Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Принципи і завдання калькулювання : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. Принципи і завдання калькулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Калькулювання на будь-якому шдприємстві, незалежно від його виду діяльності, розміру і форми власності, організується відповідно до таких принципів:

робл'ен, і затверРдже„і галу зІвГметод'чні реко„е„Рдацп з фор'му-вання собівартості продукції (робіт, послуг), в яких наводиться рекомендований перелік^алькулящшшх Уатей. Необхідно для окремих галузей промисловості, а також ряду інших галузей сфе-р„РматеріальУ„ого в'иробництва з урахува^м їх гадузев'их осі ливостей розробити спеціальні галузеві рекомендації з форму-ванкясобдУхосх,

■ встановлення об'єктів обшку витрат, об’єктів калькулюван-ня і калькуляційних одиниць. У багатьох випадках об’єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання не збігаються. Об'єктами обшку витрат є місця їх виникнення, види або групи однорідних проду-ктів. Місцем виникнення витрат в управлінському обліку назичі місця, бригади, цехи тощо). Під об'єктом калькулювання (но-

політику і є не змінним протягом звітного року;

здійснення і не ув'язуються з грошовими потоками. Доходи і ви-трати, отримані (понесені) у звітному періоді, вважаються дохо-дами і витратами цього періоду незалежно від фактичного часу „адходже/кя (або сплатиЛрошових К0ШІІ, д*ХОди і витраІІ^ які не відносяться до звітного періоду, не пов'язуються доходами

готовляється в даному звітному періоді, включаються лише не-

оду не використовуються;

■          вибір методу обліку затрат і калькулювання. Метод обліку

витрат і їалькулювання вибирається шдприємством самостійно,

адже залежить від ряду окремих факторів, зумовлених особливо-

(робіт, послуг), призначених для реалізації, а також для внутріш-

У процесі калькулювання розв'язуються два основних завдан-ня управлінського обліку:

■          на основі витрат на виробництво конкретного виду продукції

визначення адекватної, справедливої і конкурентоздатної прода-

жної ціни;

Ha підприємствах сфери матеріального виробництва, крім