Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 73. таблиця : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 73. таблиця


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Таблиця – це документ, у якому в певному порядку і за графами розміщено перелік систематизованих цифрових даних або інших ві-домостей.

Таблиці використовують з метою наочності подачі фактичного матеріалу, що полегшує читачам (слухачам) сприймати текст.

Вимоги щодо укладання таблиці:

1.         У таблиці потрібно вміщувати систематизований матеріал.

2.         Не повторювати однакові слова.

3.         Не використовувати дієслівні форми, прислівники, слова-зв’язки.

4.         Повідомлення мають бути статистичними.

5.         У фінансово-звітній документації (у таблиці) потрібно вжива-ти слова: разом, у тому числі, всього.

6.         Праворуч над першою частиною таблиці слід написати слово Таблиця і порядковий її номер (напр.: Таблиця 32).

446

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

7.         При переносах таблиці зі сторінки на сторінку слід указати Продовження.

8.         До таблиць потрібно подавати заголовки, які повністю відо-бражали б їх зміст, але були короткими. Заголовок до таблиці слід писати над таблицею посередині, напр.:

Таблиця 1

Структура платіжного балансу (за методикою МВФ)

9.         Усі колонки таблиці повинні мати заголовки.

10.       Дані, повторювані в кожному рядку колонки, потрібно вине-сти в тематичний заголовок.

11.       Цифри в графах таблиць потрібно розташувати так, щоб кла-си чисел у всій графі були записані один над другим.

12.       До таблиці можна додавати примітки і виноски.

Примітка – це уточнення якоїсь цифри.

Виноска – це посилання на джерело або використання додатко-вої інформації.

13.       Отже, таблиця має бути компактною, місткою .

Реквізити таблиці:

Зразки таблиць:

•          назва документа,

•          номер таблиці,

•          тематичний заголовок,

•          заголовна частина (розташовують у верхній частині, розді-лові знаки не ставлять у кінці заголовків і підзаголовків),

•          основна частина (графи і рядки),

•          примітки.

Таблиця 4

 

Вид патології n          Виділено бактерій роду, абс./%

 

           

            Staphylcoccus  Streptococcus  Асоцації

Дерматит       186      49/26,3            39/20,9            31/16,6

Кон’юнктивіт            55        19/34,5            8/14,5  4/7,2

Вагініт 45        14/31,1            9/20,0  4/8,8

Постит           55        12/21,8            8/14,5  6/10,9

Отит   58        27/46,5            13/22,4            7/12,7

Усього            397      121/30,3          77/19,3            52/13,0

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Таблиця 8

SSO- страхування Премії (в % від інтенсивного капіталу)

 

% участі

клієнта в

ризику            Премія 6 місяців        Премія 1 рік    Премія 2 роки            Премія 3 роки            Доплата за ризик (за рік)

0%       20%     24%     28%     32%     0-10%

10%     10%     14%     16%     20%     0-10%

20%     6%       8%       10%     12%     0-8%

30%     4%       6%       8%       10%     0-8%

40%     3%       4%       6%       8%       0-7%

50%     2%       3%       4%       6%       0-5%

*Премія, яка виплачується клієнтом у відсотках від загальної суми інвестицій.

*Для значних інвестицій (від 1 млн USD) премії будуть розрахо-вуватися на індивідуальній основі

Таблиця 21

Термін зрощення кісток після інтрамедулярного

та надкісткового остеосинтезу

 

Група тварин Засіб стимуляції         собаки            Коти   Термін зрощення кісток за методами (діб)

 

           

            n          n          інтрамедуляр надкістковий

Перша РБС-КІНГ + юнікал  120      18        48-55 (52)       41-48 (45)

Друга  Катозал+ юнікап       118      23        44-48 (46)       36-40 (38)

Третя  Остим-100+катозал  42        27        40-48 (44)       32-38 (35)

Контроль       без застосуван-ня стимуляторів      202      45        56-63 (60)       48-56 (52)

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання 1. Укажіть, яким документом є таблиця за:

-          походженням,

-          місцем виникнення,

-          призначенням,

-          формою,

-          терміном виконання,

-          ступенем гласності.

Завдання 2. Допишіть речення.

Таблиця - це документ...

Вони використовуються з метою...

Існують такі вимоги щодо укладання таблиць...

Завдання 3. За підручником зі спеціальності складіть таблицю.

ш

Ділова людина... Якою вона має бути?

моральні засади стосунків ділових людей

Чи повинні ділові люди зважати на мораль - один із основних чинників суспільної регуляції дій людини. Звичайно, адже добро, обов'язок, відповідальність, справедливість, честь, гідність люди-ни помітно впливають на спільну діяльність людей, на характер і ефективність їх співпраці. Через практичні дії людей оцінюються не лише їхні мотиви, прагнення, наміри, а й те, наскільки мораль-ною є людина.

Народна мудрість повчає: „He роби іншому того, чого б ти не хотів, щоб тобі робили».

Успіх, прибутки й розвиток перебувають у прямо пропорцій-ній залежності від ставлення до співробітників, безпосередніх замовників, споживачів і суспільства. Коли співробітник вважає себе обійденим, зневаженим, він не буде працювати як слід, не дбатиме про престиж підприємства, установи. Коли замовники чи споживачі виявляться обманутими, вони більше не будуть користуватися послугами цієї фірми, організації. Жорстокість,

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

егоїзм, індивідуалізм, корумпованість негативно впливають на ділові стосунки, постійно викликають у партнерів недовіру один до одного, підозру в шахрайстві.

Якщо людина прагне через хитрощі, махінації, нечесну гру, об-ман досягти вигоди лише для себе, то вона рано чи пізно збанкрутує – незалежно від того, чи це буде підприємець, чи політик.

Людина – не товар, не просто об'єкт чиєїсь зацікавленості, а така сама особистість, як і той, хто намагається використати її в особис-тих цілях. Основою успіху були і є повага до особистості, задоволен-ня потреб клієнтів, врахування інтересів суспільства. Треба думати не лише про те, щоб мати якусь вигоду а й про те, щоб залишатися при цьому людиною.

Якщо партнери під час переговорів, розв'язання проблеми чи конфлікту враховують інтереси один одного, дбають про взаємну вигоду, тоді є багато шансів, що, по-перше, вони досягнуть порозу-міння, згоди і, по-друге, їхня співпраця буде плідною.

Заради збереження доброзичливих стосунків іноді можна й від-мовитися від тимчасової вигоди. У підтримці людини людиною є вже своя вигода. Проте не слід жертвувати собою, щоб комусь дого-дити. Якщо людина відстоює свої позиції, свої інтереси, виявляє на-полегливість у досягненні мети не на шкоду іншим, не принижуючи іншого, визнаючи його право на власну думку і власне процвітання, то вона не порушує правил моралі.

Кожний, з ким ви маєте справу, повинен розраховувати на спра-ведливе ставлення до себе з вашого боку. Чесність є невід'ємною частиною моральної поведінки, а довіра необхідна для встановлен-ня добрих і міцних стосунків між людьми (Із журн.).

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

ГОсПОДАРськО-ДОГОВіРні ДОкУмЕнти

До господарсько-договірних документів відносяться договори, трудові угоди, контракти.