Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 74. Договір : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 74. Договір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Розрізняють такі типи договорів:

 

Договори з господарської діяльності          Трудові договори

договір підряду          трудова угода

договір постачання   трудовий контракт

договір про матеріальну відповідальність 

договір про створення нових форм господарювання     

установчий договір 

Договір – це документ, у якому зафіксовано угоду про встанов-лення ділових відносин між двома чи кількома партнерами.

Договір може бути укладено між фізичними особами, працівни-ками, підприємствами, організаціями, установами, фірмами.

Договір має відображати інтереси сторін. Цей документ уклада-ють на основі чинного законодавства. Спочатку готується проект договору (найчастіше це робить сторона-ініціатор, консультуючись з юристом).

Оскільки договір є юридичним документом, то кожен його пункт потрібно сформулювати чітко, уникаючи двозначності.

Оформлений за всіма правилами документ підписують сторони, що його укладали.

N.B!!! Не забудьте переконатися в повноваженнях особи, що під-писує договір (не соромтесь перевірити доручення в повноваженнях особи, якщо у цьому виникла необхідність – зібрати інформацію про контрагента).

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Розглянемо кожен з типів договорів з господарської діяльності і його зміст.

 

Тип договору Його зміст

Договір підряду         Підприємець-підрядник зобов’язується виконати пев-ний обсяг робіт підприємству-замовникові

Договір постачання  Організація-постачальник бере на себе зобов’язання в певні терміни передати організації, що купує товар, у власність певну продукцію. Організація-покупець зобов’язується оплати-ти продукцію за встановленими цінами.

Договір про матеріальну відповідальність Одна сторона бере на себе матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності, а також зобов’язується дотримува-тися правил зберігання, обміну, установлених у договорі. Інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність (укладається між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств)       Сторони визначають розмір і ха-рактер внесків: грошові, майнові, грошова участь.

Договори щодо створення нових форм господарювання           Про організацію асоціацій, ма-лих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств.

Установчий договір Про створення асоціацій. Він закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників ство-рення асоціації.

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Розрізняють ще договори банківської діяльності. Серед них:

•          договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування,

•          договір про депозитний вклад,

•          кредитний договір. Реквізити договору з господарської діяльності:

•          назва виду документа;

•          дата;

•          місце укладання;

•          індекс;

•          заголовок до тексту (про що договір);

•          текст;

•          позначка про наявність додатка;

•          термін виконання договору;

•          кількісні та якісні показники продукції;

•          зазначення цін робіт (продукції) і загальної суми;

•          порядок виконання робіт;

•          порядок розрахунків між сторонами;

•          додаткові умови договору;

 

•          про відповідальність (майнову, юридичну) за невиконання (повне чи часткове) договору;

•          порядок і місце розв’язання суперечок;

•          термін дії договору;

•          юридичні адреси сторін, які укладають договір;

•          підписи сторін;

•          печатка установ або сторін, які укладають угоди.

Зазначимо, що текст договору поділяють на дві частини:

•          вступну (зазначають назви сторін, між якими укладається до-

говір, посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які будуть під-

писувати договір; інколи наводять посилання на документи, що

засвідчують повноваження особи, котра підписує договір);

•          основну (вона складається із пунктів):

“Предмет договору”,

“Обов’язки сторін”,

“Порядок розрахунків”,

“Відповідальність сторін”,

“Порядок розірвання договору”,

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

“Термін дії договору”,

“Інші умови договору”.

Як було зазначено вище, трудові договори, їх укладання є основною формою реалізації права людини на працю (стаття 43 Конституції України).

Розрізняють такі договори:

1)         трудовий договір;

2)         трудовий контракт;

3)         трудова угода.