Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні питання : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1.         Хто вважається лізингодавцем, лізингоодержувачем і постачаль-ником?

2.         У чому полягає операція сублізингу?

3.         Чи може Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг не засто-совуватися суб’єктами господарської діяльності з країн, для яких вона є чинною?

4.         У яких випадках лізингодавець має зобов’язання перед лізингоо-держувачем щодо лізингового обладнання?

5.         Для чого потрібна гарантія лізингодавцем спокійного володіння лізингоодержувачем лізингового обладнання?

6.         Що можуть вчинити лізингодавач і лізингоодержувач після закін-чення дії договору?

7.         Що ви вчинили б як лізингоодержувач, якби лізингове обладнан-ня не було поставлено або поставлено із затримкою або не відповідало договору поставки?

8.         Що вчиняє лізингодавець, якщо лізингоодержувач накопив знач-ну заборгованість лізингових платежів?

9. Чи може лізингоодержувач самостійно передати право користу-вання обладнанням?

10.       Стисло викладіть історію лізингу.

11.       Чому фінансовий лізинг можна розглядати як інвестиційний лі-зинг?

12.       Чим опосередкований лізинг відрізняється від прямого?

13.       Що таке зворотний лізинг?

14.       Форми лізингових платежів.

15.       Види міжнародного лізингу.

16.       Які функції виконує фактор?

17.       Чи потрібно постачальникам повідомляти боржників про відступ-лення права грошової вимоги?

18.       Чи поширюється Конвенція про міжнародний факторинг на по-слуги?

19.       Чи є таке поняття як «субфакторинг»?

20.       Коли у світі з’явився факторинг?

21.       Елементи яких договорів містить договір факторингу?

22.       Назвіть основні типи міжнародного факторингу.

23.       Спільне і відмінне між форфейтнигом і факторингом та лізингом.