Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 48. Резюме : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 48. Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Резюме (фр. résumé) – короткий висновок з основними положен-нями з доповіді, промови, наукової праці, дискусії1.

Словом `резюме` називають і документ, у якому коротко викладе-но особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Найчастіше останнє резюме просять надіслати поштою чи фак-сом тих, хто бажає взяти участь у конкурсі, що оголошено, або хоче влаштуватися на роботу на фірмі, підприємстві, в установі. Резюме дасть можливість керівникам вибрати ті кандидатури, які найбільше їм підходять за своїм фаховим рівнем. Тому до складання цього до-кумента потрібно ставитися ретельно.

Резюме має давати роботодавцям уявлення про кандидата. Після ознайомлення дирекції фірми (установи, організації) з резюме пре-тендентів на посаду, їх запрошують на співбесіду.

Оформляють цей документ друкованим способом, найчастіше на персональному комп'ютері. За обсягом резюме може бути на одну сторінку.

Кожен кандидат повинен подати відомості про себе точно, лако-нічно, детально.

Реквізити:

– назва виду документа;

– домашня адреса, телефон;

– прізвище, ім'я, по батькові;

– особисті дані (дата народження, сімейний стан);

– відомості про освіту (зазначити заклади освіти, де навчалися, курсову перепідготовку, знання іноземних мов та ін. – усього того, що може сприяти вибрати саме вашу кандидатуру);

– науковий ступінь;

– відомості про досвід роботи (зазначити, які посади обіймали раніше, де працюєте тепер, стаж роботи);

– додаткова інформація (найчастіше подається на вимогу робо-тодавця: про ваші позитивні якості, ставлення до праці, володіння суміжними спеціальностями тощо);

– дата;

– підпис.

1Див.: Словник іншомовних слів / За ред. акад. О.С.Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1985. – С.716.

289

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Зразок (№ 1):

Резюме

явище реінфікування тваринницьких приміщень та його значення в епізоотичному процесі. М.Ф.ященко, я.і.Крижанівський, і.П.Даниленко та ін.

Капілярна система будівельних матеріалів (бетону, цегли, штукатур-ки) адсорбує вологу і разом з нею мікрофлору середовища тваринниць-ких приміщень. Глибина заселення досягає 2 см. У процесі висушу-вання приміщень під впливом десорбції вологи мікрофлора капілярної системи виноситься на поверхню приміщень і реколонізує їх.

У випадку виникнення на фермах інфекційних захворювань при-міщення можуть стати небезпечним фактором передавання інфек-ції. Для попередження мікробної колонізації капілярної системи бу-дівельних матеріалів запропоновані бактерицидні бетон і цегла, до складу яких додають вітамін АБ.

Зразок (№ 2):

Резюме

Вул. Бурмістенка, 12, кв. 67 Максим Гнаткевич

м. Київ – 40

03040

тел. 267-15-Мета:

Особисті дані:

заміщення вакантної посади старшого інженера-програміста з умовою професійного вдоско-налення і росту

українець, 1968 року народження, одружений, маю доньку дев'яти років

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Освіта:

1985–1990 рр. – математичний факультет КДУ ім. Т.Шевченка; 1990–1994 рр. – аспірантура при НДІ економіки та організа-ції сільського господарства ім. Шліхтера

 

Досвід:

Додаткові відомості:

1993–2002 рр. – інженер-математик, старший інженер-програміст Українського НДІ розведення ВРХ

працював за сумісництвом стар-шим викладачем кафедри інфор-маційного забезпечення АПК, Ін-ституту підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК; у 1998 р. розробив і підготував до друку методичні рекоменда-ції «Інформаційні системи у ме-неджменті». Досконало володію англійською мовою.

 

17. 06. 02

Підпис

 

Завдання 1. Допишіть речення: Резюме – це … Резюме – це документ … Вимоги до резюме такі: Реквізити резюме:

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Завдання 2. Перекладіть подане нижче резюме українською мовою.

РЕЗЮМЕ

Использование лазеров в ветеринарной медицине. Ю.И.Посудин, В.Я.Колесник, Е.Л.Василенко.

Уникальные свойства лазерного излучения – когерентность, мо-нохроматичность и высокая интенсивность – могут быть широко использованы в ветеринарной медицине. В данной статье рассма-триваются основные, наиболее важные направления использования лазеров для диагностики, терапии и в хирургии животных.

Завдання 3. Напишіть резюме про себе для участі у конкурсі:

– для поїздки на с/г роботи до Англії;

– для навчання у с/г університетах Швейцарії, Німеччини.

Завдання 4. Поставте подані нижче іменники у родовому від-мінку однини і запишіть. Поясніть значення кожного слова.

Бартер, вексель, документ, комівояжер, компроміс, кворум, ма-клер, патент, номінал, рейтинг, сертифікат, спонсор, фонд.

Завдання 5. Запишіть текст, розставивши потрібні розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

Характер потиску руки

Потиск руки може викликати між двома незнайомими людьми почуття дружелюбності або відрази. Ніхто не любить потискати мляву безвільну руку що нагадує жмуток морських водоростей чи розварену рибу. А яка жінка не здригнеться від грубого наче лещата-ми затиску від якого каблучки врізаються в плоть а пальці німіють?

Рукостискання має бути коротким але в ньому повинні відчува-тись і щирість і теплота. При цьому слід дивитися в очі один одному. Якщо жінка подає руку іноземцеві вона повинна розслабити її бо в багатьох країнах чоловіки мають звичай підносити жіночу руку до губ. Але навіть розслаблена рука має залишатись живою а не нага-дувати вогку ганчірку.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу