Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОВіДкОВО-інФОРмАЦіЙні ДОкУмЕнти § 50. Довідка : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОВіДкОВО-інФОРмАЦіЙні ДОкУмЕнти § 50. Довідка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Довідка – це документ, що містить і підтверджує інформацію про факти чи події.

Довідки видаються на вимогу окремої особи чи установи. За змістом вони поділяються на :

1)         службові довідки (вони складаються на запит або на вказівку

вищої організації чи службової особи),

2)         особисті довідки (вони стосуються окремих осіб).

Сьогодні у довідках не рекомендують уживати архаїчні звороти:

“дійсно працює”, “дійсно проживає” та ін.

Найбільш численною є друга група довідок, що підтверджують:

– факт навчання, роботи,

– розмір заробітної платні,

– місце проживання.

Реквізити довідки:

– назва виду документа;

– дата;

– місце складання чи видання;

– адресат ( прізвище. ім’я, по батькові особи, якій видано довідку);

– текст;

– призначення (куди подається довідка);

– позначка про наявність додатків;

– підпис;

– печатка.

Довідки інформаційного характеру, що направляються за межі установи, можуть мати заголовок до тексту, наприклад:

Про підведення підсумків конкурсу

“Кращий за професією”

Довідка має засвідчувати об’єктивні повідомлення, які були зі-брані і перевірені заздалегідь.

304

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідки можуть підписувати особи, що склали її і несуть відпо-відальність за її зміст.

Довідково-інформаційні документи

Зразок 1:

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УКРАЇНИ

“___”    р.

№___ м. Київ

ДОВіДКА

Видана          

в тому, що він (вона) є студентом (-кою)____ курсу       

факультету Національного університету біоресурсів і природо-користування України.

Видано для   

Декан факультету Секретар

Зразок 2:

Товарна Біржа “КОЛОС”

316030 Телефон/Факс 0522 22-97-27, 22-24-17

м. Кіровоград Телефон 22-99-18

Готель «Київ»

кімната № 322, 324

Р/Р 467666, МФО 323011, код 137 48 094 АК АПБ «Україна»

№         «___»              1996 рік

Керівникові  

інформаційна довідка

Доводимо до Вашого відома, що 7 березня 1996 року згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 року № 916 і Розпорядження Кіровоградської обласної державної адміні-

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

страції від 11 грудня 1995 року № 112 була створена Товарна біржа «Колос» м. Кіровограда.

Біржа є самостійною юридичною особою і створена з метою підвищення ефективності реалізації сільськогосподарської про-дукції та досягнення паритету цін на цю продукцію і продукцію промисловості.

Засновниками біржі є 14 КСП і 7 комерційних структур, серед яких – «ВО елеваторної та зернопереробної промисловості», Акціо-нерне товариство КТБ «Колос».

Біржа працює в безліцензійному та бездротовому режимі – сіль-ськогосподарська продукція, продана через біржу, без перешкод може вільно вивозитися за межі України.

Біржа надає товаровиробникам сільськогосподарської продукції такі послуги:

•          продає виставлену продукцію за найвигіднішими цінами;

•          проводить бартерні операції;

•          знаходить постачальників дешевих запчастин, паливно-мастильних матеріалів, міндобрив, будівельних матеріалів та іншого;

•          організовує поставки паливно-мастильних матеріалів під майбутній врожай;

•          проводить взаєморозрахунки з електроенергії.

Усі ці операції біржа проводить не зважаючи на фінансовий стан

товаровиробника сільськогосподарської продукції, оскільки кошти за його продукцію повертаються через Біржу йому у вигляді про-мислового товару. Крім того Біржа гарантує виконання всіх угод, які товаровиробник укладе на Біржі.

Біржа надає інформацію господарствам про ціни на їх продукцію та приймає заяви на її продаж.

Адреса біржі: м. Кіровоград, готель «Київ», кімн. 324, 322. Теле-фони: факс 22-97-27; 22-24-17.

Біржові торги проводяться щочетверга об 11.00 у примі-щенні Школи підготовки спеціалістів сільського господарства (вул. В.Симоненка, 73).

Пропонуємо Вам знайти можливість зв'язатися з нами, отрима-

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

ти необхідну для Вас інформацію про роботу Біржі та розглянути можливість увійти Вашим господарством до складу Засновників. З цього питання надаємо таку інформацію:

1.         Сума внеску в Установчий фонд складає 200 млн. грн.

2.         Для вступу до складу Засновників біржі необхідно додати такі документи:

 

•          нотаріально засвідчену копію свідоцтва державної реєстра-ції господарства;

•          копію Протоколу загальних зборів господарства з рішенням увійти до складу Засновників біржі;

•          ксерокопію свідоцтва про присвоєння господарству кодів Міністерства статистики;

•          довідку про банківські реквізити господарства, прізвища ке-рівника та головного бухгалтера, адресу господарства, теле-фони для зв’язку;

•          баланс господарства за останній звітний період;

•          підпис керівника, засвідчений печаткою господарства в Уста-новчій Угоді біржі.

При вступі Вашого господарства до складу Засновників Ви буде-те мати матеріальні пільги для діяльності Вашого господарства.

З повагою

керуючий біржею “Колос”   М.С. Вовченко

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.         Який документ називається довідкою?

2.         Які за змістом бувають довідки?

3.         Коли оформляють інформаційні довідки?

4.         Які реквізити містять довідки?

5.         Коли довідки пишуть від руки?

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Завдання 2. Заповніть формуляр довідки. Які б виправлення у графах формуляра ви б зробили?

ДОВіДКА про здачу державі продукції птахівництва

на “ “ 200 р.

по птахівничому КСП “Бережанське”

 

            жива вага       Забійна вага   З поч. року

сума від

реал.

М’ясо птиці    ц                               

М’ясо свинини          ц                               

Яйця по реєстру        т. шт.                        

Голова правління Головний бухгалтер

Завдання 3 . Уважно прочитайте формуляр довідки. Заповніть його.

МсГ України

Підприємство державної ветеринарної медицини Кролевецького району Сумської області

№. .    

від        200... р.

Д О В і Д К А

Видана …………………     

 

віком   температура 

щеплення       антибіотики 

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Завдання 4. Запишіть подані нижче прізвища, імена, по батькові у давальному відмінку однини.

Костенко Сергій Петрович, Ігнатець Павло Степанович, економіст Петренко Вадим Миколайович, зооінженер Дніпровець Ганна Борисівна, еколог Коваль Дмитро Іванович, менеджер Іванів Ярослав Омелянович.

Завдання 5. Напишіть довідку про те, що Моринець Інна Пили-півна навчається в Одеському с/г інституті на економічному факуль-теті (ІІ курс) і її стипендія – 242 гривні.

Завдання 6. Відредагуйте тексти довідок. Запишіть правильні варіанти.

A.        Довідка видана правлінням КСП “МИР” с. Високе Кирилюк

Любі Миколаївні що він дійсно працює в КСП в декретній відпустці.

Б. Видана правлінням КСП “Зоря” с. Пічки Жуковському Броніс-лаву Івановичу в тім, що акт на зданий бичок на Жуковського Бори-са Івановича виписано помилково, потрібно Жуковський Броніслав Іванович. Жуковський Борис Іванович – це бичок Жуковського Бро-ніслава Івановича.

B.        Видана Удовенко Володимиру Михайловичу в тому, що він

дійсно працює в РАЙАГРОТЕХСЕРВІСІ на посаді бухгалтера з

окладом 1150 гривні.

Г. Довідка видна для пред’явлєнія по місцю вимоги.

Завдання 7. Заповніть формуляр довідки.

Штамп підприємства           На підставі листа Мінпраці Украї-

Дата    ни від 0.05.94 р. № ДЦ-18-676

Вих. №

Д О В і Д К А

Видана          

в тому, що він (вона) дійсно працював (ла)         

             (назва підприємства, організації)

і його (її) середньомісячна заробітна плата за останні два повні міся-

ці до звільнення склала         грн.   

(сума прописом) П.

Директор      

Гол. бухгалтер          

309

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Завдання 8. Прочитайте формуляр довідки. Які граматичні по-милки ви знайшли? Відредагуйте, запишіть правильний варіант.

Штамп

ветдільниці № … (адреса)

ДОВіДКА

Видана господарству          

(назва, прізвище та ініціали господаря)

в тому, що належна йому   

(вид тварин, продуктів, сировини)

в кількості     

(голів, місць, ваги)

піддана ветеринарному осмотру, виходить із населеного пункта бла-

гополучного по інфекціонним болєзням і направляєця для       

           

(забоя, продажі, і. т. ін. місце призначення)

           

(прививки, діагностичні дослідження)

Довідка дійсна до «____»    

Завєдующій ветдільницею Коваленко І.К.

І Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

по несостоятельности          через неспроможність

по неспособности    через нездатність

по нетрудоспособности       через непрацездатність

по нисходящей линии         по низхідній лінії

по норме        за нормою

по обвинению в чем            за обвинуваченням у чому;

по обеде         по обіді

по обеим сторонам   з обох боків; обабіч; по обидва боки

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Російська сполука     Українська сполука

по обещанию як обіцяно; за обіцянкою     

по обоюдному согласию     за обопільною згодою         

по образованию        за освітою     

по образу и подобию чьему            за образом і подобою чиєю

по образцу     за зразком     

по обстоятельствам  залежно від обставин; зважаючи на обставини

по общему согласию            за спільною згодою 

no обьікновению       як звичайно; як завжди за звичаєм;           згідно

no обшчаю     зі звичаєм      

по обязанности         з обов'язку     

по одиночке  поодинці, по одному           

по ознакомлении      ознайомившись       

по окончании чего   після закінчення (скінчення) чого; 

по округам     по округах     

по описанию кого, чьему    як описав хто

по определению суда           за ухвалою суду        

no определенньім периодам            у певні періоди