів» від 12.03.97 № 102

Наказ ДМСУ «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення ВМД» від 09.07.97 р. № 307

Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору (Затверджено наказом ДМСУ від 22.07.97 р. № 340)

Наказ ДМСУ «Про затвердження інструкції про порядок справляння ввізно-го (експортного) мита» від 23.07.97 р. № 344

Наказ ДМСУ «Про затвердження порядку заповнення вантажної митної де-кларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимча-сового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі» від 30.06.1998 р. №380

Інструкція про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми № СЯ-1 «Сертифікат якості» (За-тверджено наказом Державного комітету промислової політики України та ДМСУ від 16.03.2000 р. № 31/138

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)» від 28.03.2000 № 173

Наказ ДМСУ «Про функціонування місць прибуття автотранспорту» від 03.03.2000 р.№ 124

Наказ ДМСУ «Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень» від 19.02.2001 р. № 101

Наказ ДМСУ «Про спрощення процедури контролю за визначенням митної вартості окремих видів товарів, що імпортуються на підставі дилерських та дистриб’юторських угод» від 22.06.2001 р. № 429

Наказ ДМСУ «Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 25.06.2001 № 430

Наказ Мінекономіки «Про затвердження Положення про форму зовнішньо-економічних договорів (контрактів)» від 06.09.2001 р. № 201

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку заповнення граф ВМД на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосу-ванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)» від 10.12.2001р. №796

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом» від 01.04.2002 р. № 174

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням ванта-жної митної декларації» від 14.10.2002 р. № 561

Наказ ДМСУ «Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю» від 05.11.2002 № 610

Наказ ДМСУ «Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) митними лабораторіями» від 23.12.02 №719

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митних режимів перероб-ки на митній території України та переробки за її' межами» від 13.09.03 № 609

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митного режиму ре-експорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України» від 07.10.03 №661

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України» від 07.10.03 №662

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контро-лем»від 24.12.03 №905

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контро-лем»від 24.12.03 №906

Наказ ДМСУ «Про затвердження Положення про спрощений порядок мит-ного оформлення деяких видів товарів та про внесення змін до наказу ДМСУ від 09.07.97 № 307» від 24.12.03 № 908

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування окремої митної де-кларації» від 24.12.03 № 909

Наказ ДМСУ «Про Порядок здійснення контролю за ввезенням на митну те-риторію України окремих товарів цільового призначення» від 26.12.03 №913

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку застосування тимчасової та непо-вної декларації відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у віль-ний обіг) від 30.12.03 № 932

Положення про склади тимчасового зберігання (Затверджено наказом ДМСУ від 07.10.03 р. №674)

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку заповнення декларації митної ва-ртості» від 02.12.03 № 828

Наказ ДМСУ «Про затвердження форми заяви про надання дозволу на по-дання періодичної митної декларації та Порядку заповнення граф періодич-ної митної декларації» від 30.12.03 № 931

Наказ ДМСУ «Про посилення контролю за діяльністю підприємств, що на-дають посередницькі послуги в галузі митної справи» від 09.06.2004 р. №429

Лист ДМСУ «Щодо порядку декларування та митного оформлення товарів, що імпортуються в Україну на виконання зовнішньоторговельних угод, укладених посередниками-резидентами (комісіонерами та повіреними) в інтересах замов-ників — резидентів (комітентів та довірителів)» від 20.03.95 р. № 11/3-1214

Лист ДМСУ «Щодо декларування товарів за договорами комісії» від

11.08.98          р. № 10/1-1818-ЕП

Лист ДМСУ «Стосовно відкриття та діяльності митних ліцензійних складів відкритого типу» від 12.03.97 р. № 11/6-2206

Лист ДМСУ «Щодо зміни митного режиму «транзит» на митний режим «ім-порт»» від 28.07.98 р. № 09/1-1680-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо зазначення реквізитів документів у гр. 44 ВМД» від

06.08.99          р. №010/512

Лист ДМСУ «Щодо заповнення графи 24 вантажної митної декларації» від 27.08.99 № 10/1-2692-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо сертифікату підтвердження доставки товару» від 15.02.2000 р.№ 11/4-1290

Лист ДМСУ «Щодо оподаткування операцій з ввезення товарів за договора-ми оренди (лізингу)» від 05.04.2000 р. № 15/3-1198-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо надання Мінекономіки України повноважень на оформ-лення ліцензій на експорт (імпорт) товарів та індивідуальних ліцензій Міне-кономіки АР Крим, обласним, Київської та Севастопольської міських держ-адміністрацій» від 12.06.2000 р. № 16/3-2162-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо митного оформлення товарів та інших предметів із за-стосуванням пільг в оподаткуванні» від 10.07.2000 р. № 15/3-2510-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані» від 01.03.01. № 1/21-1003-ЕП

Лист ДМСУ та ДПАУ «Щодо термінів подання довідки про декларування валютних цінностей» від 20.03.2001 р. № 11/3-16-2171

Лист ДМСУ «Про внесення змін до листа ДМСУ від 28.01.2000 р. № 20/1-263-ЕП» від 26.07.2001 р. № 3/09-3712-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо застосування положень ЗУ від 13.09.01 № 2681-ІП при оподаткуванні особистих речей, товарів та транспортних засобів» від 31.10.2001 р. № 3/15-5086-ЕП

Лист ДМСУ «Щодо митного оформлення окремих номерних вузлів до транспортних засобів, які ввозяться громадянами» від 10.01.2002 р. № 11/3-15-258-ЕП

Лист ДМСУ «Про оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму» від 06.01.04 № 11/5-15-4-ЕП

Міжнародні правила тлумачення термінів «Інкотермс» 2000 р. (витяг)

Додаток (таблиця) «Групування термінів поставки за Правилами Інкотермс 2000» та «Вплив умов поставки на визначення митної вартості товарів при їх імпорті в Україну» — остання сторінка букваря

Класифікатор країн світу, валют та одиниць вимірювання

Основні види договорів

ПАМ'ЯТКА. Характер угоди. Процедура

Зовнішньоекономічні угоди. Огляд та коментар

Застосування законодавства України приукладанні деякш зовнішньоеконо-

мічних контрактів

Контракт (зразок)

Сертифікат СТ-1

Свідоцтво про визнання підприємства декларантом

Ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності

Кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування

Ліцензія на право відкриття та експлуатаціїмитного ліцензійного складу

на території України

Заявка наразову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію

Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію

Лист-узгодження (між двома митнщями)

Лист-узгодження (між двома відділами)

Ветеринарний сертифікат

Довідка про відсутність замежами України валютних цінностей тамайна

Сертифікат якості (Державна хлібна інспекція)

Сертифікат відповідності (УкрСЕПРО)

Свідоцтво про визнання (УкрСЕПРО)

Лист про сертифікацію продущії (дозвіл намитне оформлення)

Довідка про відсутність вимог щодо обов 'язкової сертифікації (УкрЦСМ)

Сертифікат походження

Реєстраційне посвідчення МОЗУ

Гігієнічний висновок

Разовий дозвіл МОЗУ

Ветеринарне свідоцтво

Ветеринарний сертифікат

Свідоцтво про державну реєстрацію (МОЗУ)

Висновок МОЗУщодо можлтості застосування незареєстрованих в Украї-

ні виробів

Підтвердження про державнуреєстрацію (МОЗУ)

Одноразовий дозвіл на ввезення намитну територію України (МОЗУ)

ВМД(зразок)

Декларація МД-7 (зразок)

Cornet TIR

CMR

Авіанакладна

Накладна служби експрес-доставки

ТТН

Коносамент

Карго маніфест

інвойс

рахунок-проформа

рахунок-фактура

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезен-ня вантажів під митними печатками і пломбами

Ліцензія Мінтрансу на право здійснення перевезень автомобільним транс-

Огляд цін (Держзовнішінформ)

Рішення про визначення коду товару {відділ тарифів та митної вартості

СРМ)

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Декларація і сертифікат походження

Фітосанітарний сертифікат

Дозвіл на право втезення культурнш цінностей з України

Бланк МД-2

Бланк МД-3

ЗразокзаявивКиївськурегіональнумитнщю для складання іспиту

Координати ЗАТ «Консалтинговий центр»

Київ, Повітрофлотський проспект, 58

т. 249-9284, т./ф. 243-1602, 243-1603

e-mail — tamkonsul@gala.net, tamkonsul@bigmir.net