Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Вступ              5

Розділ 1. Економічна суть, значення і завдання управління витратами            7

1.1. 8=SS=™;=,™.........        10

№їВ^....................      15

1.6. ІЙЇЇГ.= ?=Г.....................            25

*"*■ Ї^Г™"™..."™1..".*~.,ка..,я'                  28

2.1.      Поняття (визнання) витрат             28

2.2.ЙЗІЇЇЇЇЗ^ЇЇЇЇЕ.........................      30

2.4. Структура ,„робн„,их затрат підприемст, . орпш.з.цш                      55

2.5£32Z£5S££...~.,ин™,І..".."ив"т."..           57

*■*■іЇЇГ!5її= .........."........................  67

3.1ра"ГГ ,аЛЬК..ЛЮ,Ш'НЯ, .И0.Г0..0ЛЬІЗ",Є"Н,,.С"СІЄМІ                   67

3.2.      Принципи і завдання калькулювання                   69

3.3.      Види калькуляцій і їх використання в управлінні вит.атами      71

ничим обліком та об’єктами обліку затрат                        80

3.6.      Калькуляційні одиниці, їх види і використання               82

3.7.      Методика калькулювання собівартості                  83

Розділ 4. Планування, нормування і прогнозування затрат як скла-

дові елементи управління витратами                    98

4.жг=!!=.....    101

4.3.      Розрахунок допустимих затрат                   115

4.4.      Визниенн. реальних (дійсних) з.трат і Іх методик.                      117

4.5. Z^Z^zmz =:Z=.........        132

Розділ 5. Методика управління витратами підприємств і організацій   135

5.1.      Управління змінними витратами               135

5.2.      Управління постійними витратами                       147

5.3.      Управлшня витратами назбут продукщї                154

5.4.УПР™^    .........   162

^6.^™^^         .           165

6.1.ІІ.................................... - ..         165

ня собівартості продукції                 166

6.3.      Сучасні моделі обліку витрат на виробництво                 188

6.4.^Г^^^^^^...................      194

6.5.      Система своєчасного виробництва і управління вартістю                     220

Розділ 7. Контроль в управлінні виробничими затратами                     229

7.1.^...................................                229

7.2. Система .п.авлін.ьк.го к.нт...л... а ви...нич.... іяльні.т..

7.3.Еди вивчення повед.нки витрат. . . . . . .... . . . ..... . . . . . . . .... . . . .  238

7.4.      Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівар-тості                244

7.5.      Застосування математико-статистичних методів для контролю

за рівнем собівартості                      250

Розділ 8. Управління витратами і ефективність виробництва               254

8.1.3в’язоквитратвиробництвазйогоЄфективтстю                      254

8.2.Г....И......Н..Т1...а™        ..          259

8.3. Еїїїїїї ZS^=o^^аЗ^^^ми.....          270

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань               283