Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 34. стаття : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 34. стаття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Стаття – це «1. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті і т. ін. Передова стаття 2. Само-стійний розділ, параграф у юридичному документі, описі, словнику і т. ін. 3. Розділ у документі, бюджеті, який містить назву джерела доходу або обґрунтування витрати…»1.

1СУМ, т. ІХ, с. 670.

211

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

Стаття як вид наукового тексту у мовознавстві має багато ви-значень. Найбільш поширеним є перше із вище наведених. Виді-ляють такі види статей: вступна, передова, суспільно-політична, літературно-критична, мовознавча, (або лінгвістична), пол емічна, наукова, науково-популярна.

Передову статтю ще інколи називають сенсацією. Це сильне вра-ження від будь-якої події; подія, повідомлення, які справляють таке враження.

Зазначимо, що в основу такого поділу покладено різні ознаки, тому одну якусь статтю віднести лише до певного виду не можна. Так, наприклад; мовознавча стаття одночасно може бути і науковою, і полемічною.

За будовою стаття має таку ж структуру, що і доповідь чи реферат (вступ, основна частина, висновки). За обсягом стаття може бути різною, найчастіше це 5–12 сторінок, інколи обсяг статті може бути і більшим. У статті в основному викладаються власні думки, судження, спостереження. Часто використовуєть-ся прийом зіставлення матеріалу, на основі такого порівняння робляться висновки. Якщо думки автора статті не збігаються з думками попередніх дослідників, він може використати прийоми полеміки і доказу.

Пишучи статтю (як один із різновидів наукового тексту) треба пам'ятати, що зміст завжди існує у певному просторі, місці і часі. Для передавання просторово-часових ознак і їхньої послідовності можна вжити слова та вирази: тепер, сьогодні, там таки, тут, туди, потім, звідти, перед тим, пізніше, раніше, завжди, віками, роки, на чужині, далеко, близько, десь…

Важливо вміти пов'язати інформацію, висвітлити причинно-наслідкові зв'язки між частинами інформації, забезпечити послі-довність викладу. Для цього існує низка мовних засобів: тому; через те, що; але; зате; однак; проте; і отже; завдяки цьому; у зв'язку з цим; у такому разі; залежно від цього; при цьому; при тому; також; крім того; більше того; доречно; навпаки; по-перше; по-друге…

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

Для зв'язку з попередніми частинами інформації рекомендовано використовувати такі мовні одиниці: як уже зазначалося; як було по-казано вище; узяти до уваги; попередній; останній; наступний (роз-діл); проаналізований, досліджений, описаний (матеріал); заданий, зазначений, викладений, знайдений, помічений, наведений (вираз).

У висновку статті не можна обійтися без висловів: таким чином, точніше кажучи, іншими словами, це означає, аналіз показує, аналіз підтверджує, з опису видно, з одного боку, з іншого боку, і все ж, на завершення, можна підсумувати.

Коли вже статтю написано, потрібно перевірити:

•          чи відповідає написане обраній темі;

•          чи є послідовність викладу;

•          чи логічно викладено думки, судження;

•          як сформульовано основні думки;

•          чи доречно використано у тексті статті цитати, як вони оформлені;

•          чи не допущено фактичних помилок;

•          якщо написано багато, то як скоротити текст.

Рекомендовано звернути увагу на грамотність (правопис слів з

великої літери, власних назв, прізвищ, географічних назв, відмінко-вих закінчень слів, розділові знаки).

Стаття повинна мати логічне завершення і обґрунтування. У ній мають бути наведені факти.

Посилання на використану літературу робляться за тими ж пра-вилами, що і в рефераті чи курсовій роботі.

Завдання 1. З будь-якого часопису доберіть для аналізу статтю. Попередньо проглянувши її, проаналізуйте за поданим планом: До якого виду можна віднести цю статтю?

2.         Які мікротеми можна в ній виділити?

3.         Як автор будує статтю?

4.         Що є важливим для автора, а що – для вас, читача?

5.         Укажіть, які основні ідеї та положення викладено автором у статті?

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

^ЩІ

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

По запросу     на запит

по заслугам    по заслузі

по злобе         зі злості

по знакомству           через знайомство

по зову           на заклик

по идее           за ідеєю

по извещению           за повідомленням

по имени       на ім’я

no имени и отчеству (назьівать)     на ім’я та по батькові (називати)

по имеющимся сведениям  за наявними відомостями

по индивидуальньім заказам           на індивідуальне замовлення

по инерции   за інерцією з ініціативи,

по инициативе         на ініціативу

по иску           на позов

по использовании    після використання

по истечении срока  як вийде строк

по какому вопросу    у якій справі

по количеству           кількісно, за кількістю дослідів

по количеству оПЬІтов        на команду (стати)

по команде (стать)    по кімнаті

по комнате     за компасом (іти)

по компасу (идти)     за кінцевим результатом

по конечному результату     за контрактом

по контракту по контуру      уздовж контуру

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.