Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

2006 року київське видавництво «Центр навчальної літерату-ри» випустило дві книги за ред. д. е. н., проф. I. I. Дахна — «Зов-нішньоекономічна діяльність» та «Менеджмент зовнішньоеконо-мічної діяльності».

У навчальному посібнику «Зовнішньоекономічна діяльність» містяться такі розділи:

1.         НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШ-

НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.         МІЖНАРОДНІ ГОСПОДАРСЬКІ КОНТРАКТИ

3.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-

НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.         МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ПРИНЦИПИ МИТ-НОГО РЕГУЛЮВАННЯ

5.         ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МИТНОЇ СПРАВИ

6.         ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯ-ЛЬНОСТІ

7.         ШОЗЕМНІ ШВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

8.         РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

9.         ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.       МАРКЕТИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬ-НОСТІ

11.       ПАТЕНТНА ЧИСТОТА ПРОДУКЦІЇ I ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧІІА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділи у навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» мають такі назви:

1. ЛІТЕРАТУРА 3 МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.         ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ ШДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.         УПРАВЛШНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІД-ПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

4.         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

5.         ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

6.         ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗ-ВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРПВЛІ

7.         ТОВАРНІ БІРЖІ

8.         ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.         КЕЙТРИНГ

 

10.       ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИС-ЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕ-НТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.       ЛЩЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ШТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛА-СНОСТІ

12.       ДІЛОВЕ СШЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

13.       МІЖНАРОДНИЙ ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

14.       УКЛАДАННЯ I ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ-ЛЬНОГО КОНТРАКТУ

15.       МІЖНАРОДНА ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наведені вище структури навчальних посібників свідчать про

те, що у книгах було викладено матеріал, який не повторювався. Книга, яку нині читач тримає у своїх руках, є своєрідним продо-вженням тематики, започаткованої у двох попередніх навчальних посібниках. Тут теж відсутнє повторення того, про що йшла мова раніше. Ця книга є третьою у створюваному серіалі книг, присвя-чених зовнішньоекономічній діяльності. Створюються нові роз-діли для майбутньої четвертої книги. Радимо читачам, які опіку-ються зовнішньоекономічною діяльністю, мати в своїй бібліотеці всі книги серіалу, які вже опубліковано і чекати на публікацію нових. Такий комплекс книг в Україні з’явився вперше.

Авторський колектив книги сподівається, що і ця книга при-несе пізнавальну і практичну користь всім її читачам. Зичимо ус-піхів!