Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c56ef9df68c6382a4b1dcf987c4ed763, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.1.5. Розглянемо порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та по-вернення в Україну готової продукції. : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

8.1.5. Розглянемо порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та по-вернення в Україну готової продукції.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експо-ртним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної тери-торії України на підставі подання українським замовником мит-ному органові письмового зобов’язання щодо повернення в Украї-ну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами Украї-ни, крім тієї готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт), не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації). Проте для певних видів продукції є виключ-не — 60 або 150 днів.

Контрактна вартість готової продукції, що підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не менше, ніж сума митної вартості вивезеної давальницької сировини та суми коштів, що сплачені (підлягають сплаті) за переробку (обробку, збагачення чи використання) цієї сировини.

Якщо давальницька сировина, що вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) проводиться українським замовником шля-хом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операцій з давальницькою сировиною, але не більш, як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ванта-жної митної декларації.

У разі ввезення в Україну готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель пога-шається і вивізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо готова продукція в обумовленому контрак-том обсязі не ввозиться у визначений Законом строк або в Украї-ну повертаються кошти від реалізації готової продукції, україн-ський замовник зобов’язаний оплатити вексель.

Вивезення за межі митної території України давальницької сиро-вини (крім тієї її частини, що використовується українським замов-ником для розрахунків з іноземним виконавцем) не підлягає квоту-ванню і ліцензуванню у разі поширення на товари, що вивозяться як давальницька сировина режиму квотування і ліцензування, спеціа-льного режиму експорту, а також якщо контрактом передбачено ви-везення давальницької сировини у вигляді товарів, експорт яких підлягає обліку (реєстрації), за умови подальшої реалізації продук-ції в країні виконавця або в іншій країні. Вивезення давальницької сировини здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічного контракту в Міністерстві економіки України.

Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежувати або забороняти вивезення окремих видів давальницької сировини, реалізацію за межами України окремих видів готової продукції, виготовленої з давальницької сировини українських замовників, або ввезення окремих видів готової продукції, виробленої 3 вико-ристанням цієї сировини українським замовником, якщо це може завдати шкоди економіці країни.

У разі потреби за запитом митних органів або органів держав-ної податкової служби визначення операцій як таких, що нале-жать до операцій з давальницькою сировиною, здійснюється Мі-ністерством економіки України або уповноваженими ними орга-нами на підставі акта експертизи, виданого торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими па-латами.

Порушення норм Закону «Про операції з давальницькою сиро-виною» та інших актів законодавства під час здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах тя-гне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів замовників і виконавців операцій з давальницькою сировиною, у тому числі право розпоряджатися на власний розсуд давальницькою сирови-ною і готовою продукцією, виготовленою з її використанням.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c56ef9df68c6382a4b1dcf987c4ed763, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0