Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Управління непродуктивними витратами і втратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.5. Управління непродуктивними витратами і втратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Сучасні умови господарювання дещо змінили уяву про суть непродуктивних витрат і втрат. Непродуктивні витрати є харак-терними для загальновиробничих витрат, адмшістративних ви-трат, вихрах на збух ха шших операцшних вихрах. Іншими слова-

"™Ку^™^

==™SB—-^б^д^-—-До загальновиробніічш витрат непродуктжного характеру належать:

;^====~zi"i:iii

лових витрат у податіому „бш/у (службов, в,дрядже„„Я „о„ад норми, передбачені діючим законодавсхвом, захрахи на підгохов-ку кадрів понад всхановлений ліміх (2 відсохки від фонду оплахи праці звіхного періоду) ха інші).

представницькі витрати понад встановлені норми (2 відсотки від оподатковуваного прибутку за попередній звітний перюд).

Непродуктивними витратами, які є у складі іншої операційної

—        сумнівні та безнадійні борги (списання безнадійної дебі-торськоїзаборгованості);

—        витрати на утримання соціальної сфери;

-6ла?одійИ УплРатеж, за шнусом ТИХ* L можна включати у валові витрати (2-5 % від суми прибутку за попередній квартал за умови, що ці „латежі здійснені „еприбутковим орпшізадіям);

ду вірати Найбільш поширеними видами вірат е Lpamu lid браку та втрати від простоїв, які виникають у ході основної ви-

^^^=:=^=== z

пускається незначний відсоток браку (підприємства фарфоро-фаянсової промисловості, цегельні заводи тощо).

Поряд з наведеними видами втрат до останніх можна віднести ще й такі, які передбачені у складі інших операщйних витрат, а саме:

—        втрати від операційних курсових різниць (при наявності

іноземівалюти);

—        втрати від знецінення запасів (у разі їх уцінки);

-нестачі і втрати від псування цшностей (у разі відсутності

конкретних винуватців);

Лтрафи^енднеу'стойкивизнанв

Як видно з вищепереліченого, перелік непродуктивних витрат і втрат досить обширнїк що вка'зу/на „еобхі'дшсть управдш/я й

іу „кдТемому кошторис Як і шш, види KUOPLB, ЇХ доцідьно формувати на квартал з помісячною розбивкою. Суть управління

непродуктивними витратами і втратами на перших порах зводи-тиметься до формування таких кошторисів по кожному із вище-перелічених видів витрат, a у подальшому можна буде виділяти їх у загальних кошторисах загальновиробничих, адмшістратив-них, витрат на збут та інших операційних витрат.

Управління витратами сшд зїшснювати у" „остатейному роз-різі, перелік яких специфічний щодо їх різновидів. Регулярний I»??! за дотриманням'кошторису дасті! змогу здійснаї'.ат'и іс тотний вплив на їх величину, що, у кшцевому результаті, призве-де до їх нормашзащї, а можливо, і до поступового зниження та повної ліквіда,ії окремих з них.

зації доб,е „алагоджена система оператшш(го обліку, контролю

„еджері, Адже „а6РагатоРУкраЩе пРо„ередР„т„ можливі „епродук-тивні витрати і втрати, аніж їх ліквідовувати.

Сучасна вітчизняна практика управління витратами досить далека від реальних потреб менеджменту і вимагає значного по-ліпшення. Це пов’язано з необхідністю подальш,го зниження як

із можливих варіантів вдосконалення управління витратами е ви-

^S2S^^S^SrnM окремих його еле-