Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.7. Методика калькулювання собівартості : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.7. Методика калькулювання собівартості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

3.7.1. Методика калькулювання собівартості випущеної продукції

Підприємства будівельної шдустрії- це, у переважній біль-шості, промислові підприємства, для яких характерна цехова струка-ура, сершшсть та'масов.сть випуску, як п5ав„лР„, однор.д-ної продукції. Ці особливості впливають як на організацію обліку

бівартості збірного залізобетону, столярних виробів, стінових і

кера'мічнихматер.ал.в.металоко^.Ш».

Підприємства будівельної індустрії виготовляють великими

партіями будівельні матеріали, конструкщї й деталі. Споживачами

їх продукції є підрядні будівельно-монтажні організації, підприєм-

юридична ,„ фізична це особа, за едшими відпускникш цінами. Процес калькулювання зоріштований лише не одну мету - фо-рмування відпускної ціни одиищі продукції. Базою для її визна-

звичайн'о складно і в умовах дй ринкових в.дносин, "коли „е„-

бхідна оперативна інформація про виробничі витрати, запізніла шформац^втрачае ££ акхуал^сі Через це'основою для складання калькулящй відпускної цши служать розрахунки ви-трат, базою для яких є виробничі норми і нормативи /з більшості видів витрат/ та діючі цши придбання матеріальних ресурсів і послуг від постачальників та сторонніх підприємств і організащй.

Р1їг=з^^

тю щодо видів продукщї, що вигоїовляються. Проте кожне під-приємство має основні статті витрат, без яких не обходиться вР„уск продукщї. Д„ „их сшд в.днес'ти'так,. як:

■          сировина і основні матеріали; ■д/помшшматеріали;

■          купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

■          роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підпри-

■п^ивойенерпянах'ехнол'опчшщш;

■          основна заробітна плата виробничих робітників;

■          додаткова 'ароб.тна „лата Гиробнич/х ройшвгі.;

■          нарахування на зарплату /відрахування на соціальні заходи/;

■          виїрати на утримання і експлуатащю виробничого устатку-вання;

■          загальновиробничі витрати;

лежаї ад'міністратиїїгі вщД витратиїа збут та шпп опер'ацшні

витрати. Дані витрати називаються витратами періоду і в собівар-Т,стРь окремих виїв „родукції „е включ'аються, а^дносяться без-посередньо на фінансові результати. 3 метою встановлення відпу-скної ціни на базі повної собівартості в сучасних умовах