Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ОДЕРЖАНИХ ЗНАНЬ : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ОДЕРЖАНИХ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1. Суть управління витратами полягає у:

1.         Зниженні .івня витрат і на цій основі підвищення ефективності

2."^^Z^Z^Zr^oro облжу вихрах. 4. Оргашзавдї економічного анашзу собівартоегі.

2.         Управління виробничими затратами як самостійна дис-

ципліна використовує для вивчення свого предмета:

1.Загальнометодолопчшметодидосшдження. 2.3агальнонауковіметоди.

3.         Для підвищення ефективності управління витратами

1.         Центрмізувати контрольні функції працівників за формуванням витрат.

2.         Децентралізувати контроль за формуванн) витрат.

4.         Одна з основних функцій апарату управління в частині

управління витратами є:

1.         Формування інформації про діяльність підприємства (органі-

2.         Формування інформації про фінансовий стан.

3.         Забезпечення інформащєю щодо стану дебіторсько-кредитор-ської заборгованості.

4.         Здійснення усіх перелічених дій.

e„^„%3„p"r=L™eMrK,lW 6™ДНЬ° ВІДН°-

2. sssL

3.         Облік.

4.         Усіфункціїрівноцінні.

6.         В умовах ринкової економіки роль і значення управлін-

ня витратами:

3.         Залишається незмінною.

4.         Залежить від умов діяльності підприємства (організації).

7.         Управління витратами базується на дисципліні (ах):

1.         Плануванні діяльності підприємств і організацій.

2.         Управлінському обліку.

гр1нтується на:

3.         Фіксації і аналізі в)дхилень від прогнозних (планових) параме-трів.

4.         Нормативах і стандартах витрат.

9.         Спожиті ресурси підпришства у процесі кругообігу гос-

подарських засобів з точки зору їх мінімізації щодо управлін-

ня витратами є:

3.         Складовою частиною змісту дисципліни.

4.         Всі відповіді неправильні.

10.       Кінцева мета управління витратами полягає у:

1. Зниженні виробничої сойвартост! їродуквдї.

4. Підвищенні ефективності виробництва.

11.       Системний підхід до управління витратами відносить-

ся 1о:

3.М^упра^витратаїї.

4. Функцій управління витратами.

12.       Зворотний :в’язок у системі управління витратами за-

^"1.облжуза^ат

4. Організації.

13.       До управління витрат