Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Лекція 19 КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х -90-х РОКАХ XX ст. : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

Лекція 19 КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х -90-х РОКАХ XX ст.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

•          Культурне життя в Україні у другій половині 40 - на початку 50-х років.

•          Культура і духовне життя в Україні часів хрущовської «відлиги».

•          Культурні надбання української діаспори.

•          Українська культура в 70-80-х роках.

•          Тенденції сучасного національно-культурного відродження.

Під час Другої світової війни всю територію України було окупо-вано німцями. Радянській владі, яка повернулась в Україну, необхідно було не тільки відбудувати зруйновану промисловість, а й віднови-ти систему освіти, роботу наукових закладів, культурних установ. Звичайно, держава виділяла певні кошти з бюджету для відбудови і розвитку загальноосвітньої школи, але їх було замало. Тому у рес-публіці розгорнувся pyx по відбудові й ремонту шкіл власними за-собами - «методом народної будови», що зародився ще під час війни з ініціативи жителів с. Верхівця колишнього Вчорайшанського райо-ну на Житомирщині. Це дало свої результати. Роботу шкіл було за-безпечено. На 1950 рік їх діяло 222 тисячі. Довоєнна шкільна мере-жа була повністю відновлена. У 1953 р. здійснено перехід до обов’язкової семирічної освіти.

Гостро стояло питання підготовки кадрів із середньою спеціа-льною та вищою освітою. Для його вирішення відбудовувалася мере-жа відповідних навчальних закладів, гуртожитків. Визначними по-діями у культурному житті республіки було відновлення роботи Київського, Харківського, Одеського державних університетів, від-криття в 1945 р. першого в історії Закарпаття Ужгородського універ-ситету. За післявоєнне п’ятиріччя відновилась робота всіх вузів Ук-раїни, яких у 1950 р. налічувалося 160. Внаслідок проведеної після війни реорганізації кількість вищих навчальних закладів в УРСР зменшилася, тоді як кількість студентів зросла з 99 тисяч у 1946 р.

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

до 325 тисяч у 1956 р. Це привело до того, що на кінець 50-х років в усіх сферах народного господарства і культури України працювало понад півмільйона спеціалістів з вищою освітою, що майже в 2,5 рази перевищувало їх чисельність в довоєнний час. Під час відродження наукових установ особлива увага приділялася відновленню діяльності центру української науки – Академії наук УРСР.

Разом з тим, в цей період продовжувала діяти тоталітарна ста-лінська ідеологія. Починаючи з 1946 р., офіційним теоретиком пар-тійної лінії в питаннях ідеології та культури Андрієм Ждановим (1896–1948) було підняте питання про «ідеологічну чистоту про-летарської культури». «Ждановщина» позначилась боротьбою проти «безідейності, безпринципності, формалізму, космополітизму й низь-копоклонства перед гнилим Заходом». На практиці вона швидко пе-ретворилась на російський шовінізм і викликала черговий погром культури неросійських народів. Зазнала переслідування, зокрема, єврейська національна культура в СРСР.

В Україні «ждановщина» набрала форм гострої критики «ук-раїнського буржуазного націоналізму» і «буржуазного космополітиз-му» – теорії про всесвітній характер людського громадянства. Пар-тійна лінія А.Жданова вимагала від українських культурних діячів, щоб українська культура «тісніше зливалася з великою російською культурою». Почалося відверте цькування М.Рильського (за його доповідь «Київ в історії України», виголошену 1943 р. на урочистих зборах АН УРСР, за його поетичні твори «Мандрівка в молодість», «Київські октави», статтю «Шевченко