Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 65. Особливості оформлення листів різних видів. лист-прохання : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 65. Особливості оформлення листів різних видів. лист-прохання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

До цього виду листів належать листи, у яких робляться запи-ти про наявність певних продуктів, матеріалів на складах тощо та висловлюються прохання про поставки їх чи про надання певних послуг. Ми вже зазначали, що ведення ділової кореспонденції – це справжнє мистецтво, яке осягнути вдається не кожному. І через ді-лові листи-прохання, листи-запити чи ж листи-пропозиції тощо проступає культура людини, яка представляє ту чи іншу установу. Порівняймо 2 листи-прохання:

Шановний Леонід Степанович!

Для Вас не є новиною, що кожної осені в третю неділю вересня в нашому місті відбувається свято – День міста. Ми знаємо Вас, як людину, яка небайдужа до традиції нашої ...ської землі, а тому запрошуємо Вас, Вашу сім’ю, Ваш колектив на це велике дійство.

Ми вдячні за Ваш вклад в проведення свята минулого року, тож сподіваємось, що Ви, знаючи древній український звичай, що в гості з порожніми руками не ходять, знайдете можливість перерахува-ти в казну оргкомітету на проведення Дня ...а певну суму грошей, яка залежить від Вашого сумління та патріотизму. Але, як Ви ро-зумієте, інфляція змушує планувати більшу суму, ніж у минулому році. Отож хотілося б, щоб Ви зважили на це.

А ми в свою чергу гарантуємо всяке сприяння у Вашій бізнесовій діяльності та рекламі. Ми впевнені, що Ви не будете осторонь від цього великого свята.

Ваш благодійний внесок просимо перерахувати на спецрахунок 000142128 в АПБ м. ..., МФО 531251, відділ культури.

Виконком ...ської міської Ради

Це офіційний лист-прохання відділу культури виконкому місь-кої Ради до бізнесмена субсидіювати проведення свята міста. У листі в основному дотримано офіційності, про це свідчить ви-користання словесних штампів на зразок: гарантуємо сприяння, шановний ... . Але, на жаль, офіційний стиль листа часто межує з розмовно-побутовим стилем: використано звертання Леонід

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Степанович (потрібно – Леоніде Степановичу), Ваш вклад (за-мість Ваш внесок), подано вклад в проведення (замість внесок у проведення), зовсім неетичним є використання в офіційному листі нагадування про древній український звичай не ходити в гості з порожніми руками. А прохання перерахувати в казну оргкомітету на проведення Дня міста певну суму, «яка залежить від Вашого сумління та патріотизму», а також пояснення, що «інфляція зму-шує планувати більшу суму, ніж у минулому році «перевершує» всякі етичні норми спілкування. Кожна людина, яка себе поважає, отримавши такого листа, відчує себе приниженою і, звичайно, на-вряд чи виникне у неї бажання співпрацювати з такими людьми, які представляють культуру міста, а висловити свої думки одно-значно, точно, не ображаючи інших, не можуть.

Зовсім по-іншому звучить і сприймається офіційний лист-прохання, де кожна фраза наснажена повагою до тих, до кого зверта-ються, а також – гідністю і повагою до закладу, який представляють, (лист оформлено на бланку), наприклад:

Шановні         керівники       колективних

господарств, об’єднань, агрофірм, радгоспів, харчопереробних підприємств, науково-дослідних установ, підприємці та фермери, випускники Національного університету біоресурсів і природокорис-тування України

Наш університет, не дивлячись на те, що на сьогодні є одним із провідних вищих навчальних закладів України, поставив собі за мету реорганізувати свою навчальну і наукову діяльність, статус і структуру з тим, щоб вийти на рівень університету з міжна-родним визнанням дипломів. Для успішного вирішення поставле-ного завдання вкрай необхідні великі кошти, в т. ч. і конверто-вана валюта. Адже ми маємо направити значну частину наших студентів, аспірантів, викладачів та науковців на навчання та стажування в кращі університети провідних країн світу, муси-мо придбати вкрай необхідне навчальне і наукове обладнання, освоїти нові технології виробництва, переробки і реалізації сіль-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

ськогосподарської продукції, створити структури по підготовці спеціалістів агробізнесу, покращити умови проживання студен-тів та слухачів факультету педагогіки і підвищення кваліфікації спеціалістів аграрного сектору та багато іншого.

Наша держава бере на себе значну частину витрат для досяг-нення поставленої мети, але виділених коштів мало, і тому рек-торат університету просить Вас і очолюваний Вами колектив в міру Ваших можливостей зробити свій внесок у створення благо-дійного фонду університету, переказавши на рахунок №000141186 в ОПЕРУ Національного банку України МФО 300001 певні кошти. Iдентифікаційний код 000493706.

Зі свого боку Університет висловлює велику вдячність і надава-тиме всіляку допомогу своїм благодійникам. Ми сподіваємося, що внесені Вами кошти окупляться сторицею в справах наших випус-кників.

З великою повагою до Вас

ректор університету  Д. Мельничук

Зразок тексту листа-прохання:

Агрофірма «Лан» просить збільшити договірну кількість по-стачання ядохімікатів на 2009 рік у зв’язку зі збільшенням посівної площі (перелік і кількість препаратів додається).

лист-запит

До листів-запитів учені відносять листи, в яких «покупець» звер-тається до «продавця» з проханням дати детальну інформацію про необхідний товар чи певні послуги, або ж вислати пропозицію на поставку товару. Найчастіше такі листи пишуть на основі реклам-них оголошень у засобах масової інформації, у проспектах, катало-гах, на основі інформації, отриманої на ярмарках, виставках, тощо. У листах-запитах слід вказати підставу для запиту, назву і кількість товару, його марку, якість, модель, термін та інші умови поставки, в якій валюті маєте намір заплатити, термін поставки товару. У листах-запитах найчастіше використовуються такі вислови: запит на товар, про запит пропозиції на товар, просимо терміново по-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

відомити, чи зможете нам поставити ..., посилаючись на Ваше

оголошення в газеті  , просимо зробити нам пропозицію

на ..., на основі Вашого каталога ми просимо вислати нам тверду оферту на поставку ..., просимо дати нам пропозицію на поставку деревообробних верстатів, вказавши Вашу остаточну ціну, термін постачання та умови платежу.

Зразок листа-запиту:

Шановні        

Посилаючись на переговори з Вашим представником 12.03.09 просимо вислати нам свою пропозицію на поставку м’ясо-молочної продукції. У пропозиції просимо вказати повну назву продукції, тип, характеристики, ціну і вагу з кожної позиції окремо, а також мож-ливий термін і загальний обсяг поставки в кілограмах. Просимо окремо вказати вартість упаковки та транспортування.

Зазначте також, будь ласка, точну дату надсилання нам Вашої пропозиції.

Наперед вдячні Вам. З повагою

Директор фірми»Світанок»  (підпис)          П. Дончук

лист-відповідь

У листах-відповідях, на думку дослідників, указують, чи буде виконане замовлення, підтверджують поставку товару чи висловлю-ють аргументовану відмову у поставці, пропонують змінити умови запиту, сповіщають про те, що запит прийнято на розгляд, у відпо-відь може бути надіслана оферта.

Що ж таке оферта?

Офертою називається письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, указаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізняють два види оферт – тверду і вільну.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразки текстів листів-відповідей

Шановний    

Ваш лист про нашу нову виробничу лінію привернув увагу, і я хо-тів подякувати Вам за інтерес до роботи фірми «Колос».

Висилаємо Вам прейскурант і каталог з повним описом лінії. Вони допоможуть Вам ознайомитися з високою якістю наших ви-робів. Якщо у Вас виникнуть будь-які питання про нашу продукцію, ціни, умови продажу, будь ласка, телефонуйте.

Ще раз дякуємо Вам за виявлений інтерес.

Шановні        

Із задоволенням повідомляємо Вам, що запасні частини, які Ви замовили, поступили на склад. Ви можете отримати їх за вказа-ною адресою.

Будь ласка, прийміть наші вибачення за затримку з виконанням Вашого замовлення. Ми вдячні Вам за проявлену терпимість.

Якщо Вам знадобляться наші послуги, телефонуйте, будь ласка.

Підпис

Це може бути відповідь на лист-замовлення:

Шановний    

Ми отримали Ваше замовлення на купівлю № .... від “ “             .

На жаль, частину Вашого замовлення ми не можемо виконати у зв’язку з (вказуються причини).

Будь ласка, зателефонуйте нам за тел. 225-18-54, і ми обгово-

римо, що можна зробити. До “ “      сальдо Вашого ра-

хунку має бути позитивним.

Ми завжди до Ваших послуг і чекаємо Ваших замовлень.

Це може бути відповідь на лист-прохання:

Райсільгоспхімія у відповідь на Ваше письмове прохання повідо-мляє, що постачання додаткової кількості ядохімікатів можливе за умови попередньої оплати їх вартості.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-пропозиція

Лист-пропозиція – це лист, у якому щось пропонується (проект робіт, праця агентом по рекламі, різноманітні послуги тощо).

Зразок листа-пропозиції (№ 1):

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРАЇНИ

252601, м.Київ,

вул. Хрещатик, 12

тел. 228-56-66, 226-32-53

телетайп 132271 ель

факс 228-77-94

Е-mail: yyy@mlgю.kiev.ua

––––––––– № ––––––––––––

на №   від

Міністерство агропромислового

комплексу України

На лист Мінагропрому України від 17.04.08 № 37-23-1-10/3893 щодо створення Робочої групи по співробітництву з Євросоюзом Державний комітет лісового господарства пропонує включити до складу згаданої Робочої групи заступника начальника управління проблем впровадження нових технологій, реалізації лісосировинних ресурсів Комітету Воронюка Володимира Васильовича.

Заступник Голови

Держкомлісгоспу      М. Колісниченко

Зразок тексту листа-пропозиції (№ 2):

Шановні        

Наша фірма займається поставкою програм для сільськогоспо-дарських технікумів. Ми пропонуємо брошуру, у якій зібрані програ-ми, які можуть скласти фонд для Вашого навчального закладу.

Ці програми пройшли перевірку у 200 державних і приватних ін-ститутах, технікумах, школах України. Відгуки про наші програми позитивні.

Якщо Ви зацікавлені у придбанні будь-якої з наших програм, бу-демо раді обговорити з Вами це питання.

380

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-інформація. лист-повідомлення

До таких листів належать листи, у яких подано інформацію про стан справ з рекомендаціями щодо поліпшення роботи, передано певні повідомлення.

Зразок листа-інформації (№ 1):

Київське обласне державне

підприємство по матеріально-технічному і сервісному

забезпеченню

«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»

Київської області

“ “        200 р.

№ 25-3-3/15

Керівникам райагротехсервіс-них і ремонтно-транспортних підприємств Київської області

Аналіз показує, що однією з головних причин різкого спаду ви-робництва продуктів тваринництва в господарствах області є малоефективне використання заготовлених кормів, особливо в зимовий період.

Досвід окремих господарств з організації цехів для приготу-вання пійла з концкормів, добавок солі, меляси, мінеральних до-бавок та механізованою роздачею його переконує, що це в деякій мірі підвищує ефективність використання згаданих кормів для тваринництва.

Тому рекомендуємо Вам в одному з господарств району впрова-дити приготування пійла, механізувати його приготування та роз-дачу худобі. У подальшому цей досвід розповсюдити в усіх госпо-дарствах району.

Для організації цехів з приготування пійла використати наявне обладнання кормоцехів та загально-фермські машини (змішувачі кормів, котли-пароутворювачі, вакуумні молокоцистерни та ін.).

Генеральний директор        (підпис)          А. Кіщук

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразок листа-інформації (№ 2):

Директорові Миронівського інституту пшениці

19 червня 2008 року відділенням пожежної охорони Миронів-ського району було проведене детальне пожежно-технічне обсте-ження об’єктів Миронівського інституту пшениці, під час якого було виявлено ряд недоліків у організації протипожежного захисту. Серед них такі:

•          не проведено замір опору ізоляції електромереж у приміщен-нях інституту;

•          незадовільно забезпечені первинними засобами пожежога-сіння практично всі відділи Інституту;

•          не забезпечені рукавами та стволами пожежні крани лабо-раторного корпусу;

•          не проводиться випробування з пуском води систем внутріш-нього протипожежного водопостачання;

•          не зроблено ремонт системи пожежної сигналізації;

•          будівлі зерноскладів та матеріального складу Інституту не забезпечені пожежною сигналізацією;

•          не проведено ремонт аварійного освітлення сходових кліток.

Державний інспектор

з протипожежного нагляду

Миронівського району капітан в/с П. Литвиненко

Зразок тексту листа з додатковою інформацією:

Шановний    

Пройшло більше шести місяців з того часу, як наша фірма об-слуговувала Ваш автомобіль, і ми втратили з Вами зв’язок.

Наша фірма освоїла нові види послуг і почала їх надавати клієнтам.

Запрошуємо Вас відвідати нашу станцію техобслуговування для безкоштовного огляду Вашого автомобіля (марка). Регулярний огляд автомобілів дозволяє вчасно виявити дрібні неполадки і запобігти серйозного ремонту, а також дозволить почувати себе у безпеці.

Сподіваємося, що Ви приймете наше запрошення. Думаємо, що час з 8.00 до 13.00 у будь-який робочий день буде зручним для Вас. Попередня домовленість не потрібна.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразок листа-повідомлення:

Шановні        

Ми раді повідомити Вам, що наша нова виробнича лінія готова до показу.

Сподіваємось, що Ви будете приємно здивовані, побачивши остан-

ні наші нововведення. Ми проводимо попередній огляд “ “     

о ___ годині і раді запросити відвідати нашу виставку.

Упевнені, що Ви по достоїнству (як належить) оціните нову лінію.

лист-нагадування. лист-вимога

У таких листах нагадують (вимагають) сплатити простроче-ні платежі чи рахунки. Це слід робити ввічливо, доброзичливо, делікатно, не принижуючи адресата. Якщо ж делікатність не дає бажаних результатів, тоді виявляють категоричність і рішучість. Автори багатьох праць впевнені, що холодний, підкреслено-чемний тон листа-нагадування може бути доволі ефективним і пропону-ють використовувати такі фрази: Вибачте, але ми хочемо нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за ... , Переконані, що ця заборгованість – лише недогляд і сподіваємось, що Ви ліквідуєте її протягом ..., Дуже шкода, але всі попередні нагадування були марними ..., Нам дуже прикро, але у зв’язку з наявністю кількох досі не оплачених Вами рахунків ми не можемо прийняти від Вас нові замовлення... тощо .

Зразок тексту листа:

Шановний пане       

Один з найосновніших принципів роботи нашої компанії – гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, адже впродовж 5-ти років нашої співпраці у нас не виникало сер-йозних непорозумінь.

Однак вчора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що така переобтяжена спра-вами людина, як Ви, інколи не може простежити за всім особисто, і сподіваємось, що ця несплата – лише помилка, яку буде виправлено найближчим часом.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Просимо вибачення за те, що змушені потурбувати Вас з цього приводу.

Залишаємось з повагою (підпис)

P. S. Щоб Вам було легше зорієнтуватися в ситуації, надсилаємо також копії рахунків, термін оплати яких закінчився (дата).

лист-попередження

До таких листів належать листи, у яких попереджають адресата про те, які заходи будуть вжиті, коли і далі адресат не виконуватиме взяті зобов’язання. У таких листах рекомендують використовувати фрази: Якщо Ви не погасите заборгованість протягом 10 днів, ми змушені будемо закрити Ваш кредит..., Усі наші намагання приму-сити Вас оплатити борг були марними, а тому ми змушені подати позов до суду тощо.

Зразки текстів листів:

Шановний    

Ми декілька разів письмово зверталися до Вас із проханням пояс-нити, чому Ви не сплачуєте рахунки, але так і не отримали відпові-ді. Ваше зневажливе ставлення до наших прохань наносить збитків нашій спільній діяльності, яка раніше була виключно успішною. Крім того, Ви вводите в додаткові витрати як нашу компанію, так і себе. Якщо Ви не повідомите нам нічого нового упродовж 10-ти днів, нам не залишається нічого іншого, як закрити Ваш рахунок. Нам дуже не хочеться вдаватися до таких рішучих заходів, але Ви не залиша-єте вибору. Оцінка Вашої кредитоспроможності може залишитися колишньою, якщо Ви сьогодні ж подасте чек на вищевказану суму.

Або ж:

Шановні        

Усі наші спроби примусити Вас сплатити рахунки виявились марними.

Ми неодноразово телефонували Вам, але до сьогоднішнього дня не отримали відповіді. Ми відкладали судовий розгляд, так як Ви за-певняли нас, що все буде сплачено до 14 вересня 2009 року (додаємо копії Ваших листів, у яких Ви підтверджуєте ці наміри).

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

На жаль, у нас немає іншого виходу, крім як подати позов до суду. Наше терпіння не безконечне, і ми більше не можемо врахову-вати Ваші грошові проблеми.

Передаємо документи нашому повіреному. Шкодуємо з приводу таких дій і радимо Вам поводити себе відповідно до ситуації.

лист-привітання

Святкові привітання клієнтам завжди доречні.

Зразок тексту листа:

Шановні        

Свята дають нам можливість висловити подяку нашим істин-ним друзям і висловити найкращі побажання.

Ми пишаємося нашим бізнесом, а такі клієнти, як Ваша фірма, роблять нашу повсякденну роботу приємною.

Усі ми бажаємо Вам веселого Різдва і щасливого Нового року. Піднімаємо за Вас келихи. Ще раз дякуємо Вам за чудовий рік.

Це може бути лист-вітання від будь-якої громадської організації:

Шановний    

Вітаємо Вас зі вступом до [назва організації]. Ласкаво просимо до нашого товариства.

Будь ласка, дайте нам знати, чим наша організація зможе до-помогти Вам і Вашій сім’ї. Допомагати членам [назва організації] – наш обов’язок.

З найкращими побажаннями (підписи)

лист-запрошення

Це може бути лист із запрошенням на розпродаж товарів за зни-женими цінами, запрошення взяти участь у семінарі тощо. Автори свою точку зору підкріплюють статистичними даними.

Зразок тексту листа-запрошення (№ 1):

Шановні        

Зараз найбільш сприятливий момент, щоб скористатися наши-ми низькими цінами.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Чому? Відповідно прогнозу нашого комерційного відділу, в на-ступні три місяці ціни зростуть на 1%.

Тому не пропустіть шанс і скористайтеся зниженням цін. Ми запрошуємо Вас на привілейований розпродаж. Упевнені, що Ви за-лишитеся задоволеними і товарами, і цінами на них.

Приходьте, ми чекатимемо Вас.

Зразок тексту листа-запрошення (№ 2):

16 серпня цього року у м. Луганську ВНО «Укрптахопром» та фір-ма «Україна-СВІТ» при сприянні Луганської держадміністрації та АТ «Луганськптахопром» уперше в Україні проводять Міжнародний практичний семінар з нетрадиційних видів птахівництва. У ньому ві-зьмуть участь провідні спеціалісти Словаччини, Нідерландів, Бельгії.

На семінарі будуть розглянуті питання з практики розведення, утримання та годування страусів, а також використання і реаліза-ції продуктів страусівництва. Українські сільськогосподарські під-приємці будуть ознайомлені з потенційними можливостями та при-бутковістю розведення страусів у кліматичних умовах України.

Програма семінару передбачає також відвідання Чорнухинської птахофабрики, де учасники семінару будуть мати можливість ознайомитися з цими поки що рідкісними для України птахами – страусами, та колекцією свійської та декоративної птиці.

Успіх цього семінару та його вплив на розвиток страусівництва в Україні не в останню чергу залежатиме від рівня представни-цтва українських сільськогосподарських підприємців.

Враховуючи це, запрошуємо Вас узяти участь у Першому міжнародному практичному семінарі з нетрадиційних видів птахівництва і висловлюємо надію, що цей семінар стане для Вас початком розвитку цього перспективного та прибуткового виду птахівництва.

Докладну інформацію з питань участі у семінарі можна отри-мати за телефонами: (027) 416-00-79, 416-19-26.

Висилаємо Вам програму семінару та умови участі в ньому.

З повагою

Генеральний директор        (підпис)          А.Вербіков

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-подяка

У таких листах висловлюють подяку за надані послуги, допо-могу, підтримку, за надіслане запрошення, за відгук на дисертацію. Хоча життя ділових людей таке бурхливе і насичене, слід дбати про дотримання всіх нюансів етики. Найчастіше вживаними у таких листах є фрази: Висловлюємо свою щиру вдячність за надану нам інформацію про..., Щиро дякуємо Вам за допомогу..., Вдячні Вам за запрошення взяти участь у цьому вельми важливому проекті..., Хочу ще раз подякувати Вам за гостинність і приємно проведений час..., ... за чудову зустріч і висловити надію на подальше співро-бітництво..., Дозвольте подякувати Вам за згоду продовжити термін сплати рахунків тощо.

Зразок тексту листа-подяки за надісланий відгук на дисертацію:

Шановний Павле Юхимовичу!

Я дуже вдячна Вам за доброзичливий відгук на мою скромну пра-цю, за висловлені Вами зауваження, на які я обов’язково зверну увагу в подальшій роботі.

Захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради прой-шов успішно, і цим, безумовно, я завдячую і Вам.

З повагою Мирослава Мельник.

Зразок тексту листа-подяки:

Шановні        

Дякуємо Вам за Ваш останній запит пакета програмного забез-печення, яке ми поставляємо на ринок.

Направляємо Вам брошуру і звертаємо Вашу увагу на те, що програмне забезпечення сумісне майже з усіма ЕОМ, що наявні в Україні. Ми також готуємо новий, модифікований пакет програм, надзвичайно простий у використанні, який незабаром зможемо за-пропонувати Вам.

Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном № ... чи напишіть листа.

Сподіваємося почути Вас.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Це може бути лист-подяка за фінансову допомогу.

Шановний    

Ми хочемо подякувати Вам і (Вашим співробітникам) за Ваш розкішний дарунок на підтримку (назва організації). Ваша до-помога дозволила продовжити і значно розширити сферу нашої діяльності, зробити наше товариство більш дієздатним для життя і праці... .

супровідний лист

Супровідними листами називають листи, які супроводжують якісь документи, товар тощо.

Зразок листа (на бланку):

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03004, м. Київ-4, вул. Велика Васильківська, 13, тел. 224-90-76

№ 21-6-151 від 07.10.08

Головним державним інспекторам ветеринарної медицини районів

Надсилаю Робочий план державної ветеринарної медицини на період зимівлі худоби в 2008–2009 роках у господарствах України.

Прошу детально опрацювати документ в установах держвет-медицини, довести до відома керівництва району, керівників і спеціалістів господарств та встановити дієвий контроль за його виконанням.

Про хід виконання робочого плану прошу подавати щомісячні письмові звіти разом із ветеринарними звітами.

(підпис)          І. Бісюк

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Гарантійний лист

Гарантійний лист – документ, який укладається з метою підтвер-дження певних зобов’язань або умов. Найчастіше у ньому гаранту-ється оплата праці за виконану роботу, строки її виконання, робота за фахом, якість виконання робіт. А.П.Коваль зазначає, що, «на від-міну від інших листів, гарантійний лист може починатися з імені та по батькові особи, до якої звертаються. Форма третьої особи дореч-на лише в тому випадку, коли гарантійний лист адресований певній організації або підприємству».

Зразок гарантійного листа:

Агрофірма «Соняшник» просить надіслати модель станка,

сконструйованого інженером Вашого підприємства п.    .

Гарантуємо повернення в місячний строк з моменту доставки. Дя-куємо за Вашу готовність подати нам підтримку й допомогу в цій справі.

Заступник директора агрофірми     (підпис)

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.         Яка історія листування?

2.         Що таке лист?

3.         Які є різновиди листів?

4.         Які правила щодо листування існують?

5.         Як проходив процес стандартизації і уніфікації службового листування (у Україні, Росії, США, Англії тощо)?

Завдання 2. Охарактеризуйте приватне листування. Навести приклади листів.

Завдання 3. Напишіть аналіз приватного листа (відомого вчено-го, письменника, діяча).

Завдання 4. Охарактеризуйте офіційно-ділове листування: • На які групи поділяються листи:

а)         за функціональними ознаками?

б)         за кількістю адресатів?

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

•          Які є поради щодо культури листування?

•          Назвіть реквізити листа.

•          Які правила запису адреси на конверті?

•          Адресування на бланкові листа.

•          Які вимоги щодо тексту листа (його частин)?

•          Як записуються інші реквізити листа ?

•          Розкажіть про особливості оформлення листів різних видів.

Завдання 5. Перегляньте рекомендовану літературу, вкажіть, що нового вносить кожен автор щодо оформлення службових листів. Добре це чи погано? Чому?

Завдання 6.

Ситуація 1. Ви очолюєте фірму (установу, організацію). Вам принесла секретар віддруковані листи, які Ви маєте підписати. Від-редагуйте їх. Поясніть свої редакторські правки.

Директору Агрофірми «Світанок» Коваленку П.О.

Адміністрація колгоспного ринку запрошує прийняти участь у виставці-продажі сільськогосподарської продукції, що відбу-деться 25–26 грудня.

Директор ринку        (підпис)          Горб М.М.

Начальнику Конотопського районого управліня сільского господарства п. Остапенкові М.М.

У Сумському сільскогосподарському інституті 15 травня 2009 року відбудеться росподіл молодих спеціалістів які закінчують інститут у 2009 році.

Для участі в коміссії з росподілу просимо відрядити нашого пра-цівника.

Директор фірми        (підпис)          П.К.Бойко

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Ситуація 2. Ви просите секретаря чи помічника про щось. Сфор-мулюйте фрази, щоб вони звучали грамотно і ввічливо.

Передайте листи бухгалтеру (Малько Сергій Петрович); пере-дайте ці листи поїздом, знайдіть менеджера (Сергієнко Валерій Омелянович); напишіть оголошення про подяку економістам Пе-тро Валерійович, Оленці, Людмилі Тимофіївній; я вам сказав дру-кувати швидко.

Завдання 7.

1.         Прочитайте текст.

Директору Київської птахофабрики «Червоний півень» п. Василенко Н.І.

Запрошую Вас прийняти участь у VII Міжнародній виставці «Птахівництво-98» а також повідомити яку продукцію та в якому обсязі Ви бажаєте експонувати на вище означеній виставці. Ви-ставка проводиться у «Всеукраїнському центрі міжнародних ви-ставок та ярмарок» з 25.10.09 р. по 29.10.99 р. за адресою: м. Київ вул. В.Василенко 34 конт. тел. / факс (044) 553-98-768. Офіційне від-криття виставки 25.10.09 р. о 10.00. Закриття 29.10.09 р. о 14.00.

Директор

«Міжнародного Експоцентру»        (Коваль І.Н.)

2.         Відредагуйте текст. Підкресліть у тексті вставні компоненти,

з’ясуйте їх семантику (групу за значенням). Поставте потрібні роз-

ділові знаки.

3.         Визначте, який це документ за:

– найменуванням;

– призначенням;

– походженням;

– місцем виникнення;

– формою.

З’ясуйте різновид документа за функціональним призначенням.

Українська мова за професійним спрямуванням  Службове листування

Завдання 8. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропу-щені букви та розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

До інформаційних документів належать доповідні записки до-відки, зведення, огляди, пояснювальні записки супровідні й службо-ві листи та їх різновиди: листи-запити, листи-нагадува...я, проха...я, повідомлення, інформації, відповіді а також телеграми, телефоно-грами і радіограми. До складання листа ставлят…ся ті ж вимоги що й до інших службових документів. Листи можуть бути написані на стандартних друкарс...ких бланках або на чистих аркушах паперу.

Завдання 9. Відредагуйте і допишіть текст листа, використову-ючи вставні конструкції.

ЦЕНТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇ-НИ ПО ВИПРОБУВАННЮ ТА ОХОРОНІ СОРТІВ РОСЛИН

252041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 15

Тел./Факс (044) 261-34-56

Тел. (044) 267-86-28

7.02.09 р. № 687

Відповідь

на лист № 32 П-1975 від 26 січня 2009 року

Уважно розглянувши Ваш лист повідомляємо.

Сорт картоплі Санте дійсно проходить Державне сортовипробу-вання з 2006 року.

За даними якісних показників та урожайності цей сорт у 2006 році занесений до Реєстру перспективних сортів і продовжу-ється сортовипробування у Держсортмережі України.

За наявними даними якісні показники цого сорту добрі, за вміс-том сухої речовини 22%. Він добре зберігаєтся (має добру лежкість). Вміст крохмалу на рівні 16,7% що є нарівні вітчизняних сортів.

Завдання 10. Напишіть лист-вибачення, використовуючи склад-нопідрядні та складносурядні речення.

Завдання 11. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. За-пишіть правильні варіанти. Уведіть 3-4 словосполучення в речення. Згідно постанови; приймати участь; вибачте нас; на протязі шес-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

ти місяців; ми рахуємо, що поступаємо правильно; об’єм робіт; із-за відсутності; люба справа; лікувати гроші; вибачаюся, що затримав відповідь; ви не виключення.

Завдання 12. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти.

Запрошуємо прийняти участь в науково-практичній конференції. Директор приймає по службовим справам з трьох годин. Секретар пішов по ділам служби. У цьому питанні ми розберемось. Першим ділом треба вирішити це питання. Міністерство дає добро. Збори відбудуться в три години. Приступаєм до обговорення. Нарада по проблемам...

Завдання 13. Продовжіть речення: Лист – це...

Службовим називається лист, ... Ділові листи поділяються на різновиди:

а)         за функціональними ознаками ...,

б)         за кількістю адресатів ...;

До листів, що потребують відповіді, належать: ...

До листів, що не потребують відповіді – ...

Є такі поради щодо написання службових листів: ...

Адреси на конвертах записуються так: ...

Текст листа має складатися з ...

Лист має такі реквізити: ...

Завдання 14. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропо-новані визначення.

1.         Документ, що є одним із засобів обміну інформацією і опера-тивного управління найрізноманітнішими процесами діяль-ності організацій і установ.

2.         Коротка, стисла характеристика книги, статті тощо.

3.         Різновид службового листа, в якому викладено тверду обі-цянку у забезпеченні молодого спеціаліста житлом тощо.

4.         Документ, адресований особою установі.

5.         Позначка, зроблена службовою особою на листі, що свідчить про те, кому надсилається для ознайомлення та контролю за виконанням.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Завдання 15. Прочитайте і відредагуйте текст листа. Вставте пропущені букви. Випишіть із тексту складні слова і поясніть їх правопис.

В останні роки в господарствах району широко розповсюджу-єт...ся практика використання для природного парування корів та телиць вирощених у господарстві або закуплених бугайців.

Незадовільні умови вирощува...я бугайців у господарстві при-водить до масових перегулів, часто до споріднених схрещувань, розповсюдження захворювань і зниження генетичного потенціалу поголів...я, який накоплений на протязі десятиріч. Як наслідок ви-користання таких бугайцв – велика яловість маточного поголів’я та низька продуктивність потомства.

Просимо доручити зооветспеціалістам району обстежити кожне господарство на предмет виявленя використання беспорідних бугай-ців та зобовьязати керівників господарств реалізувати їх на м’ясо і використовувати для парування сперму племпідприємств області.

Інформацію про проведену роботу подати на день спеціаліста.

Завдання для контролю знань

Дайте відповіді на тестові завдання

(тема «листування»).

1.         До інформаційних належать такі документи:

а)         службові листи та їх різновиди, звіт, доповідна та поясню-

вальна записки, зведення, повідомлення, телеграма, телефо-

но- і радіограма, анотація, рецензія, відгук.

б)         заява, резюме, автобіографія, трудова книжка, накази щодо

особового складу;

в)         договір, контракт, трудова угода.

2.         Лист – це:

а)         документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якос-

тей працівника за підписами представників адміністрації;

б)         поширений вид документації, один із способів обміну

інформацією;

в)         головний документ, що підтверджує трудову діяльність

громадян.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

3.         Службові листи належать:

а)         до основних засобів встановлення офіційних, службових

контактів між підприємствами, організаціями, установами,

фірмами та закладами;

б)         до документів, що підтверджують факти з життя і ді-

яльності окремих громадян і різні обставини діяльності

установ;

в)         документів, що укладаються між приватними особами й ор-

ганізацією та між організаціями.

4.         Службові листи за функціональними ознаками поділяються на:

а)         приватні і ділові;

б)         супровідні і гарантійні;

в)         такі, що потребують відповіді і такі, що не потребують від-

повіді.

5.         До листів, що потребують відповіді, не належать:

а)         листи-прохання;

б)         листи-попередження;

в)         листи-звернення;

г)         листи-пропозиції;

ґ) листи-запити;

д)         листи-вимоги.

6.         До листів, що не потребують відповіді, не належать:

а)         листи-попередження;

б)         листи-нагадування;

в)         листи-прохання;

г)         листи-підтвердження;

ґ) листи-відмови;

д)         супровідні листи;

е)         листи-повідомлення;

є) листи-розпорядження.

7.         За кількістю адресатів розрізняють листи:

а)         звичайні, циркулярні, колективні;

б)         супровідні, гарантійні;

в)         листи, що потребують відповіді, і листи, що не потребують

відповіді.

395

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

8.         Звичайний лист – це:

а)         лист, який надсилають на адресу однієї інстанції;

б)         лист, який надсилають цілій низці установ;

в)         лист, який надсилають на одну адресу, але пишуть його від

імені керівників кількох установ.

9.         З’ясувати, зміст якого виду листа розкриває подане нижче ви-

значення: «Лист, який надсилають на одну адресу, але пишуть його

від імені керівників кількох установ». Це:

а)         звичайний лист;

б)         колективний лист;

в)         циркулярний лист.

10.       Колективний лист – це:

а)         лист, який надсилають цілій низці установ;

б)         лист, який надсилають на адресу однієї інстанції;

в)         лист, який пишуть від імені керівників кількох установ, але

надсилають на одну адресу.

11.       До реквізитів листа не належить:

а)         штамп (повна назва установи);

б)         номер і дата листа;

в)         заголовок;

г)         текст;

ґ) підпис керівника організації;

д)         печатка;

12.       Починати листа потрібно із:

а)         звертання;

б)         наказу;

в)         прощання.

13.       В українській мові звертання вживають у формі:

а)         називного відмінка;

б)         кличного відмінка;

в)         родового відмінка.

14.       У листах-відповідях на запит, на запрошення, листах-

подяках у першому вже реченні буде доречним висловити:

а) увагу;

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

б)         пошану;

в)         вдячність.

15.       У листі-відмові використаєте фразу:

а)         На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б)         Вважаємо необхідним нагадати Вам;

в)         Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося.

16.       лист-вибачення слід розпочати так:

а)         Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи;

б)         Просимо Вас терміново оплатити рахунки;

в)         Відповідно до контракту.

17.       лист-запит – це:

а)         документ, у якому пред’явлено претензії партнерові, який

порушив умови укладеної угоди і виконав неякісно ...;

б)         документ, у якому висловлюється прохання про поставку

товару тощо;

в)         комерційний документ, своєрідне звертання «покупця» до

«продавця» з проханням дати детальну інформацію про необ-

хідний товар чи певні послуги, або ж прислати пропозицію на

поставку товару.

18.       Рекламаційні листи – це листи, у яких:

а)         висловлюється прохання до своїх партнерів, клієнтів, спон-

сорів;

б)         пред’являють претензії партнерові, який порушив умови

укладеної угоди і виконав неякісно або ж зовсім не виконав

покладені на нього обов’язки;

в)         гарантується виконання робіт.

19.       лист-нагадування – це лист:

а)         у якому висловлюється вибачення з приводу того, що Ваш

бухгалтер переплутав документацію і завдав Вам зайвих

клопотів;

б)         у якому нагадують клієнтам про необхідність оплатити про-

строчені платежі чи рахунки;

в)         у якому дякують за надіслане запрошення.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

20.       лист-пропозиція – це лист:

а)         у якому щось пропонується (проект робіт, праця агентом по

рекламі, різноманітні послуги тощо);

б)         у якому вказують, чи буде виконане замовлення, підтвер-

джують поставку товару чи висловлюють аргументовану від-

мову у поставці, пропонують змінити умови запиту тощо;

в)         у якому «покупець» звертається до «продавця» з проханням

дати детальну інформацію про необхідний товар чи певні по-

слуги тощо.

21.       лист-повідомлення – це лист:

а)         у якому вказують, чи буде виконане замовлення, під-

тверджують поставку товару чи висловлюють аргументова-

ну відмову у поставці, пропонують змінити умови запиту

тощо;

б)         у якому подається інформація про стан справ з рекомендація-

ми щодо поліпшення роботи, передаються певні повідомлення;

в)         висловлюється прохання до своїх партнерів, клієнтів,

спонсорів.

22.       До листів-попереджень належать листи:

а)         у яких вказують, чи буде виконане замовлення, підтверджу-

ють поставку товару чи висловлюють аргументовану відмову

у поставці, пропонують змінити умови запиту тощо;

б)         у яких нагадують клієнтам про необхідність оплатити про-

строчені платежі чи рахунки;

в)         у яких попереджають адресата про те, які заходи бу-

дуть вжиті, коли і далі адресат не виконуватиме взяті

зобов’язання.

23.       Святкові привітання клієнтам – це:

а)         листи-запрошення;

б)         листи-пропозиції;

в)         листи-привітання.

24.       Найчастіше вживаними є фрази (Висловлюємо свою щиру

вдячність за надану нам інформацію про... . Щиро вдячні Вам за до-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

помогу... . Дозвольте подякувати Вам за згоду продовжити термін сплати рахунків...) у:

а)         листах-подяках;

б)         листах-нагадуваннях;

в)         листах-запрошеннях.

25.       супровідними називають листи, які:

а)         пред’являють претензії партнерові, який порушив умови

укладеної угоди і виконав неякісно або ж зовсім не виконав

покладені на нього обов’язки;

б)         гарантують виконання певних зобов’язань або умов;

в)         супроводжують якісь документи, товар тощо.

26.       З’ясувати, зміст якого виду листа розкриває подане нижче ви-

значення: «Документ, який укладається з метою підтвердження

певних зобов’язань або умов. Найчастіше у ньому гарантується

оплата праці за виконану роботу, строки її виконання, робота за

фахом, якість виконання робіт». Це:

а)         лист-гарантія;

б)         лист-підтвердження;

в)         лист-відповідь.

27.       Поданий текст листа «Шановний Вікторе Миколайовичу!

Я дуже вдячна Вам за доброзичливий відгук на мою скромну працю,

за висловлені Вами зауваження, на які я обов’язково зверну увагу в

подальшій роботі...» можна віднести до:

а)         листа-запиту;

б)         листа-подяки;

в)         листа-відповіді.

28.       Службові листи пишуть:

а)         на білосніжному аркуші паперу лише з його лицьової

сторони;

б)         з обох сторін;

в)         на будь-якому чистому аркуші паперу.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

список рекомендованої літератури до теми «листування»

1.         Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру, Л., 1991.

2.         Андрушко С.Я. Искусство составления деловых писем на ан-глийском языке. – Одесса: «Два слона» – «Вариант», 1993.

3.         Ваш зарубежный партнер. Переписка, документация,

контракты. – М., МП «Технология, 1992.»

4.         Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – 3-е изд. – М.: Стандарты, 1990. – 160 с.

5.         Документи Богдана Хмельницького / Упор. I.Крип’якевич та I.Бутич, К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 740 с.

6.         Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навчаль-ний посібник. – К.: Видавничий дім «Academia», 1998. –

7.         Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. – 223 с.

8.         Лаппо-Данилевський А.С. Очерк русской дипломатии

частных архивов: Арх. курсы. Лекции, читанные в 1918 г. – П.,

1920. – Т.3. – 342 с..

9.         Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ:

Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техні-

ка, 1992. – 399 с.

10.       Палеха Ю. Организация современной деловой коммуника-ции: Учебно-методическое пособие. – К.: МАУП, 1995. – 152 с.

11.       Приватні листи ХVIII ст., К.: Наукова думка, 1987. – 173 с.

12.       Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма: 250 пи-сем и записок в помощь менеджеру: пер. с англ. ЮНИТИ: Аудит, 1994. – 191 с.

13.       Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /

С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ

«Рідна мова». – 1998. – 507 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

По следующему графику      За таким графіком

no служебньім делам            у службових справах

no служебньім обязанностям           з обов'язку служби

по слухам       з чуток

по случаю чего          з нагоди чого; через що

по смерти кого          після (по) смерті кого

no смьіслу       за змістом

по собственному желанию за власним бажанням

по совету       за порадою

по совместительству            за сумісництвом

по совокупности       за сукупністю

по согласию  за згодою

по согласованию с кем, чем            за погодженням з ким, чим

по соображениям     з міркувань

по сообщению кого, чего     за повідомленням кого, чого

по сорок тетрадей     по сорок зошитів

по состоянию здоровья       за станом здоров'я

по состоянию на 1 января   станом на 1 січня

по специальности    за фахом; за спеціальністю

по списку       за списком

по способу создания            за способом (щодо способу) утворювання

по справедливости   по справедливості

по сравнению с кем, чем     порівняно з ким, чим

по старости лет         через старість; через старощі

по сторонам дороги обабіч дороги (шляху)

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування