Контрольні питання для самопідготовки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Чим викликана необхідність контролю в управлінні витратами?

2.         Які недоліки властиві сучасній системі внутрішнього контролю?

3.         Які завдання вирішує організація контрою витрат на підприємстві?

4.         3 яких елементів складається внутрішній управлінський контроль та у чому його суть?

5.         Наведіть перелік загальних положень які б забезпечили ефектив-ність системи внутрішнього контролю.

6.         3 допомогою яких методів можна вивчити поведінку витрат та у чому полягає їх суть?

7.         Яка роль контролю динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості?

8.         Які Вам відомі методичні прийоми аналізу зміни загальних ви-трат?

9.         Які ви знаєте найбільш поширені математико-статистичні методи контролю за рівнем собівартості?