Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.1.2. Нерівномірність рівня розвитку і розміщення продуктив-них сил та природних ресурсів у країнах світу призводить до необ-хідності укладання міжнародних угод, за якими одна країна експор-тує сировину та імпортує готову продукцію, а інша країна переробляє давальницьку сировину на своїх підприємствах. : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

8.1.2. Нерівномірність рівня розвитку і розміщення продуктив-них сил та природних ресурсів у країнах світу призводить до необ-хідності укладання міжнародних угод, за якими одна країна експор-тує сировину та імпортує готову продукцію, а інша країна переробляє давальницьку сировину на своїх підприємствах.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Сутність зовнішньоекономічної угоди з давальницькою сиро-виною полягає в тому, що одна країна, яка володіє ресурсами, але не володіє достатніми виробничими потужностями для її переро-бки або з огляду на інші чинники відвантажує частину цієї сиро-вини для переробки в іншу країну і розраховується за це части-ною виробленої продукції. Деякі автори зазначають, що зовнішньо-економічна угода з давальницькою сировиною належить до угод зустрічної торгівлі і здійснюється на підставі угоди між замовни-ком, що надає сировину та виконавцем, який здійснює її переро-бку, обробку, збагачення і використання. Особливості виконання цієї угоди дають підстави розглядати зміст такої зовнішньоторго-вельної операції окремо.

Операції з давальницькою сировиною — це такі товарообмін-ні трансакції за яких підприємство однієї країни переробляє да-вальницьку сировину постачальника з іншої країни та поставляє останньому готову продукцію.

Операції з давальницькою сировиною або толінг є видом зу-стрічної торгівлі, який передбачає поставку однією стороною си-ровини, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для їх пода-льшої переробки та /або складання у країні торгового партнера і зворотну поставку готових виробів у країну первісного експорту. Операції з давальницькою сировиною мають ознаки зустрічної торгівлі, тому що вони збалансовані, безвалютні і наперед оціне-ні. Зобов'язання сторін про поставку сировини й імпорт продук-ції оформляється одним контрактом із вказівкою вартості сиро-вини й готової продукції.

Особливість здійснення операцій з давальницькою сировиною полягає у тому, що власник сировини, який не має потужностей з його переробки, надає її переробному підприємству в обсязі, який є необхідний не лише для забезпечення виробництва заданої кількості готової продукції, а також для покриття переробнику затрат, пов'язаних з переробкою та для забезпечення норми при-бутку переробному підприємству.

Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використан-ня давальницької сировини можуть проводитися в грошовій фо-рмі, частиною давальницької сировини чи готової продукції, крім тієї, що заборонена до експорту, або за згодою замовника та ви-конавця з використанням усіх цих форм.

Основними особливостями здійснення операцій з давальниць-кою сировиною є:

1. Обробка давальницької сировини, її збагачення або викори-стання.

2.         Різна кількість замовників та виконавців.

3.         Наявність етапів, операцій з переробки даної сировини.

4.         Можливість закупки давальницької сировини суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за іноземну валюту.

Ефективність операцій з переробки давальницької сировини для постачальників гарантована у тому випадку, якщо вартість отриманої після переробки продукції на світовому ринку вище вартості давальницької сировини.