Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Лекція 8 КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В СЕРЕДНІ ВІКИ : Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання : Бібліотека для студентів

Лекція 8 КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В СЕРЕДНІ ВІКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

•          Особливості середньовічної культури.

•          Значення християнства для розвитку європейської культури.

•          Розвиток освіти і науки. Схоластика.

•          Література середньовіччя.

•          Художні стилі.

Римська імперія припинила своє існування в 476 р., коли гер-манський воєначальник Одоакр скинув (повалив) останнього римсь-кого імператора Ромула Августула. Після загибелі пізньої античності народжується середньовічне суспільство. Середніми віками дослід-ники називають тривалий період в історії Західної Європи між ан-тичністю та Новим часом. Цей період охоплює понад тисячоліття з V до середини XVII ст., тобто з моменту падіння Західної Римської імперії і до першої буржуазної революції загальноєвропейського зна-чення – Англійської революції 1640–1660 рр., а також закінчення першої загальноєвропейської Тридцятирічної війни (1648). Термін «середні віки» (точніше – «середній вік» – від лат. medium аevum) виник в Італії в ХV–ХVІ ст. у колах гуманістів. Цей термін мав різні значення на різних етапах розвитку історичної науки:

– вважався періодом глибокої культурної кризи на противагу високому злетові культури в період античності;

– вважався своєрідним типом варварства (за Регелем);

– вважався найбільш плідним періодом духовно-культурного піднесення в світовій історії (романтики, представники духів-ництва).

Думка, що Середньовіччя – «темні століття», справедлива тільки по відношенню до раннього етапу (до IX ст.). Тоді багато що було забуто з античної спадщини. Наприклад, коли помер король остготів Теодоріх і йому необхідно було побудувати гробницю, то купол видовбували з величезного суцільного каменю, тому що втратили

секрети зведення склепінь. Не слід також однозначно тлумачити слово – «варвари» як відсталі. Це слово походить від грецького бар-бара, латинського «barbari», що означає іноземці. Латинське «barba» має ще одне значення – борода. Варварами стародавні греки, а пізніше і римляни, називали племена, що жили поза межами грецьких дер-жав і відрізнялися від греків (пізніше – римлян) своїми звичаями і культурою, зокрема не говорили грецькою та латинською. Для греків варварами були перси, скіфи, для римлян – кельтські, германські та слов’янські племена. Потім це слово стало означати будь-яких неци-вілізованих людей.

Для середньовіччя характерні такі соціально-історичні особли-вості:

– перехід до феодалізму (основний зміст цієї соціально-еко-номічної формації – земельна власність, передача її в спадщи-ну, залежність політичної влади від неї);

– затвердження системи міського самоврядування, організація цехів;

– виникнення абсолютної монархії.

Важливим фактором розвитку середньовічної культури стала релігія та її суспільний інститут – церква. В центрі цієї культури знаходилось християнство. Воно стало стрункою світоглядною системою. Для середньовіччя характерні такі поняття, як теологія, аскетизм, містика. Для середніх віків характерним є виникнення так званої «духовної імперії». Церква тоді володіла освітою, контролю-вала її. Вона мала своє право, основні норми якого іменувались ка-нонами. Джерелом канонічного права було Святе письмо, постано-ви церковних соборів, нормативні акти глав католиц