Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Загальні праці

Аксіома для нащадків: Українські імена у світовій науці. — Львів, 1992.

Бокань Володимир, Польовий Леонтій. Історія культури України. – К., 1998.

Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры. – М., 1996.

Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.

Голубенко Петро. Україна і Росія: У світі культурних взаємин. – К., 1993.

Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры: В 4-х ча-стях. – Ч. 1–2. – Тверь, 1993.

Етнокультурний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії / Відп. ред. Ю.Римаренко, І.Курас. – К., 1993.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства. – К., 1995.

Историки и история. Жизнь, судьба, творчество. – М., 1997.

История мировой культуры. Наследие Запада. – М., 1998.

Історія світової культури: Навч. посібник / Л.Т.Левчук та ін. – 3-є вид. – К., 2000.

Історія світової культури. Культурні регіони / Л.Т.Левчук та ін. – К., 1997.

Історія української культури / Під ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. —К., 1999.

Кріп’якевич Іван. Всесвітня історія: У 3-х книгах. Кн. 1. – К., 1995.

Культура України // Збірник статей. – Харків, 1993.

Культура українського народу: Навч. посібник / В.М.Русанівський та ін. – К., 1994.

Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н.Марко-вой. – М., 1998.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А.В.Ярти-ся, С.М.Шендрика, С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

Ліндсей Д. Коротка історія культури. – Т. 1–2. – К., 1995.

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 1997.

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 2000.

Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст. – К., 1995.

Маланюк Євген. Нариси з Історії нашої культури. – К., 1992.

Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура. – Минск, 1997.

Марченко М.І. Історія української культури з найдавніших часів і до середини XVII ст. – К., 1961.

Нельговський Ю.П., Степовик Д.В., Членова Л.Г. Українське мистецт-во від найдавніших часів до початку XX ст. – К., 1976.

Ничкало С.Л. Мистецтвознавство. Короткий тлумачний словник. – К., 1999.

Оганов А.А., Хангельдиева П.Г. История и теория мировой и русской культуры. – М., 1992.

Огієнко Іван. Українська культура. – К., 1991.

Огієнко Іван. Історія української літературної мови. – К., 1995.

Очерки истории искусства. – М., 1987.

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – 3-є вид. – Харків, 1999.

Поліщук Євген. Історія культури. Короткий довідник. – К., 2000.

Попович Мирослав. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – поч. XX ст.). Нариси. – К., 1991.

Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. – Брянск. 1998.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – 2-е вид. – Львів, 1993.

Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

Словарь искусств. – М., 1996.

Смирнова В.В. Мировая художественная культура. – М., 1995.

100 великих чудес света. – М., 1999.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів, 1992.

Рекомендована літератур