Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 47. Пропозиція : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 47. Пропозиція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Велике значення у службовому спілкуванні займає такий доку-мент, як пропозиція. Вона може бути висловлена усно чи оформлена письмово.

Що ж це за документ?

Пропозиція – це те, що виноситься на обговорення, розгляд, про-понується чиїй-небудь увазі.

Пропозиція – це документ, у якому особа висловлює свої думки щодо поліпшення організації, методів, структурної будови діяль-ності установ, фірм, товариств тощо.

Реквізити пропозиції:

– назва міністерства;

– назва установи, яка звертається з пропозицією;

– адресат;

– адресант;

– дата;

– назва виду документа;

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

заголовок; текст; посада; підпис.

Зразок 1:

Міністерство аграрної          Голові Державного комітету

політики України      лісового господарства

Державний комітет  України п. Коваліву М.П.

лісового господарства України

ПРОПОЗиЦія

27.11.02

м.Київ

Про впровадження нових

технологій під час оновлення

лісового фонду України

Співробітничаючи з Євросоюзом, Робоча група Мінагропрому України розробила цілий ряд пропозицій (Додаток 1) щодо вирі-шення проблем впровадження нових технологій під час оновлення лісового фонду у різних регіонах України.

Пропонуємо ці документи до розгляду.

Голова Робочої групи

зі співробітництва з Євросоюзом   І.С.Овчаренко

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Зразок 2:

Національний аграрний      Проректорові з навчально-

університет м.Суми  виховної роботи

Голубовському К.В.

04.05.09

ПРОПОЗиЦія

З метою уникнення дублювання однакових розділів при викла-данні окремих дисциплін пропонуємо:

1. Вилучити з дисципліни «Українська мова і культура мовлен-ня» (програма «Українська мова і культура мовлення», К., 1998. – С. 7–8) розділ «Елементи ораторського мистецтва», а також із дисципліни «Українська та зарубіжна культура» (програма «Укра-їнська та світова культура», К., Аграрна освіта, 2001. – С. 14–15) розділ «Ораторське красномовство».

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володі-ють прийомами впливу і переконування живим словом, пропоную:

1.         Створити для студентів очної і заочної форм навчання курс

«Ораторське мистецтво».

2.         Виділити для цього курсу години:

для очної форми навчання:

лекційні заняття – 18 год.,

практичні заняття – 18 год.,

реферати (виступи) – 10 год.

Всього годин – 46 год.

для заочної форми навчання:

лекційні заняття – 6 год.,

практичні заняття – 4 год.,

реферати (виступи) – 4 год.

Всього годин – 14 год.

3.         Доручити зав. кафедри культурології доц. Остаповій Галині

Григорівні створити програму курсу «Ораторське мистецтво» до

12.06.09.

Начальник навчальної частини –   В.П.Кириленко

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу