Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 84. Розпорядження : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 84. Розпорядження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Розпорядження – це правовий акт управління державного органу. Цей документ видається керівником чи колегіальним органом у рам-ках наданого посадовій особі чи державному органові компетенції.

Розпорядження має обмежений термін дії, стосується вузького кола осіб – виконавців документа.

Розпорядження можуть видаватися Кабінетом Міністрів Украї-ни, місцевими радами, представниками Президента України на міс-цях, керівниками колегіальних органів, тощо. Реквізити:

– назва структурного підрозділу;

– коди;

– назва виду документа;

– підпис відповідальної особи;

– індекс;

– місце видання;

– заголовок до тексту;

– текст;

– дата або дата й номер;

– підпис, або дата й номер;

543

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Зразок(№ 1):

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО ВИПРОБУВАННЮ ТА ОХОРОНІ СОРТІВ РОСЛИН

РОЗПОРяДжЕння № 371-ОД

« 18 « листопада 2008 р.      м. Київ

У зв’язку з виробничою необхідністю: НАКАЗУЮ:

1.         Дію наказу Держкомісії України від 22.09.08р. № 67-В

скасувати з 18.11.08 р.

2.         Виконуючого обов’язки директора Центральної лабораторії Держкомісії України (Кіняка Валерія Корнійовича), завідуючо-го відділом насіннєпостачання Центральної лабораторії Само-йловича Ростислава Володимировича, спеціаліста 1-ої категорії Прядко Катерину Тихонівну та спеціаліста 2-ої категорії цього ж відділу Реву Олега Васильовича тимчасово, з 18.11.08 р., на-правити до Центру (управління) сортової сертифікації, аналізу та насіннєзабезпечення Держкомісії України для виконання служ-бових обов’язків.

3.         Головного спеціаліста Центру (управління) сортової сертифі-кації, аналізу та насіннєзабезпечення Держкомсії України Лєонову Олександру Миколаївну та провідного спеціаліста цього ж відділу Шупікову Ольгу Іванівну тимчасово з 18.11.08 р. направити для ви-конання службових обов’язків до відділу науково-методичної робо-ти Держкомісії України.

4.         Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Держкомісії України.

Голова            В. В. Волкодав

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Зразок (№ 2):

Розпорядження № 32/40 по факультету ветеринарної медицини НАУ

З метою лікування і догляду за тваринами призначити чергуван-ня по поліклініці та віварію студентів факультету:

15        жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (вівторок)

1.         Авраменко Ольга Сергіївна

2.         Азімцев Олег Ігорович

3.         Бедик Олександр Михайлович

4.         Булат Сергій Олександрович

16        жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (середа)

1 Бехбудов Руслан Юсифович

2.         Богач Дмитро Вікторович

3.         Вовк Микола Васильович

4.         Веклич Сергій Васильович

17        жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (четвер)

1.         Гаркавенко Іван Миколайович

2.         Гавриленко Михайло Володимирович

3.         Воєлілова Оксана Анатоліївна

4.         Григора Руслана Григорівна

18        жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (п’ятниця)

1.         Данюк Іванна Іванівна

2.         Даниленко Ніна Григорівна

3.         Гулеватий Володимир Анатолійович

4.         Гуменюк Михайло Васильович

21 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 ( понеділок)

1.         Данник Іван Миколайович

2.         Демчик Олексій Олександрович

3.         Дедок Людмила Анатоліївна

4.         Жук Віктор Васильович

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

2.

Заняття, пропущені студентами в день чергування, вважати пропу-щеними з поважної причини і такими, що відпрацюванням не підля-гають. Але студентам необхідно законспектувати пропущені заняття і отримати консультацію у викладача. Підставою є розпорядження.

3.

На чергування з’являтися до поліклініки ФВМ. За контроль і організацію робіт відповідає зав. поліклінікою Ам-рош Сергій Степанович і зав. віварієм Дідович Ірина Григорівна.

4.

Про наслідки чергування доповісти заступникові декана, доцен-ту Карповському Валентину Івановичу.

Декан факультету ветеринарної медицини,

професор        (підпис)

Зав віварієм   (підпис)

Завдання 1. Прочитайте текст розпорядження. Назвіть реквізи-ти. Розкажіть про особливості оформлення розпорядження.

УААН

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.10.08 р.      № 9     с. Центральне

Про встановлення семигодинного робочого дня

Відповідно до наказу директора Інституту від 01.10.08 р. № 20 та в зв’язку зі складним фінансово-економічним становищем Інсти-туту пшениці встановлюється семигодинний робочий день для всіх працівників Інституту з 01.10.08 р.

Заступник директора

з адміністративних питань  П. Власенко

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Завдання 2. Допишіть окремі речення розпорядження. Відредагуйте текст.

ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.07.08          № 52   смт. Глеваха

Про створення комісії з виробничої перевірки дослідного зразка техніки

З метою оцінки якості виконання науково-дослідної та конструк-торської роботи при створенні дослідного зразка широкозахватного культиватора ПРОПОНУЮ:

1.         Створити коміссію з виробничої перевірки …

2.         Виробничу перевірку опитного зразка здійснити на …

3.         Обов’язки щодо оформлення наукового звіту покласти …

4.         Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на …

Директор (підпис)    І. Масло

Печатка

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення.

1.         Пропозиція, яку ви пропонуєте, нами розглянута.

2.         Психолог ламає в студентів поняття про їх місто в житті.

3.         Банк «Ажіо» пропонує від п'ятсот до шістьсот відсотків прибутку.

4.         Наведу кілька аспектів, які розглядалися на семінарі.

5.         Були виконані такі міроприємства.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Завдання 4. Допишіть речення.

1.         Розпорядження – це …

2.         Вони можуть видаватися ...

3.         Реквізити розпорядження такі: ...