Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Лекція 2 КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО ЧАСУ : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

Лекція 2 КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО ЧАСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

•          Загальна характеристика первісної епохи.

•          Культура збирання та полювання.

•          Неолітична революція та культура раннього землеробства.

•          Первісна писемність.

•          Первісні форми релігійних вірувань, їх специфіка та особливості.

Первісна культура відіграла значну роль у наступному розвитку людства. Звідси починається історія людської цивілізації, формується людина. Первісність – дитинство людства. Цей відтинок історії люд-ства історики найчастіше називають первіснообщинним ладом або кам’яним віком.

Первісне суспільство було найтривалішим в історії людства, більша частина якої припадає якраз на період первісності. За най-новішими даними воно (суспільство) бере початок не менше ніж півтора мільйона років тому – від появи людини, а закінчується в межах останніх 5 тисяч років до виникнення перших цивілізацій.

Приблизно 5 тисяч років тому серед величезного моря первісних суспільств і архаїчних культур з’являються перші суспільства – цивілізації. Дві перші цивілізації виникли приблизно одночасно (на межі IV і III тис. до н.е.) на Близькому Сході (Шумер) і в Північній Африці (Стародавній Єгипет), третя – в Південній Азії (індійська цивілізація) в III тис. до н.е., четвертий і п’ятий цивілізаційні цент-ри – відповідно в Китаї та в басейні Егейського моря (в II тис. до н.е.). В останні століття до н.е. і перші століття н.е. вони утворюють вже майже суцільну зону стародавніх цивілізацій. Вона простягала-ся від Атлантичного океану на Заході (Римська імперія) до Тихого океану на Сході (імперія Хань в Китаї). В Америці перші цивілізації виникли в І тис. н.е.

У період становлення первісного суспільства виникають почат-кові форми його організації, починає зароджуватись як матеріальна, так і духовна культура. Початкова форма організації суспільства

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

називається «первісним людським стадом» або «праобщиною». Для первісного суспільства характерні три кам’яні віки: палеоліт (700–12 тис. років тому), мезоліт (Х–VІ тис. до н.е.) і неоліт(VІ–III тис. до н.е.). «Палео» (грецького походження) означає давній, «мезо» – се-редній, «нео» – новий, «літ» – камінь.

Як видно, палеоліт – найбільш значний у часовому вимірі період історії людства. Саме тоді почалося масове розселення людини з Аф-риканського континенту на нові території – в різні кінці ойкумени. Близько 40 тисяч років тому з’явився сучасний тип людини – «Ноmо sаріеns» або «людина розумна», яку за місцем першої знахідки її кісток у печері Кроманьйон (Франція) називають кроманьйонцем. Фізичною будовою він нічим істотно не відрізнявся від сучасної людини.

Для первісного стада був властивий ще невпорядкований, так зва-ний ендогамний шлюб, що укладався між членами однієї й тієї ж общини, в тому числі й між досить близькими родичами. Природно, що все це призводило до кровозмішування та фізичного вироджен-ня людства.

Пізньопалеолітична «людина розумна» створює родову орга-нізацію з більш впорядкованою системою екзогамного шлюбу. Всту-пати в шлюбні відносини тепер в межах одного роду заборонялось. Але екзогамія, як правило, не поширювалась на таку суспільну гру-пу, як плем’я. В межах останнього людина була вільною вступати в шлюбний зв’язок.

За етнограф