Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Якщо ділова людина хоче переконати слухача (читача) у прав-дивості запропонованої теми, їй варто подбати, щоб слово її було зрозумілим, тема була переконливо обгрунтована. Слід навчитись контролювати свої емоції і інтонації, які диктують міміку і жести.

Справедливо відзначив І.Лафатер: «Хочеш бути розумним – на-

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ V

вчись розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати й пе-реставати говорити, коли нема чого більше сказати».

Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах.

Офіційно-діловий стиль існує у двох формах: усній і писемній.

Усне ділове мовлення – це спілкування людей під час виконання ними службових обов'язків (під час бесід, нарад, у години прийому відвідувачів тощо). Це може бути мовлення однієї службової особи перед іншою або перед колективом чи зібранням.

Писемне мовлення є вторинним щодо усного мовлення. Воно й виникло пізніше. Писемне мовлення офіційно-ділового стилю є мо-нологічним.

 

Усна форма ділового стилю            Писемна форма ділового стилю

Ділова бесіда

діловий прийом

ділова доповідь

ділова розмова по телефону

ділова нарада

ділові переговори     Документи різних видів: автобіо-графія, резюме, заява, пропозиція, скарга, ха-рактеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, довідка, висно-вок, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, оголо-шення, план, протокол, витяг із прото-колу, телеграма, адреса, телефонограма, радіограма, факс, акт, доручення, розпи-ска, список, таблиця, накладна, договір, трудо-ва угода, контракт, ділова доповідь (написаний текст) тощо

Усне мовлення ділової людини має бути:

•          виразним (потрібно з чіткою дикцією вимовляти кожне слово);

•          точним і недвозначним (використовувати слова з прямим значенням);

•          логічним (продумувати кожну фразу, викладати думки послі-довно, логічно);

•          відповідним ситуації мовлення (кожен службовець повинен пам'ятати: що – кому – коли – де – про що – чому говорить і відповідно добирати мовні засоби);

•          нестандартним;

Українська мова за професійним спрямуванням

Офіційно-діловий стиль

•          доречним;

•          змістовним;

•          стислим (у народі кажуть, що багато говорити не завжди означає багато сказати).

Г" Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

по крайней мере       принаймні; щонайменше

по курсу (банка - обменять валюту)           за курсом (банку обміняти валюту)

по курсу (двигаться) курсом (рухатися)

по левую руку           ліворуч;

по левую сторону     по ліву руку ліворуч; з лівого боку

по лестнице (идти)   сходами (іти)

по линии наименьшего       по лінії найменшого

сопротивления         опору

по лицензии  за ліцензією

по лицу          по обличчю

по личному делу       в особистій справі

по личному опиту    з власного досвіду

по личному расчету  за власними розрахунками

по личньім мотивам з особистих мотивів

по март включительно        до березня включно

по мере надобности у міру потреби; як (яка) буде потреба;

по мере того, как       у міру того, як

по местам!     на місця!

по мировьім стандартами    за світовими стандартами

по мне            як на мене; щодо мене;

по мнению кого, чьему        на думку чию

по многим причинам           з багатьох причин

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ V