Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 46. Заява : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 46. Заява


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Заява – письмове прохання, оформлене за певним зразком, що подається на ім'я офіційної особи або до установи чи організації. За допомогою цього звернення працівник здійснює надані йому ді-ючим законодавством певні права.

Потрібно розрізняти заяви:

1)         від організацій і установ;

2)         особисті заяви.

Заяви від організацій і установ пишуть на бланках (часто ве-деться їх облік).

Особисті заяви, залежно від змісту, можуть бути таких підвидів:

а)         заява про встановлення режиму праці (скороченого робочого

дня, неповного робочого тижня);

б)         заява про переведення на іншу роботу;

281

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

в)         заява про звільнення;

г)         заява про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове на-

дання) чергової профспілкової відпустки;

r) заява про надання відпустки за свій рахунок;

д)         заява про надання частково сплачуваної відпустки по догляду

за дитиною;

е)         заява про надання відгулу;

є) заява про зміну прізвища;

ж)        заява про достроковий початок роботи після виходу з відпустки;

з)         заява про призначення (переоблік) пенсії тощо.

Усі вказані заяви, за винятком заяви про призначення (переоб-лік) пенсії, оформляються працівником власноручно на чистому аркуші паперу. У необхідних випадках у заяві потрібно вказати про додатки до неї (документи, що підтверджують наявність у працівника певних прав, з приводу реалізації яких він звертаєть-ся). Так, до заяви про зміну прізвища потрібно додати копію сві-доцтва про шлюб.

Реквізити особистих заяв:

•          адресат;

•          відомості про того, хто пише заяву (прізище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, при потребі – домашня адреса, номер телефону);

•          назва виду документа (слово Заява);

•          текст заяви;

•          додаток (записуються документи, що підтверджують право-мірність заяви);

•          дата (записується словесно-цифровим способом ліворуч);

•          підпис заявника.

Кому адресується заява і від кого – цей запис робиться у правому

куті аркуша.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Зразки заяв:

А.        Ректорові Національного університету

біоресурсів і природокористування України

акад. Мельничуку Д.О. студентки II курсу (група № 2) зооінженерного факультету (денна форма навчання) Гончаренко Тетяни Федорівни

ЗАяВА

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку з сімейними обставинами.

28.06.02          Підпис

Б.         Директорові КСП «Світанок»

Підгорецькому В.О. ветеринарного лікаря Коваленко Галини Петрівни, яка проживає в с. Іванівка Веселинівського району Миколаївської області

ЗАяВА

Прошу зарахувати мене на посаду ветеринарного лікаря. Додаток:

1.         Копія диплома про вищу освіту (1 прим.).

2.         Трудова книжка.

3.         Особовий листок з обліку кадрів (1 прим).

17.08.02          Підпис

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

В.        Генеральному директорові

акціонерного товариства «Сільська нива» Ковальському І.Н. головного інженера Омельченка Івана Петровича

ЗАяВА

Прошу звільнити мене з посади головного інженера у зв’язку з переміною місця проживання.

12.03.02          Підпис

Завдання 1. Допишіть речення:

Заява – це …

Розрізняють заяви …

В особистих заявах звертаються з проханням про …

Заяви мають такі реквізити …

Особисті заяви пишуться …

Завдання 2. Напишіть заяви:

•          про зміну прізвища;

•          про переведення на іншу роботу;

•          про звільнення.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Завдання 3. Відредагуйте заяву. Деканові агрономічного факультету Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України проф. Дмитрашак Михайлу Антонич Студентки III курсу Григоренко Л.І.

ЗАяВА

Прошу надати мені відпустку, так як я вихожу заміж на три дні. Прошу не відказати в моїй просьбі.

Підпис

Завдання 4. Виправте помилки в адресуванні заяв.

Декану факультета

машинобудуваня

НАУ доц. Окоча А.І.

від студента I курса групи № 2

Гарковенко Олександра Я.

Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Кудрявцеву К.І. студ. Авраменка Сергія Костьовича

Начальнику АТП – 13456 Стріха П.І. головного інженера Горбачук Сергія Петровича

Завдання 5. Напишіть заяви:

•          про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);

•          про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове надання) чергової профспілкової відпустки.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Завдання 6. Відредагуйте тексти заяв:

•          Прошу наділити мені ізольоване житло, для якого маю всі пріорітети, як виробничу травму, інвалідність, погані нерви.

•          Прошу відпустити мене з занять із-за того шо моя сестра же-ниться, а я мушу помагати.

•          Прошу продати мені із стада КСП корову червоної масті жі-ночого типу.

•          Прошу засчитать, що я за збите порося (кабанчик) вагою 200 кг, яке скінчилося на суму 300 гривнів, гроші у касу вніс.

Завдання 7. Напишіть заяви:

•          про надання відпустки за свій рахунок;

•          про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

•          про надання відгулу;

•          про достроковий початок роботи після виходу з відпустки.