Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

магниевый скраб beletage

Загальні праці

Аксіома для нащадків: Українські імена у світовій науці. — Львів, 1992.

Бокань Володимир, Польовий Леонтій. Історія культури України. – К., 1998.

Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры. – М., 1996.

Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.

Голубенко Петро. Україна і Росія: У світі культурних взаємин. – К., 1993.

Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры: В 4-х ча-стях. – Ч. 1–2. – Тверь, 1993.

Етнокультурний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії / Відп. ред. Ю.Римаренко, І.Курас. – К., 1993.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства. – К., 1995.

Историки и история. Жизнь, судьба, творчество. – М., 1997.

История мировой культуры. Наследие Запада. – М., 1998.

Історія світової культури: Навч. посібник / Л.Т.Левчук та ін. – 3-є вид. – К., 2000.

Історія світової культури. Культурні регіони / Л.Т.Левчук та ін. – К., 1997.

Історія української культури / Під ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. —К., 1999.

Кріп’якевич Іван. Всесвітня історія: У 3-х книгах. Кн. 1. – К., 1995.

Культура України // Збірник статей. – Харків, 1993.

Культура українського народу: Навч. посібник / В.М.Русанівський та ін. – К., 1994.

Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н.Марко-вой. – М., 1998.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А.В.Ярти-ся, С.М.Шендрика, С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

Ліндсей Д. Коротка історія культури. – Т. 1–2. – К., 1995.

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 1997.

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 2000.

Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст. – К., 1995.

Маланюк Євген. Нариси з Історії нашої культури. – К., 1992.

Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура. – Минск, 1997.

Марченко М.І. Історія української культури з найдавніших часів і до середини XVII ст. – К., 1961.

Нельговський Ю.П., Степовик Д.В., Членова Л.Г. Українське мистецт-во від найдавніших часів до початку XX ст. – К., 1976.

Ничкало С.Л. Мистецтвознавство. Короткий тлумачний словник. – К., 1999.

Оганов А.А., Хангельдиева П.Г. История и теория мировой и русской культуры. – М., 1992.

Огієнко Іван. Українська культура. – К., 1991.

Огієнко Іван. Історія української літературної мови. – К., 1995.

Очерки истории искусства. – М., 1987.

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – 3-є вид. – Харків, 1999.

Поліщук Євген. Історія культури. Короткий довідник. – К., 2000.

Попович Мирослав. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – поч. XX ст.). Нариси. – К., 1991.

Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. – Брянск. 1998.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – 2-е вид. – Львів, 1993.

Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

Словарь искусств. – М., 1996.

Смирнова В.В. Мировая художественная культура. – М., 1995.

100 великих чудес света. – М., 1999.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів, 1992.

Рекомендована література

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. – К., 1993.

Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшен-ка. – К., 1996.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.М.За-ковича. – К., 2000.

Энциклопедический словарь по культурологии. – М., 1997.

Література до лекцій

Босенко О.В. Реквієм по ненародженій красі (Дослідження з історії та теорії культури). – К., 1992.

Вернадский В. Начало и вечность жизни. – М., 1989.

Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуры античного Рима. – М., 1993.

Культура против варварства. – М., 1992.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів. 1993.

Маркс К. Лист Ф.Енгельсу в Манчестер. 25 березня 1868 р. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 32.

Мень А.В. Культура и духовное восхождение. – М., 1992.

Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. – К., 1991.

Немировская Л.З. Культурология. История и теория культуры. – М., 1992.

Українська культура: зміст і методика викладання. Тези республіканської конференції (травень 1992 р.). – К., 1993.

Феномен української культури. – К., 1997.

Цивилизации и культуры. Научный альманах. Вып. 1–4. – М., 1994– 1996.

Юдкін І. Східно-західні взаємини української культури. Українознавство в розбудові держави. Кн. 1. – К., 1994.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М., 1990.

Мид М. Культура и мир детства. – М., 1989.

Тейлор Э.В. Первобытная культура. – М., 1989.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

Чмихав М.О. Давня культура: Навч. посібник. – К., 1994. – К., 1998.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – поч. XX ст.). Нариси. – К., 1991.

Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. – Брянськ, 1998.

Семчишін М. Тисяча років української культури. – 2-е вид. – Львів, 1993.

Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

Словарь искусств. – М., 1996.

Смирнова В.В. Мировая художественная культура. – М., 1995.

100 великих чудес света. – М., 1999.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів, 1992.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. – К., 1993.

Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшен-ка. – К., 1996.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.М.За-ковича. – К., 2000.

Энциклопедический словарь по культурологии. – М. – 1997.

Афанасьева Ф., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Вос-тока. – М., 1976.

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. Васильев Л.С. История Востока: В 2-х т. – М., 1994.

Рекомендована література

Виноградова Н.А., Каптерева Л., Стародуб Т.Х. Традиционное искус-ство Востока: Терминологический словарь. – М., 1997.

Галеркина О.И., Богданов Ф.Л. Искусство в Индии в древности и сред-ние века. – М., 1963.

Голованов С.О., Крижанівська В.В. Історія культури стародавнього світу, середніх віків та відродження: Лекції для вищих навчальних закла-дів. – К., 1997.

Григорьева Т.П. Дао и логос. – М., 1993.

Дандамаев М.А. Вавилонские писцы. – М., 1983.

Древние цивилизации. – М., 1990.

Искусство Китая / Автор-составитель Н.А.Виноградова. – М., 1988.

История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых об-ществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопота-мия. – М., 1983; Ч. 2. Передняя Азия. Египет. – М., 1988.

Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня. – М., 1991.

Корнев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. – М., 1983.

Кремер С.Н. История начинается в Шумере. – 2-е изд. – М., 1991.

Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1996; К., 2000.

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чекобсаров Н.Н. Древ-ние китайцы в эпоху централизованных империй. – М., 1983.

Культура Древней Индии. – М., 1975.

Культура Древнего Египта. – М., 1976.

Культура народов Востока. Старовавилонская культура. – М., 1988.

Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации: Ближний Восток и Мезоамерика. – М., 1992.

Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992.

На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавило-ну, Палестини. – К., 1991.

Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – М., 1994.

Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилиза-ции. – 2-еизд. – М., 1990.

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М., 1991.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Рак И.В. Мифы Древнего Египта. – С.-Пб., 1993.

Торчинов Е. Даосизм: Опыт историко-религиеведческого описания. – С.-Пб. 1993.

Тюлявв С.И. Искусство Индии. III-е тысячелетие до н.э. – VII век н.э. – М., 1988.

Целлар К. Архитектура страны фараонов. – М., 1990.

Чизхолм Джейн, Миллард Энн. Ранние цивилизации. – М., 1999.

Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. – М., 1990.

Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. – М., 1984.

Лекції 4, 5, 6. Культура Стародавньої Греції. Культура епохи еллінізму. Культура Стародавнього Риму

Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990.

Антична культура: Довідник. – К., 1993.

Античная культура: Словарь-справочник / Под ред. В.Н.Ярхо. – М., 1995.

Античность как тип культуры. – М., 1988.

Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992.

Боннар А. Культура Древнего Рима. Т. 1. – М., 1985.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. – М., 1988.

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. – М., 1995.

Гловацька Катерина. Міфи Давньої Греції. – Вид. 4-е, доп. – К., 1991.

Голованов С.О., Крижанівська В.В. Історія культури стародавнього сві-ту, середніх віків та відродження: Лекції для вищих навчальних закладів. – К., 1997.

История древней Греции. – М., 1986.

История мировой культуры: Наследие запада. Античность. Средне-вековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д.Серебряного. – М., 1998.

Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и куль-туры античного Рима. – М., 1993. Культура древнего мира. Т. 1, 2. – М., 1985.

Рекомендована література

Культура Древнего Рима: В 2-х т. / Под ред. Е.С.Голубцова. – М., 1985.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с пол. – М., 1990.

Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції. – К., 1992.

Левек П. Эллинистический мир. – М., 1992.

Легенди и мифы Древней Греции. – М., 1992.

Ліпник Юрій. Геродот та його «Історія» // Історія в школі. – 1999. – № 8–9.

Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античний мир в терминах, именах и на-званиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима. – Минск, 1996.

Маркс Энтони, Тинджэй Грехем. Римляне. – М., 1999.

Марру А.И. История воспитания в античности (Греция). – М., 1998.

Немировский А.И. Мифы древней Эллады. – М., 1992.

Підлісна Г.Н. Світ античної літератури. – 2-е вид. – К., 1989.

Словник античної міфології. – К., 1989.

Шанин Ю.В. Герой античных стадионов. – М., 1990.

Эллинизм: экономика, политика, культура. – М., 1990.

Каждан А.П. Византийская культура (Х–ХII вв.). – М., 1968. Культура Византии: IV – первая половина VII в. – М., 1984. Культура Византии: вторая половина VII–ХП в. – М., 1989. Культура Византии: XIII – первая половина XV в. – М., 1991. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–XV веков. – М., 1986. Удальцова З.В. Византийская культура. – М., 1988.

Голованов С.О., Крижанівська В.В. Історія культури стародавнього світу, середніх віків та відродження: Лекції для вищих навчальних закла-дів. – К., 1997.

Гофф Ж.Ле. Цивилизация Средневекового Запада. – М., 1992.

Городская культура. Средневековье и начало нового времени. – Л., 1986.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – 2-е изд. – М., 1984.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами со-временников. – М., 1989.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-шинства. – М., 1990.

Даркевич В.П. Народная культура средневековья. – М., 1981.

Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средне-вековья. – М., 1987.

Добиаш-Рождественская О.А. История письма в средние века. – 3-е изд. – М., 1987.

Жизнеописания трубадуров. – М., 1993.

Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М., 1996.

Иванов КА. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – М., 1997.

Карсавин Л.П. Культура средних веков. – К.. 1995.

Культура и искусство западноевропейского средневековья. – М., 1981.

Лінч Джозеф Г. Середньовічна церква: Коротка історія. – К., 1994.

Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрож-дение в Италии. – М., 1976.

Лясковская О.А. Французская готика ХІІ–ХІV веков. Архитектура, скульптура, витраж. —М., 1973.

Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. – М., 1982.

Поэзия вагантов. – М., 1975.

Тяжелов В.Н. Искусство средних веков. – М, 1993.

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – середина VII вв.). – М., 1989.

 

Античное наследие в культуре Возрождения. – М.. 1984.

Баткии Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальнос-ти. – М., 1989.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М, 1990.

Рекомендована література

Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. – М., 1965.

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – С-Пб., 1996.

Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс ХIII–ХVІ веков. – М., 1977.

Голованов С.О. Крижанівська В.В. Історія культури стародавнього світу, середніх віків та відродження: Лекції для вищих навчальних закла-дів. – К., 1997.

Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. – 2-е изд. – Л., 1990.

Джорджо Базари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. – С.-Пб., 1992.

Культура Возрождения и общество. – М., 1986.

Культура эпохи Возрождения. —Л., 1986.

Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.

Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт. Биографи-ческие очерки. – М., 1993.

Порозовская Б.Д. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквема-да. Лойола. Биографические очерки. – М., 1993.

Ревуненкова Н.Ф. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформа-ции. – М., 1988.

Рутенберг В.И. Титаны Возрождения. – 2-е изд. – С.-Пб., 1991.

Смирнова И.А. Искусство Италии ХIII–ХV веков. – Л., 1987.

Типология и периодизация культури Возрождения. – М., 1978. Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989.

Лекція 10. Культура Просвітництва (ХVІІ–ХVIII ст.)

Гуревич А.Я. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: XVII – первая половина XX века. – М., 1994.

Европейское просвещение и Французская революция XVIII в.: Сбор-ник статей / Под ред. Г.С.Кучеренко. – М., 1988.

Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – М., 1988.

Культура эпохи Просвещения. – М., 1993.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – С.-Пб., 1994.

Мастера классического искусства Запада. – М., 1993.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Лекція 11. Європейська культура ХІХ-ХХ ст.

Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1980. Бельш А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. – Т. 1. – С.-Пб., 1995. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994. Гуревич А.Я. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: XVII – первая половина XX века. – М., 1994.

Затонский Д. Европейский романтизм. – К., 1984. Ивбулис В.Я. Модернизм и постмодернизм. – М., 1988. История зарубежного искусства. – М., 1991. Кулькова И. Философия и искусство модернизма. – М., 1988. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994. Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.

 

Давня історія України: В 2-х кн. Кн. 1. – К., 1994; Кн. 2. – К., 1995.

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

Островерхов А. Календар і служба часу в Ольвії // Київська старови-на. – 1992. – № 2.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1994.

Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посібник. – К., 1994.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародав-ня історія України. – К., 1992.

 

Асеєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

Асеєв Ю.С. Кам’яні свідки епохи. «Слово о полку Ігоревім» // Киї-вська старовина. – 1992. – № 2.

Асеєв Ю.С. Коли ж побудовано Софію Київську? // Пам’ятники Ук-раїни. – 1987. – № 2.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

Рекомендована література

Брайчевський М.Ю. Антоній Печорський. Діячі України-Русі // Пам-’ятки України. – 1990. – № 2.

Вагнер Г.К., Владишевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. — М., 1993.

Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ–ХIV вв. – К., 1966.

Ісаченко Ю.А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. на Україні. – К.,1990.

Київська Русь: культура, традиції. – К., 1982.

Литература и культура Древней Руси. – М., 1994.

Моця Олександр, Ричка Володимир. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

Толочко П.П. Історичні портрети. – К.,1990.

Толочко П.П. Перший історик України-Руси // Київська старовина. – 1993. – № 2.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996.

Лекція 14. Українська культура литовсько-польської доби (XIV— перша половина XVII ст.)

Вишенський І. Твори. – К., 1986.

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVIII ст. – К., 1983.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–ХVIII ст. – К., 1996.

Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму (ХVІ–ХVІІІ ст.). – К., 1972.

Ломачинська Ірина. «Книгами веселити серця...» Православні монас-тирі та друкарська справа в Україні ХVІ–ХVІІ ст. // Людина і світ. – 1999. – № 7.

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.). – К., 1990.

Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

Нудьга Григорій. Не бійся смерті. – К., 1991.

Огієнко Іван. Історія українського друкарства. – К., 1994.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Яковенко Н.М. Латинське шкільництво і шкільний гуманізм в Ук-раїні (кінець XVI – середина XVIII ст.) // Київська старовина. – 1997. – № 1–2.

Лекція 15. Культура України в другій половині ХVІІ–ХVIII ст.

Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К., 1991.

Апанович О. Культура козацтва. Деякі аспекти розвитку культури Запорозької Січі // Українська культура. – 1991. – № 1.

Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ–ХVIII ст. – К., 1988.

Жолтовський П.М. Український живопис ХVII–ХVIII ст. – К., 1973.

Іванов В. Велич творця. Виповнюється 250 років від дня народження композитора Максима Березовського // Українська культура. – 1995. – № 9–10.

Ісаєвич Ярослав. Перші українські академії // Київська старовина. – 1998. – № 6.

Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.

Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. – К., 1991.

Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.

Лекція 16, 17. Культура України в XIX — на початку XX ст. Украї-нська література та мистецтво в XIX — на початку XX ст.

Дорощук Ніна. Культурницька діяльність українства між двома рево-люціями (1907–1917 рр.) // Київська старовина. – 2000. – № 2.

Іван Франко і світова культура // Матеріали міжнародного симпо-зіуму ЮНЕСКО. Кн. 1. – К., 1986.

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть. Соц-іально-політичний портрет. – К., 1993.

Кирило-Мефодіївське товариство. Т. 1. —К., 1990.

Коваленко А.Н. Передвижники и Украина. – К., 1979.

Рекомендована література

Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX ст. – початку XX ст. – К., 1989.

Нариси історії української інтелігенції: У 3-х т. – К., 1994.

«Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури Ук-раїни. – К., 1987.

Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. – К., 1991.

Франко І. Твори: В 50-ти т. Т. 41. – К., 1984. Т.Г. Шевченко і українсь-ка національна культура // Матеріали наукового симпозіуму. —Львів. 1990.

Шиш Н.А. Культурно-національне питання на Україні у XIX ст. // Український історичний журнал. – 1991. –№ 3.

Лекція 18. Культура України в1917— першій половині 40-х років

З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських реп-ресій / Упорядник О.Г. Мусієнко. – Вип. 1. – К., 1991.

Зубалій О.Д., Рященко Д.С. Освітній рух в Україні у добу національ-но-державного відродження (1917–1920 рр.) // Український історичний журнал. – 1998. – № 3.

Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті рр.). – К., 1991.

Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: со-ціаль-ний портрет та історична доля. – К., 1992.

Кручек О.А Становлення державної політики УРСР у галузі національної культури. – К., 1996.

Остешко Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1998. – № 3.

Розовик Д.Ф. Центральна Рада й українська культура // Українсь-кий історичний журнал. – 1993. – № 2–3.

Рубльов О.С., Черненко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20–50-і рр. XX ст. – К, 1994.

Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918–1939). – Львів, 1993.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Лекція 19. Культура України у другій половині 40-х – 90-х роках XX

ст.

Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1995.

Культурне відродження в Україні. – К., 1993. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

Стан культурної сфери та культурної політики в Україні (Аналітич-ний огляд). —К., 1995.

Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні. – К., 1995.