Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДмОВА : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДмОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Останнім часом зріс інтерес до української мови як державної. На сьогодні мало володіти лише тими знаннями, що дала школа. Молодий спеціаліст із вузівською освітою сьогодні повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службо-вих обов`язків. Адже глибокі знання професійної мови допоможуть краще оволодіти фахом, підвищити ефективність праці, зміцнити ділові стосунки партнерів, адже мова визначає культуру і компе-тентність фахівця.

Сьогодні добре володіти мовою професії означає:

•          добре знати закони і принципи української мови;

•          уміло використовувати професійну лексику і терміни;

•          орієнтуватись у специфічних особливостях підстилів науково-го стилю: власне наукового, науково-навчального та науково-популярного; уміти складати тексти виступів, доповідей,

•          уміти працювати з науковою та професійною літературою тощо.

Ділова сфера не повинна лякати майбутнього спеціаліста. Моло-дий фахівець повинен усвідомлювати, що від його уміння грамот-но і по-сучасному спілкуватися з діловими партнерами (за допомо-гою ділових документів, телефонних переговорів, зустрічей, нарад тощо) залежатиме встановлення офіційних, службових, ділових, партнерських контактів, налагоджуватимуться його приватні сто-сунки з людьми.

На допомогу кожному, хто захоче оволодіти секретами ділового спілкування, прийде мова.

Пропонуємо зробити перший крок в осягненні прекрасного – ба-гатого і незбагненного діаманту українського народу – української мови.

Матеріал посібника може бути використаний як для лекційних занять, так і для практичних.

Посібник допоможе оволодіти усною і писемною формами української мови, ознайомить з мовними законами і їх правильним застосуванням, з поняттями: мова, її зв’язок з інтердисциплінар-ними науками, функції мови в житті суспільства і кожної окремої

людини (адже недарма старі мудреці казали: «Говори і я тебе по-бачу» – мовлення людини, її мова – це її «портрет», «мовний пас-порт», у якому відображено всі параметри особи – національно-етнічні, соціальні, культурні, духовні, вікові), культура мовлення, ознаки культури мови, мовний етикет. Не є секретом, що не всі спеціалісти сьогодні добре володіють стилістичними навичками, стилістичним чуттям. Тому у посібнику більш детально подано тему «Стилістика». Це зумовлено як теоретичними, так і практич-ними міркуваннями. Адже практичне значення стилістики полягає в піднесенні професійної культури мовлення фахівців із вищою освітою.

Пропонований навчальний посібник ставить за мету допомог-ти студентам опанувати можливості української мови в різних структурно-функціональних стилях на лексичному, фразеологіч-ному, синтаксичному рівнях. Детально охарактеризовано науковий стиль і його підстилі, найтиповіші наукові тексти: конспект, лек-ція, анотація, реферат, доповідь тощо. Подано рекомендації щодо підготовки виступів, повідомлень, доповідей, а також – способи опрацювання наукової літератури. У кінці кожної теми – вправи і завдання. Уміщено список рекомендованої літератури до кожного розділу.

Серія навчальних завдань охоплює найважливіші проблеми програми курсу, особливу увагу приділено виробленню навичок грамотного складання документів, культурі ділового спілкування, про що свідчать завдання, спрямовані на редагування докумен-тів, усталених словосполучень, правопис і відмінювання прізвищ, імен по батькові, відмінювання числівників тощо. Завдання за-свідчують тісний зв’язок з професійною підготовкою студентів до роботи за обраним фахом, реалізацію принципу комплексності у застосуванні набутих знань, умінь та навичок. До завдань додано критерії оцінювання виконаних завдань, поради з техніки ділового спілкування.

Посібник може бути широко використаний викладачами, аспі-рантами, студентами, працівниками коледжів та вищих навчальних закладів, усіма, хто цікавиться питаннями усної і писемної мови професійного спрямування, культурою мови взагалі, усіма, хто лю-бить і шанує українську мову.

Українська мова в житті суспільства