Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Калькуляційні одиниці, ї'х види і використання : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.6. Калькуляційні одиниці, ї'х види і використання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

бою вимфник об'/кта калькуліваія. Калькул'яцШна одиниця дає можливість розрахувати витрати на виробництво по кожній статті окремо і в щлому на одиницю випущеної продукщї. Еко-номічне призначення калькулящйних одиниць полягає у забезпе-ченні адекватного відображення споживчих якостей продукції (робіт, послуг) та їх кількісних характеристик. При виборі каль-куляційної одиниці враховуються умови виробництва і спожи-BLM продущ, ЯИс„,Рта кількісн, /араметри"

Калькуляційна одиниця повинна відображати кількісну оди-

ваннятауправлшня.

Ha практищ засхосовуюхься хаК1 групи калькуляцшних одиниць:

—        натуральш /хонни, кілограми, шхуки, погонні мехри, квад-

квадратний метрТтолярн^ виробів, т'онна металоконстру'кцШ; умовна банка консервів, схо пар взуххя певного архикула, умовна тисяча штук цегли тощо/;

—        умовні /тонно-кілометри, машино-зміни, машино-години тощо/;

-приведені /маса продукту в перерахунку на вміст корисних

™вартісні /витрати на I тис. грн виконаних робіт, сума матеріа-льних витрат у розрахунку на I грн випущеної продукції, величина прямих витрат у виробничій собівартості виконаних робіт тощо/;

-          трудові /людино-години, людино-дні тощо/;

експлуатаційні /одиниця потужності машин, двигунів, витакі, як будівельні одинщі /об'єкт або технологічний етап будівницт-ва. конструктивний елемент або однорідна частина об'єкта будівни-цтва/, укрупнені одинщі /кубічний метр будівлі, кілометр довжини

робіт і конструктивними елементами споруд/.

Калькулящйш одинищ викорисховуюхься на стадії складання калькуляцп, коли визначаються витрати в розрахунку на одини-цю продукщї, робіт і послуг.

При калькулюванні робиться розрахунок (калькуляція) собі-варт„Рст, оди/ищ „родукшї шлжом Іпіхш загалької суіи в„-трат, виявлених в аналітичному обліку по об'єкту калькулюван-кількість одиниць даного об'єкту.

Корисно застосовувати параметричне калькулювання разом з традищйним, коли, крім визначення собівартості одинищ проду-кції, розраховується друга калькуляційна одиниця — параметр.