Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Визначення реальних (дійсних) затрат і їх методика : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Визначення реальних (дійсних) затрат і їх методика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Визначення затрат відбувається за стадіями життєвого циклу виробу. Воно B„„aL дотріання таких умов:

—        повнота розрахунку, тобто облік затрат за всіма стадіями

життєвого циклу;

—        облік всіх ресурсів, які споживаються;

-використання єдиної методолопї визначення еташв циклу і

єдиної класифікації складу і змісту затрат;

-використання методів обшку затрат, які відповідають стаді-ям життєвого циклу.

Ш Х=НвМ„;аТякГХХГ зГс=^Гв^вХЇ

випуску, реалізації, а відтак й утилізації (у разі потреби).

(кя^атрат „а „кремих стадіях ж^свого uW залежить від характеру продукції, її технічної складності і новизни.

Стадії життєвого циклу накладають певні особливості на ме-тодику розрахунку затрат. Так, на стадії науково-дослідних і до-слідно-конструкторських робіт затрати встановлюють як лімі-

exam створення і випробування досшдного зразка (партії) проду-кту досягається такий ступшь деташзащї затрат ресурсів, який дозволяє прийняти їх в якості укрупнених планових норм і нор-мативів на стадії виготовлення продукщї.

На стадії еиробництеа точність визначення затрат залежить від масштабів випуску продукщї: чим вш більший, тим точніші повинні бути норми і нормативи, які використовуються для ви-

На стадії реалізаціїметодика розрахунку затрат залежить від

Проте незалежно від характеру продукщї (робіт, послуг), в затра-ти на реалізацію включають витрати на маркетинг, які залежать від ринкової стратепї шдприємства.

Н0Р^ГЗ=

Є-^^=^=^ься харакхером продукц., тим нешриятливим впливом, який вона здатна здійснити на на^ вколишнє середовище. Так, в процесі утилізації продукції, яка є

дотр„ма„Р„я „орм безпеки і „хорон'и 'навкоїишнього середовища,

або ж включаються до складу експлуатащйних витрат шдприєм-

ресурсів: загального брухту, брухту кольорових металів; вузлів і їеталк „ридатних £ uL%£> викор'истання або віорис-тання при понижених потребах в експлуатаційних властивостях.

Визначення витрат за стадіями економічного життєвого циклу продукту є важливим і складним завданням, вирішення якого дає змогу зробити виріб економічно конкурентоздатним. Складність

3 метою забезпечени достовірності вюначення дійсних виірат підприсмстаа необхідно в,аховувати фактори впливу на обсяг і структуру „оточних в„тратР до я^кх