Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Лекція 11 ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ–ХХ ст. : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

Лекція 11 ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ–ХХ ст.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

•          Розвиток науки й техніки.

•          Основні художні течії.

•          Масова культура.

Дев’ятнадцяте століття характеризується могутнім розвитком ви-робничих сил, остаточним об’єднанням науки і техніки. Звідси бере початок науково-технічний прогрес. У розвинутих європейських краї-нах відбувається промисловий переворот, індустріалізація та ур-банізація. Це потребувало нових науково-технічних знань. Як показа-ли підрахунки П.Сорокіна, «лише тільки одне XIX століття принесло відкриттів і винаходів більше, ніж всі попередні століття разом взяті», а саме – 8527. Внаслідок цього технічне панування над простором, часом і матерією виросло безмежно.

Практично єдиним універсальним двигуном до кінця XIX ст. була парова машина, яку в 1784 р. створив і запатентував видатний англій-ський винахідник Джеймс Уатт (19.01.1736–19.08.1819). Революційна подія відбулася в історії судноплавства. У 1807 р. американський ви-нахідник Роберт Фултон (14.11.1765–24.02.1815), чия діяльність по-в’язана і з Англією, і з Францією, збудував перший у світі колісний пароплав з двигуном у вигляді поршневої машини і 11 лютого 1809 р. запатентував його. 18 червня 1819 р. до Ліверпуля (Англія) прибула «Саванна» – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан. Англієць Джордж Стефенсон (1781–1848) в 1814 р. став автором па-ровоза «Ракета». В 1814–1825 рр. в Англії була побудована перша залізниця загального користування Стоктон–Дарлінгтон.

1839 рік вважають датою виникнення фотографії. Тоді французь-кий художник і винахідник Луї Жак Манде Дагер (1787–1851) роз-робив перший практично придатний спосіб фотографування – даге-ротипію, і доповів про це Паризькій академії.

24 травня 1844 р. американський художник і винахідник Самю-ель Морзе (1791–1872) передав уперше телеграфне повідомлення

Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура»

електричним способом на відстань 65 км. Німецький винахідник К.Ф.Дрез (1785–1851) сконструював транспортну машину на заліз-ничному ходу, яка приводиться в рух вручну або двигуном внутріш-нього згорання – дрезину. Американський винахідник і промисловець Джордж Вестінгауз (1846–1914) в 1869 р. одержав патент на пнев-матичне залізничне гальмо – гальмо Вестінгауза. В 1863 р. в Лон-доні побудована перша підземна залізниця (3,6 км) – метро. З 1868 р. метро діє в Нью-Йорку. Найстаріші метрополітени на Європейсько-му континенті – Будапештський (1896), Віденський (1898) і Паризь-кий (1900).

В 1869 р. відбулося відкриття Суецького каналу. Його довжина становила 164 км, ширина по дну – 22 м, первісна глибина – 7,5 м. Згодом канал був поглиблений і розширений.

Різке зростання попиту на метали призвело до винаходу англійцем Генрі Бессемером (1813–1898) конвертерного способу переробки ча-вуну на сталь, так званого бессемерівського процесу (патент 1856 р.). В 1864 р. французький металург П’єр Мартен (1824–1915) для ви-робництва сталі шляхом окислювальної плавки залізомістких мате-ріалів (чавуну, стального лому) збудував піч, яку згодом, як і спосіб плавки, назвали його іменем. У 70-ті рр. XX ст. будівництво марте-нівських печей практично припинилося. Був розроблений більш прогресивний киснево-конвертерний процес.

З кінця 70-х рр. XIX ст. почав поширюватись телефонний зв’язок, розпочалася ера електричної лампочки. Американський винахідник і підприємець Томас Едісон (1847–1931) у своїх майстернях, я