Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 70. Розписка : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 70. Розписка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Розписка – це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., засвідчений підписом одержувача.

Розписку складають у довільній формі від руки чи машинопис-ним способом.

У розписці мають бути такі реквізити:

•          назва виду документа;

•          посада автора розписки;

•          прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку;

•          текст (у чому конкретно її дано: в отриманні матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

•          дата отримання документа (словесно-цифровим способом);

•          підпис автора.

Якщо у розписці мова йде про отримання грошей, то їх суму по-трібно записати цифрами, а в дужках – розшифрувати словами.

440

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

У розписку часто вносяться відомості про того, хто одержує зна-чну суму грошей або товари великої цінності (указують його адресу, номер і серію паспорта).

У документі не можна робити будь-які виправлення чи стирання.

Іноді в розписці зазначають свідків (осіб, які були присутні при отриманні чогось). Вони повинні засвідчити цей документ своїми підписами.

Зразок:

Розписка

Я, Ігнатенко Роман Сергійович, одержав від головного інженера агрофірми “Мрія” Удовенка Дмитра Карповича 1 (один) холодиль-ник “Nord” для лабораторії агрофірми.

21 травня 2009 року (підпис)

Завдання 1. Відредагуйте подані нижче розписки. Запишіть пра-вильні варіанти. Поясніть правопис підкреслених слів.

А.

Росписка

Я Євтушенко Людмила Григоровна получила от Крук Лариси Анатольєвни 500 (п'ятсот) гривнів. Обязуюсь дану суму повернути до 15 червня 2008 року.

12.05.2008 р.

Засвідчення:

Б.

Розписка

Я, головний агроном білоцерківського науководослідного цен-тру Колос Майоренко Петро Демьянович одержав від директора СП «Мрія» Забудько Віктора Васильєвича 5 (пять) комп’ютерів Pentium 879 для роботи в лаболаторії.

19.03.08 р.      Майоренко П. Д.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

В.

Розписка

Я ланкова городньої бригади Демченко Надєжда Миколаєвна одержана у комірника к.с.п. Україна для тимчасового користування інвентар: 10 відер, 5 кошиків.

25 липня 2008 р.       (підпис)

ІІ. Провідміняйте за відмінками: вісімсот сорок дев’ять гривень.

Г.

Розписка

Я, головний інженер райагросервісу Марченко Григорій Ива-нович, одержав у колхозє «Нове життя» за дорученням директора предпріятія нараховані гроші за вивезення сахарного буряка в суммі 900 (дев’ятсот) гривнів.

6 травня 2009 рока   Марченко Г. І.

Ґ.

Розписка

Я головний інженер к.с.п. Авангард Тодоровский Михаїл Павлович розписуюсь в тому що цього числа одержав зі складу с. Сорока тормоз-ну жидкість для автомобілів в к-сті, літрів в чому і розписуюсь

число  підпис

ІІ. Записати в род. відмінку однини: документ, паспорт, Жито-мир, Відень, калькулятор, аналіз, іон, текст, раціон, вид, корм.

Д.

Розписка

Я, Кучеренко Ірина Євгенієвна, одержала від борищук Лідії Лео-нідовни 800 тисяч гривнів. Зобов’язуюсь дану сумму повернути 15 января 2009 року.

Дата    Підпис

Засвідчення   Підпис

442

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Е.

Росписка

Позику в сумі сімсот грн. одержав 20 квітня 2009 г. на 7 місяці з погашенієм в кожну зарплату по сто гривнів.

Підпис            Микитенко Б. І.

Позику записано на особовий рахунок члена каси взаємопо-мощі № 25.

II.        Укажіть, яких реквізитів не вистачає.

III.       Провідміняйте за відмінками:

Литвиненко Борис Михайлович, Квашенко Олександр Микола-йович, Павлощук Ольга Олександрівна, Гриценко Лідія Павлівна.

Завдання 2. Допишіть речення:

•          Розписка – це документ . . .

•          Її складають . . .

•          Реквізити розписки: . . .

•          Цифри записують словами у розписці тоді, коли . . .

Завдання 3. Відредагуйте розписки. Укажіть реквізити. Запи-шіть правильні варіанти.

А.

Розписка

Мною, шофером вантажного таксі №44-45 Савченком Т. Д., по-лучено від завгоспа Київского комунального банка т. Вольского Л. Д. 10 (десять) грв. за перевезеня вантажа с вокзала Київ І-й до приміщення банка (вул. 25 Жовтня).

Адреса шофера: 252060, Київ, вул.. Артема, №45, кв.4, паспорт №34526, серія ГК-ХП.

9 січня 2008 р.           Підпис

Б.

Розписка

Я, Андреєва Людмила Леонідовна, отримала в Бюро технічноїй

інвентаризації тех. паспорт на земельний участок в І-му примірнику.

Підпис:           Андрєєва Л.Л.

Дата

443

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи