Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 31. Реферат : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 31. Реферат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Реферат – це наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення ряду публікацій. СУМ в 11-ти томах подає таке тлумачення цього слова: «Реферат – це 1. Короткий усний або пись-мовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги. 2. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел».

Для того, щоб підготувати реферат (написати текст), потріб-

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

но опрацювати літературу, вибрати суттєве, основне, а також дати оцінку прочитаному, уміло зробити висновки. Зрозуміло, що у ре-фераті переказуються і власні думки, і чужі, опубліковані в різних виданнях. Реферат готується за кількома джерелами. При доборі літератури слід керуватися тим, що у тексті реферату має бути ма-теріал, який відповідає темі. Учені зазначають, що реферат може бути написаний і за одним джерелом (за даною вам темою написана монографія, ви з неї виберете те, що, на вашу думку, найголовніше і в доступній формі зреферуєте однокурсникам). Отже, перший етап підготовки реферату – знайомство з літературою (у бібліотеці за різними каталогами – алфавітним, тематичним, систематичним – та бібліографічними виданнями, довідковою літературою ви зможе-те сформувати список літератури, яку використаєте при написанні реферату). Другий етап – опрацювання цієї літератури (визначен-ня основної думки, виписка цитат, добір аргументів). Третій етап – складання плану реферату. Четвертий етап – написання тексту реферату (для зручності ви можете тримати перед собою кілька текстів, щоб на основі них створити один текст відповідно до теми). Якщо ви маєте власні думки, висловлюйте їх. Реферат, як і доповідь складається з трьох частин (вступу, основної частини, висновків), списку використаної літератури.

На титульній сторінці реферату слід вказати назву вузу, в яко-му вчитесь, назву кафедри, на якій виконана ваша робота, тему ре-ферату, свої прізвище, ім’я та по батькові, назву факультету, номер групи, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто, рік написан-ня. Текст реферату має бути охайно і без помилок переписаним чи передрукованим на білих аркушах паперу (друкувати чи писати слід лише з однієї сторони, дотримуючись правил залишати поля (береги): зліва – не менше 3–3,5 см, справа – не менше 1 см, звер-ху – не менше 2 см, знизу – не менше 2,5 см). Порядковий номер проставляється посередині верхнього поля сторінки. Звичайно, сторінки реферату мають бути скріплені. Важливе значення має і зовнішній вигляд роботи.

Список використаної літератури оформляється з нової сторінки за тими ж правилами, що і список використаної літератури у курсо-вій роботі (див. нижче). Аналогічно робляться і посилання.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

Завдання 1. Зробити аналіз виступу студента (з рефератом, до-повіддю), скориставшись поданим планом:

1.         Тема (чи зрозумів її студент(ка), чи повністю розкрита тема, чи виділена основна думка?).

2.         Кому адресований виступ і як підпорядковані цьому всі засо-би мовлення виступаючого?

3.         Як побудований виступ (вступ, основна частина, висновки, логічність і послідовність у викладі думок, словниковий за-пас виступаючого, тон, інтонація)?

4.         Чим аргументовані думки (факти, приклади, деталізація)?

5.         Які прийоми для доведення своїх думок використав висту-паючий (порівняння, аналогія, протиставлення, приклади з життя)?

6.         Ваші зауваження, поради.