Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 83. Постанова : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 83. Постанова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

У 11-томному “Словникові української мови» подано такі зна-чення цього слова:

“Постанова – це 1. Розпорядження, акт органів державної влади. 2. Колективне рішення, ухвала. 3. Сценічне оформлення драматич-ного твору; постановка, постава”.

Отже, в офіційно-діловому стилі постановою називають:

1.         Правовий акт органів державної влади, що стосується карди-нальних проблем.

2.         Колективне рішення, ухвалу зборів, тобто заключну частину протоколу засідання, зборів, правління тощо.

Постанова входить у протокол чи додається до нього, або ж може бути оформлена як витяг із протоколу.

Найчастіше постанову оформляють на бланку.

Текст постанови складається із двох частин: констатаційної і розпорядчої (як і в наказах).

Констатаційна частина містить:

•          вступ;

•          оцінку становища чи посилання на розпорядчий документ вищої установи.

Розпорядча частина містить:

•          запропоновані постановою заходи;

•          вказівку на виконавця і термін виконання.

541

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Постанову підписують дві особи: голова колегіального органу і керуючий справами (секретар). Реквізити постанови:

•          герб України;

•          назва установи, що підготувала постанову;

•          назва виду документа (Постанова);

•          дата (дата засідання, коли прийнято цю постанову);

•          місце видання;

•          заголовок (стислий виклад змісту постанови);

•          підписи.

Зразок:

25 квітня 2008 року   с. Черняхів

Постанова

Збори акціонерів ВАТ КСП «Черняхівське» своєю постановою вирішили наступне:

1.         Добитися надоїв від корови не менше 12 літрів на добу.

2.         Працівникам ферм за надій 15 літрів та вище виплатити пре-міальні в розмірі 20% від річних.

3.         Своєчасно доставляти корми на ферму.

4.         Всю відповідальність даної постанови покласти на головного зоотехніка Кузьменка М. В.

Постанову довести до всіх працюючих на фермах. Свою чинність постанова набуває із 28 квітня 1998 року.

МП

Завдання 1. Допишіть речення:

•          В офіційно-діловому стилі постановою називають ...

•          Текст постанови складається з таких частин: ...

•          Реквізити постанови: ...

Завдання 2. Перепишіть речення, попередньо розкривши дуж-ки. Знайдіть у тексті складні речення, укажіть їх тип, поясніть роз-ділові знаки у них.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розпорядчі документи

Проблема раціонального рибогосподарського використа(н,нн)я багаточисельних водойм, які розташовані в зоні впливу в(е,и)ликих та малих міст має надзвичайно важливе значе(н,нн)я. Особливо це стосує(ц,тьс)я належної організації ві(т,д)починку населення, що проживає поблизу урбанізованих озер, ставів, річок, струмків та ін-ших акваторій. Останнє можливе (в)повній мірі завдяки організації спортивного та аматорського рибальства, а також завдяки постійно-му проведенню іхтіологічного моніторингу водойм з метою регулю-вання складу іхтіофауни, чисельності риб, періодичного зариблен-ня акваторій та багато іншого. За уточненими даними в сучасних умовах у межах м. Києва знаходиться більше 430 водних об'єктів, більшість з яких можна і необхідно використовувати в рибогоспо-дарських цілях.

Найбільш оптимальними для існування риб є озера, які зв'язані з поймою (Д,д)ніпра. Серед них озера Тельбин, Малинівка, Райдуж-не, Вирлиця та інші.