Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах господарювання особливого значення на-

Будь-яке підприємство чи організація виробничої сфери, „е-

виконання певного виду робіт чи надання послуг або ж сукупних затрат по шдприємству чи організащї.

Суть економіки підприємства складає визначення затрат і ре-зультатів виробництва та їх зіставлення між собою. Результати дїяльності підприємства ,„ організащї р.зноманіт» і вклвзчають поряд з виробничими та економічними (фінансовими) підсумка-„„Рд„сяг„еР„„Я у сфер, технічного і сошаіного розвитку. зГстав-лення затрат і результатів дає змогу оцінити ефективність роботи шдприємства.

В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого шдприємства є досягнення максимального прибутку. Всі інші цілі підпорядковані цьому основному завданню, оскіль-ки прибуток служить основою та джерелом коштів для подаль-шого росту шших показників.

Надзвичайно важливу роль відіграє контроль за формуванням

Гр^лТваГя р^-в 5SSSSSSу виробничий процес

Упріївлшня вихрахами - Li? досягнення шдпр'иемсхвом ви-сокого економічного результату. Воно не зводиться лише до

™Тл^ТвХ=Р-€Го;аема ла„Г„Те^д=7іеко-номіки, яка має важливе значення для їх функціонування та загальної ефективності економічної системи. На рівні шдприємства чи організащї управлшня витратами поєднує в собі елементи операційного (виробничого) та фінансового менеджменту з ме-т«.Р<«ш»з^ в'итрат і забезпе'чення максимального прибутку. На макроекономічному рівні суть управління витратами зводить-ся до впливу на основні макроекономічні важелі регулювання економіки з метою мінімізації питомих виробничих витрат і за-безпечення найвищої ефективності використання матершльних, трудових, фінансових та інших ресурсів у масштабах національ-ноїекономіки.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні отримати необхідні знання щодо складу і характеристики витрат, їх класи-

теру шд„р„С„Рств і op^Uti; уміти кальк/люв'ати соб.вар^сть продукції, робіт і послуг; складати кошториси непрямих витрат; п^/мати у'правлшсь/рішенш, щодо доц.льнос/випуску „V дукції, придбання активів, реальності встановлення величини ре-нтабельності та відпускноі цши на шдставі техніко-економічних розрахунків витрат.

закладів. Окремі напрацювання можуть бути корисними й для практичних пращвників, зайнятих проблемами організащї виро-бництва, ціноутворення та пошуком шляхів підвищення ефекти-вності господарювання.