Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток. Бібліографія : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

Додаток. Бібліографія


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1.         Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС: Указ Пре-зидента України від 11.06.1998 // Офіційний вісник України — www.rada.gov.ua.

2.         Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку: Указ Президента України від 8.08.2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — №32.

3.         Постанова Верховної Ради України про рекомендації за підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної політики інтеграції України до Європейського союзу. — 2002. — www.rada.gov.ua.

4.         Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічно-го та соціального розвитку України на 2002—2011 роки: Послання Пре-зидента України до Верховної Ради України // Економіст. — 2002. — №5.

5.         Договір про заснування Європейського Співтовариства — www.delukr.ec.europa.

6.         Положення Про Міністерство аграрної політики України — www.minagro.com.ua.

7.         Власюк О. Підвалини діалогу України з ЄС // Дніпро. — 2004. — № 5—6. — С. 83—89.

8.         Економіка України: 10 років реформ / Під ред. 3. Ватаманюка, С. Панчишина. —Л.: 2001. — С. 347—379.

9.         Копійка В. В., Шинкаренко Т. I. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. — Навч. посібник. — К.: Ін Юре, 2001. — 448 с.

 

10.       Панченко П. П., Шмарчук В. А. Аграрна історія України. — К.:

11.       Посельський В. Європейський союз: інституційні основи європей-ської інтеграції — К.: Смолоскип, 2002. — 168 с.

12.       Татам Алан. Право Європейського Союзу. — Підруч. — Пер. з англ. — К.: Абрис, 1998. — 424 с.

13.       Україна на шляху до Європи. Під ред. Хоффман Л., Мьоллерс Ф. — К.: Фенікс, 2001. — 344 с.

14.       Штефан фон Крамон-Таубадель ma Людвіг Штріве. Реформа Спільної аграрної політики ЄС та стратегія аграрної політики для України // Україна на шляху до Європи / За ред. Лутца Хоффмана, Фе-ліціатас Моллерс. — К.: Вид-во «Фенікс», 2001.

15.       Бейко О. В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рі-вні та наближення його до європейських стандартів — НАДУ — 2005.

16.       Будкін В. В умовах «ширшої Європи»: Україна — ЄС: складні підсум-ки і можливі перспективи // Політика і час. — 2004. — № 1. — С. 7—16.

17.       Давидович О. I. Торгова лібералізація — необхідна передумова ефективності експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2005. — №2— 3. —С. 116—120.

 

18.       Співробітництво між Україною та країнами ЄС: Стаття / Ред. Остапчук Ю. М. — К.: Державний комітет статистики України, 2004. — 242 с.

19.       Бураковський I. В. Україна: стратегія інтеграції та співробітниц-тво на пострадянському просторі — www.niss.gov.ua.

20.       Дем'яненко С. Яка аграрна політика потрібна Україні? // www. agro-info.ua — 2006.

21.       Душутіна О. А. Спільна аграрна політика ЄС та Україна // www.agro-info.ua — 2006.

22.       Душутіна О. А. Апарат Верховної Ради України Спільна аграрна політика Європейського Союзу та Україна // www.agro-info.ua — 2006.

23.       Кожух У.,Хорольський О. Уряд розробив проект державної про-грами підтримки та розвитку українського села, який враховує вимо-ги COT і аграрну політику Євросоюзу // Укрінформ — 2006 — www.ukrinfo.com.

24.       Майстро С. В. Напрями державної підтримки аграрного сектора та її вплив на конкурентоспроможність продукції на світовому ринку // www.agro-info.ua — 2006.

25.       Осташко Т. О. Спільна сільськогосподарська політика ЄС — 2005 — www.management.com.

26.       Романенко Є. О. Ефективність політики євроатлантичної інтег-рації України: оцінювальні підходи // www.asro-info.ua — 2006.

27.       Стапгівка А.СІяьськс господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські й торговельні організації: проблемні

28.       Фіалко А., Осташ I., Маштабей В., Толстов С, Бураковський I. Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС // www.agro-info.ua — 2006.

29.       Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004— 2015) «Шляхом Європейської інтеграції» А. С. Гальчинський, В. М. Ге-єць та ін. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.

30.       www.minagro.com.ua.

31.       www.delukr.ec.europa.

32.       www.agro-info.ua.

33.       www.5chanel.ua.