Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СИСТЕМИIМЕТОДИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТАЇХ ВПЛИВ НАУПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 6.1. Системи і методи обліку затрат на виробництво і іх загальна характеристика : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СИСТЕМИIМЕТОДИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТАЇХ ВПЛИВ НАУПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 6.1. Системи і методи обліку затрат на виробництво і іх загальна характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Управління витратами базується виключно на достовірній ін-

тодиобшкузатратнавиробництво.

Методи обліку виробничих витрат умовно можна поділити на дві групи:

а)         ті, що базуються на обліку витрат по виробу, його частині

або групах виробів;

б)         ті, що базуються на обліку витрат за технологічними проце-

До першоїгрупи відносяться методи обліку витрат по деталях, вузлах, виробах, групах виробів або замовленнях. У другому ви-падку облік витрат ведеться по операщях, стадіях, технолопчних процесах або по виробництву в цілому.

Поняття методу обшку витрат в економічній літературі найча-стіше розглядається у нерозривному взаємозв'язку із способами обчислення собівартості продукщї, оскшьки кшцевою метою ви-робничого обліку є калькулювання собівартості продукції, що

Таким чином, під методом обліку витрат.та калькулювання, ку собівартості калькуляційних одиниць.

sffis^Ms^sr*коксохш,чне'коваль"

Кожне виробництво включає один або декілька технологічних процесів, які зводяться до послідовної обробки вихідної сирови-ни або матеріалу. Технологічний процес складається з окремих технолопчних операщй - посшдовних еташв їбробки, що вико-нуються робітниками або групою робітників на одному робочому

операція -> стадія -> технологічний процес -> виробництво

Вітчизняна практика ведення обшку затрат на виробництво пройшла тривалий період свого становлення і розвитку. Нині ровр.зняют' так, методР„ „бшку затрат „а виробн'цтво /кальку-лювання собівартості продукції, як позамовний, попроцесний,

Зарубіжний досвід вказує на застосування специфічних сис-хем іїеіцдів обшку вироб^ичих захрахУ До них налеіахь: каль-кулювання на базі повної собівартості, на базі змшних витрат, на основі діяльності, «стандарт - кост», «директ - костинг».

3 метою забезпечення успішного засвоєння суті кожного із вказаних методів обшку виробничих затрат та їх впливу на управління витратами зупинимось на їх характеристиці деталь-