Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Міжнародні режими експортного контролю : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

4.1. Міжнародні режими експортного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Зоходи Оргшізоци Об'еднашх Націй щодо нерозповсюджен-ня зброї масового зншцення (ЗМЗ) та обмеження передач зви-чайних озброєнь.

Важливими заходами у цьому напрямку є прийняті Радою Безпеки 00Н (РБ 00Н) відповідні резолюції, які можуть мати характер рекомендацій або встановлюють режим повного чи час-ткового міжнародного ембарго (заборони) щодо експорту визна-чених груп товарів до держав, що порушують загальновизнані норми міжнародного права.

Резолюції РБ ООН є санкціями цієї організації щодо зазначе-них держав. Іноді такі держави визначаються як «проблемні».

Санкції можуть бути запропоновані як ООН, так і іншими міжнародними організаціями, або можуть бути частиною націо-нальної політики окремих держав (наприклад, санкції США щодо Куби).

Санкції мають сферу застосування, яка може мати змінний ха-рактер. Вони можуть бути встановлені як повна заборона на тор-гівлю (включаючи експорт, імпорт, фінансові операції, транспор-тування тощо), або можуть мати частковий характер (наприклад, лише санкції на торгівлю зброєю).

Санкції РБ ООН чітко визначають для держав-учасниць від-повідні правила взаємодії з конкретною «проблемною» державою чи групою держав. Санкції РБ ООН встановлюються в державах-учасницях шляхом їх імплементації у національне законодавство.

В Україні зазначені санкції впроваджуються на національному рівні ухваленням відповідних постанов Кабінету Міністрів Украї-ни. Порядок підготовки зазначених постанов Кабінету Міністрів

України визначається «Положенням про порядок забезпечення виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасу-вання) ем’арго на експорт товарів» та «Порядком вирішення пи