Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

І. Є. Давидович

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.052.9я73

Д 13 УДК 658.15 (075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1283 від 24.07.2007)

Рецензенти:

Андрушків Б. М. — доктор економічних наук, професор, президент Тернопільського україно-польського інституту соціальних та інформаційних технологій, завідувач кафедри економіки підприємств;

Крупка Я. Д. — доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного університету;

Карпик Я. М. — академік Академії економічних наук, Заслужений машинобудівник України, кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

Давидович I. Є.

Д 13 Управління витратами: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

ISBN 978-966-364-762-3

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління витратами як складника комплексної системи менеджменту підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Дана детальна характеристика витрат стосовно сьогоднішніх умов господарювання та їх класифікація. Розкрито суть і особливості планування, нормування, прогнозування витрат та калькулювання собівартості як найважливіших складових елементів системи управління витратами.

Висвітлено практичні аспекти методики управління витратами в розрізі їх окремих видів. Показано вплив на управління витратами вітчизняних і зарубіжних систем і методів обліку затрат на виробництво. Охарактеризовані сучасні способи контролю за формуванням собівартості продукції.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства» та практичних працівників, сферою діяльності яких є витрати виробництва.

УДК 658.15 (075.8) ББК 65.052.9я73 ISBN 978-966-364-762-3

© Давидович І. Є., 2008

© Центр учбової літератури, 2