Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 85. Ухвала : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 85. Ухвала


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Ухвала – правовий акт, що приймається місцевими радами, дер-жадміністраціями, виконавчими комітетами.

Ухвала може прийматися як результат діяльності колегіальних органів – колегій міністерств, відомств, наукових рад тощо.

Ухвали можна поділити на дві групи:

1)         нормативні (це ухвали про роботу підприємств торгівлі, по-бутового обслуговування населення тощо);

2)         індивідуальні (це ухвали про прийняття до експлуатації будів-лі, встановлення опіки тощо).

Ухвали готують члени держадміністрації, місцевих рад, постійні комісії, депутати, спеціалісти тощо. Реквізити:

•          назва вищої установи;

•          місце видання;

•          назва виду документа (ухвала);

•          дата чи дата й номер;

•          заголовок;

•          текст ухвали;

•          підписи;

•          печатка. При укладанні розпорядчих документів використовуються такі

словосполучення:

Завдання 1. Допишіть речення.

1.         Ухвала – це ...

2.         Ухвали поділяють на дві групи: ...

3.         Реквізити ухвали: …

Завдання 2. Запишіть речення. Поясніть розділові знаки і право-пис підкреслених слів і словосполучень.

Рідна мова – то неоціненне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, куль-

548

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

туру і традиції. У рідному слові народ усвідомлює себе як творчу силу. Слово рідної мови – могутній засіб передачі від покоління до покоління історичного, культурного, морального, естетичного, по-бутового досвіду народу. Рідне слово – то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколиш-ній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій край. Кожне слово рідної мови має своє обличчя, як у квітки, у нього свій неповторний аромат і відтінок барви, – а цих відтінків кожна барва має тисячі.

 

▼" Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

Бьіть достойньім внимания Бути вартим уваги

исполнительная дисциплина         виконавча дисципліна

в соответствии с ...   відповідно до ...

указания относительно вьшолнения          вказівки щодо виконання

внесения изменений, к...     внесення змін до....

установленньіе задания из. встановлені завдання з.

для вьшолнения требований          для виконання вимог

обеспечить разработку         забезпечити розробку

нанести вред завдати шкоди

заведующий отдела (кафедрьі)        завідувач відділу (кафедри)

оставить за собой     залишити за собою

привлекать к работе залучати до роботи

со дня опубликования         з дня опублікування

утвердить план         затвердити план

заслуживать внимание        заслуговувати на увагу

обращаться к управлению   звертатися до управління

при отсутствии         за відсутності

по всем вопросам     з усіх питань

с целью надлежащей организации з метою належної організації

руководства   керівництва

ввиду того, что         з огляду на те, що

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

 

Ділова людина... Якою вона має бути?

територія ділової людини

Територія – це зона чи простір, який людина розцінює як свій особистий. Він ніби є продовженням її тіла.

У кожної людини є своя особиста територія. Це зона, яка існує навколо її майна – дім і сад, огороджений тином, салон автомобіля, спальня, улюблене крісло та повітряний простір навколо тіла.

Повітряний простір людини (“повітряний ковпак”) залежить від густоти населення, де виросла людина; визначається культурним се-редовищем, соціальним статусом особистості.

Дослідженнями встановлено, що радіус повітряного простору навколо людини середнього класу розвинутих цивілізованих країн практично однаковий.

Його можна поділити на чотири основні зони:

•          Інтимна зона (від 15 до 45 см).

Це найосновніша з усіх зон. Її людина сприймає як особисту

власність. Лише найближчим людям дозволено в неї входити. Ними можуть бути батьки, діти, тобто члени сім’ї, близькі друзі та родичі. У внутрішню зону (ближче 15 см) можна входити лише під час фі-зичного контакту. Це найбільш інтимна зона.

•          Особиста зона (від 46 см до 1,22 м).

На такій відстані від інших ми знаходимося на вечірках, офіцій-них прийомах, дружніх зустрічах чи на роботі.

Соціальна зона (від 1,22 до 3,6 м).

Якщо ми зустрічаємося зі сторонніми особами, то хочемо, щоб вони тримались саме на такій відстані від нас. Нам не подобається, коли сантехнік, столяр, поштарка, новий колега чи просто малозна-йома людина підходить до нас на більш близьку відстань.

•          Публічна зона (понад 3,6 м).

Якщо ми звертаємося до групи людей, то така відстань для нас є

найбільш оптимальною.

Якщо ви дружньо обнімаєте людину, з якою щойно познайоми-лись, і вона зовні посміхається, виявляючи до вас симпатію, в глиби-ні душі вона може почувати себе погано, але не хоче вас образити.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Якщо ви хочете, щоб люди почували себе комфортно у вашій компанії, тримайте дистанцію. Це золоте правило. Чим ближчі ваші стосунки, тим ближче ви можете підходити.

У громадському транспорті, на масових заходах, у місцях великого скупчення народу людина підкоряється неписаним правилам, у результа-ті чого вона просто не реагує на інших, на їх вторгнення в інтимну зону.

Інша ситуація складається під час мітингу, у натовпі, де люди об’єднані спільною метою. У міру того, як густота натовпу збільшу-ється, особистісний простір зменшується, у людей виникає почут-тя ворожості та агресивності. Це добре відомо міліції, яка завжди прагне розбити натовп на невеликі групи. Отримуючи особистісний простір, людина робиться спокійнішою.

Слідчі часто використовують техніку вторгнення в особистісний простір, щоб зламати опір підозрюваного під час допиту.

Управлінці також використовують цей підхід, щоб отримати ін-формацію від підлеглих, які з певних причин її приховують.

Але якщо до такого підходу вдається продавець, то він робить дуже грубу помилку.

Як говорив В.Швебель: “Взаємна повага виникає тільки тоді, коли проведені межі й до них ставляться з повагою…”

Охорона особистісних просторових зон є одним із основних принципів безсловесного спілкування.

Прагнення зберегти значну дистанцію – ознака недостатньої впевненості в собі, підвищена тривога. І навпаки – спокійна, впев-нена в собі людина менше піклується недоторканістю “своїх кордо-нів”. Людина напориста, агресивна, сильна прагне до буквального розширення своїх кордонів: про це свідчать, наприклад, витягнуті чи широко розставлені ноги, широкі жести, що ніби випадково тор-каються людей чи предметів, які стоять поруч.

Для людей, схильних до агресії, характерна загострена чутли-вість до порушення особистісного простору (враховуючи, що він вже є досить розширеним).

Такі висновки були зроблені в результаті відповідних досліджень та психологічних експериментів.

Відомо, наприклад, що оратор часто зменшує дистанцію спілку-вання, щоб створити ефект довіри у слухачів, забезпечити більшу “відкритість” спілкування.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Результатом спостережень є ще один висновок: людям не подо-бається мати за спиною неконтрольований простір. Тому, щоб почу-вати себе комфортно в будь-якій ситуації, намагайтеся зайняти таке положення, щоб не відчувати спиною пустоту. Якщо ви дозволите співрозмовнику зайняти таке ж “безпечне” положення, ви позбавите його неусвідомлених незручностей.

За даними естонського дослідника М.Хейдеметса, якщо лейтмо-тивом спілкування є суперництво, то люди сідають напроти один одного, а якщо кооперація – то поряд.

Тобто, за позою партнера по спілкуванню, дистанцією, на якій він перебуває, можна досить точно оцінити його настрій та наміри.

Як правильно сказати українською мовою?

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українстка сполука

Комиссия по

контролю за выполнением контроль поручить руководствуясь “Постановлением №..” основание для... принять к выполнению... при подбивании итогов... перевести на должность, привести решение провести необходимую работу проект приказа внести, проект приказа согласован раньше (предварительно) раньше выданный приказ разработанная инструкция распре-деление обязанностей сроком на .. годы серьезные недостатки узгоджувальна организация согласовать (согласовать) управленческий персонал устранить недостатки в работе Комісія з

контроль за виконанням контроль доручити керуючись “Постановою №..” підстава для... прийняти до виконання... при підбитті підсумків... перевести на посаду, привести рішення провести необхідну роботу проект наказу внести, проект наказу погоджено раніше (попередньо) раніше виданий наказ розроблена інструкція розподіл обов’язків строком (терміном) на .. роки серйозні недоліки узгоджувальна організація узгодити (погодити) управлінський персонал усунути недоліки в роботі

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Реклама