Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Тіньова економіка та її зв'язок із зовнішньоекономічною діяльністю : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

7.2. Тіньова економіка та її зв'язок із зовнішньоекономічною діяльністю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Боротьба з тіньовою економічною діяльністю визначено скла-довою частиною стратегічної політики держави, а в Указі Прези-дента від 5 березня 2002 року «Про заходи щодо детінізації еко-номіки України на 2002—2004 роки» сформульовано основні

напрямки удосконалення системи контролю у різних сферах еко-номіки, зокрема, в зовнішньоекономічній діяльності.

В загальному розумінні тіньова господарська діяльність — це такий її вид, який дає приріст валового національного продукту, що не контролюється державою, тобто це виробництво, яке не контролюється суспільством, а також розподіл, обмін і спожи-вання товарно-матеріальних цінностей і послуг. Тобто це прихо-вані від органів державного управління і громадськості соціаль-но-економічні відносини між окремими громадянами і соціаль-ними групами використання державної власності в корисливих особистих або групових інтересах.

Фундаментальна британська книга — «The Oxford Dictionary for Business World» («Оксфордський словник для ділового сві-ту») на сторінці 81-й у нотатці «Black economy» («Чорна еконо-міка») пояснює, що це — «економічна діяльність, що не є від-критою, бо якби її відкрити, то це підставило б під оподатку-вання одержані доходи або ж, навіть, призвело до ув’язнення причетних до цього (якщо вони претендували на державні піль-ги і обманювали про свої доходи) В економіках, де виробництво й обмін регулюються державою, чорна економіка загалом вва-жається дуже великою, хоч за своєю природою вона не підда-ється виміру. Навіть у змішаних економіках чорна економіка все ж таки є досить значною з огляду на вигоди від уникнення оподаткування. Доходи, зароблені у чорній економіці, не пока-зуються на