Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 45. Документи, їх різновиди таблиця 1. Документи різних видів : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 45. Документи, їх різновиди таблиця 1. Документи різних видів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Документи

щодо

особового

складу Довідково-інформа-ційні документи          Обліково-фінансові документи       Госпо-дарсько-договірні документи      Організа-ційні документи    Розпорядчі документи

Автобіо-         Довідка, висно-         А к т,   Договір,          Інструкція,     Вказівка,

графія, вок, доповідна           доручення,     трудова          положення,    наказ,

резюме,          записка,          розписка,       угода,  правила,         постанова,

заява,  пояснювальна           список,           контракт         статут розпоряд-

пропозиція,    записка,          таблиця,                                ження

скарга,            запрошення,  накладна                               

характерис-    звіт, лист, ого-                                             

тика,   лошення, план,                                            

трудова          протокол, витяг                                           

книжка,          із протоколу,                                    

особовий       телеграма,                                        

листок            адреса,                                              

з обліку           телефонограма,                                           

кадрів  радіограма, факс                                          

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

 

)

Ділова людина... Якою вона має бути?

Як давати інтерв'ю

Більшість осіб, які незнайомі з ситуацією надання інтерв'ю ЗМІ, почуваються досить невпевнено. Журналісти часто ставлять їм ба-гато цікавих, несподіваних і нахабних питань. Це часто обеззброює й сприяє створенню негативного іміджу.

Саме тому дотримання правил підготовки до інтерв'ю є страте-гічним завданням і дозволяє організувати інтерв'ю щонайкраще.

Важливо знати, що саме людина, яка дає інтерв'ю, збирається по-відомити, для кого, і який її власний погляд на певне питання.

Поводьтеся природно й впевнено. Пам'ятайте, що інтерв'юер та-кож людина і просто намагається добре виконати свою роботу По-будова стосунків на ґрунті взаєморозуміння сприяє інтерв'ю.

Особа, що дає інтерв'ю, повинна виступати в живому, а не бю-рократичному стилі, навіть якщо вона представляє солідну устано-ву Людям притаманно деперсоніфіковувати великі організації й не довіряти їм. Тому посилання на „установку» й вислови типу „ми впевнені» звучать аж занадто офіційно. „Я» тут буде набагато до-речнішим. Бути індивідуумом, представником колективу набагато краще, ніж рупором деперсоналізованої бюрократії.

Будьте готовими до наївних запитань. Навіть якщо питання зда-ється вам елементарним, ви повинні дати на нього відповідь. Воно може бути важливим для тих, хто не має достатніх знань з цього питання.

Відповідайте стисло й чітко. Уникайте беззв'язного мовлення. Ви не повинні говорити про те, в чому не компетентні, бо це може стати джерелом небезпечної і контрпродуктивної ситуації.

Не варто блюзнірствувати. Якщо кореспондент ставить питання, на які ви не зможете дати відповідь, визнайте це. Можете посилати-ся на людину, яка компетентна в даному питанні і спроможна дати вичерпне роз'яснення.

Наводьте факти, ілюструючи загальні положення. Факти та при-клади сприяють авторитетності звернень. Подібною інформаційною підтримкою повинні бути забезпечені всі відповідні положення.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Якщо протягом інтерв'ю ви пообіцяли додаткову інформацію, то одразу ж дайте її. Репортер завжди знаходиться під пресом тимчасових вимог і потребує своєчасного отримання інформації для додержання термінів. Забувши надати обіцяну інформацію, можна стикнутися з про-блемами її відсутності в Щойно опублікованому інтерв'ю.

Не існує інформації, яка „не для друку». Особа, яка не бажає ви-носити „щось» на люди, не повинна про це згадувати. Кореспондент може переплутати що „для друку», а що ні. До того ж не всі журна-лісти дотримуються умови звернень „не для друку». Іноді журна-лісти погоджуються не публікувати факти, але використовують їх як фонові. Ось чому вся інформація, яка надається в інтерв'ю, повинна бути такою, що може виноситися на широкий загал.