Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.3. Додатки Додаток A : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

11.3. Додатки Додаток A


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ НА КУРСАХ МИТНИХ БРОКЕРІВ ТА ДЕКЛАРАНТІВ ЗАТ «Консалтинговий центр»

 

№ з/п  Тема заняття  Кількість годин

1          Введення в курс. Організаційне заняття.   2

2          Введення в курс. Митні брокери та декларанти — цілі та завдання. Ліцензійні умови. Кваліфікаційні вимоги до фахівців.  2

3          Введення в курс. Основні терміни, які використовуються в митному законодавстві. Організація мит-ного контролю. Митний кодекс України — правова основа здійснення митної справи в Україні.  2

4          Основи ЗЕД. Закон України про ЗЕД — правова основа здійснення ЗЕД. Визначення основних зов-нішньоторговельних термінів. Суб'єкти підприємницької діяльності (Суб'єкти ЗЕД). Резиденти та нерезиденти. Режим індивідуального ліцензування та тимчасового зупинення ЗЕД як спеціальні сан-кції. Контракт — основний документ суб'єкта ЗЕД для проведення митного оформлення. Вимоги щодо форми зовнішньоекономічного контракту. Види контрактів (договорів). Реєстрація контрактів.      2

5          Митні брокери. Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі до-говору. Права та обов'язки осіб, уповноважених на декларування. Порядок складання іспитів на пра-во отримання Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.       2

6          Митні ліцензійні склади. Склади тимчасового зберігання. Митні перевізники.          2

7          Організація митного контролю. Структура митної системи України (ДМСУ, регіональні, внутрішні та прикордонні митниці, митні пости, відділи). Пункти пропуску. Зони митного контролю. Техноло-гія «єдиного вікна». 2

8          Організація митного контролю. Види контролю: прикордонний, ветеринарний, санітарний, фітосані-тарний, радіологічний, екологічний. Товари, що підлягають цим видам контролю.  2

 

9          Організація митного контролю. Облік суб'єктів ЗЕД у митниці. Технологія митного оформлення. Мі-сце і час митного оформлення. Розпорядок роботи відділів митниці.          2

10        Організація митного контролю. Картка відмови в митному оформленні. Порядок звернень до митних органів з заявами та скаргами.        2

11        Організація митного контролю. Нетарифне регулювання ЗЕД. Квотування та ліцензування (визна-чення, застосування, види). Спеціальний режим експорту товарів. Дозволи інших державних органів як підстава для митного оформлення. Індикативні ціни.     2

12        Організація митного контролю. Нетарифне регулювання ЗЕД. Стандартизація та сертифікація імпор-тованої продукції.     2

13        Організація митного контролю. Державна служба експортного контролю. Товари, що підлягають експортному контролю.       2

14        Основи ЗЕД. ШКОТЕРМС 2000 — правила інтерпретації комерційних термінів. Базисні умови по-ставок.            2

15        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Основні законодавчі акти, що регулюють по-рядок переміщення, декларування і митного оформлення товарів.       2

16        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Документи, необхідні для митного оформ-лення. ВМД — уніфікований адміністративний документ (характеристика, роль та юридичний ста-тус, типи ВМД). 2

17        Основи ЗЕД. Валютне законодавство і валютний контроль. Розрахунки у зовнішньоекономічних операціях.      2

18        Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Єдиний митний тариф України. Митна і фактурна вартість: поря-док і методи їх визначення. 4

19        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок і особливості декларування гумані-тарної допомоги.      2

Закінчення дод. A

 

№ з/п  Тема заняття  Кількість годин

20        Основи ЗЕД. Гармонізована система опису та кодування товарів. УКТ ЗЕД. Митна статистика.   4

21        Практичне заняття. Визначення кодів товарів за УКТ ЗЕД.       4

22 23   Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок заповнення ВМД при митному ре-жимі транзиту.Особливості декларування товарів, що ввозяться як іноземні інвестиції.        2

 

            Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок заповнення ВМД при митних режи-мах ЕК, ІМ, (в т. ч. за договорами купівлі-продажу, бартеру, доручення, комісії; — за рекламаційни-ми актами).          4

24        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок заповнення ВМД при митних режи-мах реекспорту, реімпорту, переробки.     2

25        Організація митного контролю. Порядок і особливості оформлення вантажів за листами-узгод-женнями.       2

26        Організація митного контролю. Порядок і особливості контролю за доставленням вантажів до мит-ниць призначення. Особливості контролю за доставленням вантажів автотранспортом. Особливості технології оформлення ПП, ПД, ВМД типу «ТР 80 ВН». 2

27        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок і особливості декларування виста-вочних вантажів.      2

28        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок і особливості декларування ванта-жів дипломатичних представництв та вантажів представництв іноземних фірм. 2

29        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок і особливості декларування міжна-родних поштових відправлень, експрес-пошти; товарів, що переміщуються фізичними особами.   2

 

30        Декларація митної вартості. Порядок заповнення та оформлення.        2

31        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок заповнення ВМД при митних режи-мах тимчасового ввезення (вивезення), митного складу (в т. ч. за договорами консигнації). Тимчасова та неповна декларації.  4

32        Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Загальна система преференцій. Порядок застосування пільгових ставок. Визначення країни походження товару. Сертифікати походження (види, характеристики).           4

33        Декларування та митне оформлення товарів (семінар). Порядок та правила заповнення граф ВМД. Типові помилки при заповненні граф ВМД.        4

34        Порядок декларування та митного оформлення товарів. Порядок та особливості декларування това-рів, що підлягають експортному контролю.     4

35        Контрабанда та порушення митних правил (поняття та відповідальність). Порушення митних правил як адміністративне правопорушення (поняття, види, відповідальність).          4

36        Практичне заняття. Заповнення ВМД.      8

37        Консультація з питань складання іспиту.  2

38        Консультація з питань складання іспиту.  2

39        Митно-тарифне регулювання ЗЕД (практичне заняття). Порядок нарахування та стягнення митних платежів.        4

40        Декларування та митне оформлення товарів. Порядок заповнення граф ВМД за допомогою програм-ного забезпечення «MD-Office» (практичне заняття).      4

41        Декларування та митне оформлення товарів. Порядок заповнення граф ВМД за допомогою програм-ного забезпечення «QDPro» (практичне заняття).           4

42        Декларування та митне оформлення товарів. Заповнення митних декларацій за допомогою програм-ного забезпечення (практичне заняття — залік). Резервний час.          8