Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Методика планування витрат на виробництво висвітлена у га-лузевих Мето,ичних рекомендащях з формування собівартості

бівартості продукщї (робіт, послуг), затверджених наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47. Згідно вказаних Методичних рекомендацій планування ви-трат на виробництво виконується в такій послідовності:

До зведеного кошторису витрат на виробництво включаються

y4iss~ TZZL „ ^„„^ (з роз6„вКоЮ

за кварталами) складається на основі таких розрахунків:

му виробництві;

— основної та додаткової заробітної плати робітників, зайня-тих у виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуванням на соціальні заходи;

-          кошторисів витрат (калькуляцій виробничої собівартості

—        'кошторису загальновиробничих витрат;

У разі потреби складаються й інші розрахунки та ко-

Планоеа (нормативна) калькуляція являє собою розрахунок планової (нормГхивної) coLapxo^ "одиниЩ продукці ^сне-ний за статтями витрат. Планова (нормативна) калькулящя скла-

ється шша перюдичність складання планової калькулящї.

Планова калькулящя складається на всі види продукщї, що передбачені до виготовлення у звітному періоді. Планова кальку-

початок звітного перюду норм і є основою для обліку виробни-

Основою складання планової калькуляції на підприємстві є техні-

чаються на основі діючих (або очікуваних) на початок планового

Якщо „кремі в„д„ продуі виготовляються в різних модифі-

каціях (наприклад, в експортному виконанні), планова (нормати-вна) калькуїяшя складаетьс'я „а кожну таку м'одифікашю „£ремо.

У разі коли за єдиною конструкцією і єдиним технологічним процесом виготовляється кілька модифікацій виробів (за видами приймання або за техніко-економічними параметрами), планова калькуляція складається на всю групу виробів, одержаних після єдиного технолопчного запуску.

Планова калькуляція може складатися і на ширшу групу однорід-

р^^^^Хя^

Ha деяких виробницгвах складаються планові калькуляції на

Типовий представник (виробів) повинен мати характерні осо-

-          характеризувати особливості технологічного процесу;

-          в.дображати середню трудоміспгісіь виробів групи; — мати наибільшу питому вагу у випуску.

На окремі вироби, щодо яких планується кілька послідовних

проце